Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2012 Hela tiden PetitionsnamnSkapad
179 179 Pirilö Golfs askprojekt (Stängd)
Pirilö golf planerar använda flygaska från Alholmens kraft som utfyllnadsmaterial på övningsbanan och flera ordinarie banor. Askan har konstaterats innehålla halter av arsenik, koppar, bly, klorider, sulfater, krom, molybden och selen som överskrider gränsvärdena. Askan innehåller dessutom radioaktiva ämnen så som cesium 137, uran, polonium 210, radium, torium. Flera av ämnena är toxiska och cance...
2012-11-29
176 177 Bevara Lambohofs säteri
    Skriv under denna namninsamling om du vill bevara, utveckla och tillgängliggöra den nationellt unika kulturmiljön vid Lambohofs säteri för framtiden! UTVECKLA LAMBOHOFS SÄTERI - en helt unik svensk kulturmiljö från 1700-talet! Lambohofs säteri strax sydväst om Linköping är både ett nationellt byggnadsminne och ett riksintresse för kulturmiljön som måste bevaras för framtiden. Här finns aktiva...
2012-03-04
169 210 Svenska ridsportförbundet, konkurrensrädda?
Idagsläget kan man som medlem i SvRF inte starta i tävling anordnad av annat förbund/organisation, utan att riskera avstängning från SvRF tävlingar. Vi vill kunna tävla vilka tävlingar vi vill och kunna tex. åka på rasshower och hoppa, rida dressyr eller vad som behagar utan att därför bryta mot de regler som idag finns hos SvRF. Läs denna artikel där ämnet tas upp: http://www.hastmagazinet.com/ne...
2012-12-16
164 1 308 Stoppa försäkringkassans makt över läkarna!
Vi lever i ett kallt Sverige där folk inte får den rätta hjälpen de behöver eftersom att läkarna faktiskt inte har något att säga till om längre när det gäller patientens förmåga att kunna jobba eller ej. Det här leder i vissa fall till döden eftersom att många väljer att ta sitt liv, för att inte glömma, det finns några fall där vissa är döende i någon fysisk sjukdom men tvingas arbeta ändå! Det...
2012-07-25
164 167 Nu är det väl dags att byta Reinfeldt och company
Vart i Helvete Är Vi På Väg..........
2012-01-03
163 260 Inhägnad hundrastplats önskas på väst i Örebro
Vi är många hundägare och vi skulle vilja ha en rastplats där våra hundar kan få springa lösa och umgås med andra hundar....
2012-02-17
163 164 Rädda Petersvik undan rivning (Stängd)
Petersvik är ett område strax utanför Sundsvall med ett 10-tal välbevarade sommarvillor från sekelskiftet 1900. Det är ett stycke orört sekelskifte med prunkande parker och trädgårdar och hus med välbevarade detaljer vad gäller måleri, dörrar, fönster, snickerier med mera. Området har uppmärksammats inom den konsthistoriska forskningen och länge varit ett kärt tillhåll för skönhe...
2011-12-30
151 154 Hockeygala
Nu är det dags för oss i hockeysverige att göra någonting åt detta! Fotbollsgalan har sin och Idrottsgalan har sin kostymgrej i Globen, så varför ska inte vi inom hockeyn få ha sin egen gala? Vi tror att om vi verkligen kämpar för att få en så kommer det att betyda något så enormt för sporten i Sverige och kan ytterligare betyda att vi upplyser folk som inte brukar stå i rampljuset. Kämpar vi fans...
2012-04-25
151 151 Norrbackaskolansparkering (Stängd)
Vi elever, föräldrar, lärare och pedagoger på Norrbacka förskola och skola som skrivit under denna lista, kräver att något blir gjort gällande rådande bilsituation vid lämning och hämtningsområdet av skolelever och förskolebarn, INNAN någon blir skadad. Det har redan förekommit mindre incidenter med materiella skador. Hur lång tid tar det innan en allvarlig incident inträffar? Vi kräver att kommun...
2012-03-13
148 148 Bevara Nedansjö Skola
Enligt förslag ska Nedansjö klass 1-3 flyttas till Stöde skola. Detta innebär att Nedansjö inte kommer bli en inflyttningsort för barnfamiljer. Det betyder i andra ledet att färre barn kommer även till Stöde skola. Om Nedansjö skola läggs ner besparas inget ekonomiskt då huset planeras finnas kvar med förskola, förskoleklass och fritids. En lärartjänst försvinner men barnen behöver ju lärare även...
2012-03-18
Facebook