Namninsamling mot Fortifikationsverkets beslut. Rally/SM veckan

Fortifikationsverket har givit avslag till att låna ut drygt 5km grusväg som skulle användas som rallysprintsträcka under SM veckan i Falun 2013.  I avslaget skriver Fortifikationsverket - som är en förvaltningsmyndighet med ansvar för att förvalta en del av statens fasta egendom avsedda för försvarsändamål: Avslagets grundas på att en sådan upplåtelse inte är av sådant värde för Förvarsmakten att en upplåtelse kan bli aktuell för verksamhet som innebär ökad miljöbelastning, risk för tredje man och potentiell skada på förvaltad egendom. Ett väldigt trist beslut för sporten i sig men även för alla arrangörer och alla intresserade runt omkring.

SM-veckan i Östersund i januari 2012 drog ca 1,2 miljoner tv-tittare under helgen och omkring 17 000 åskådare på plats. Sträckan på Myrarna som ligger i nära anslutning till lugnet var tänkt att ha isbelagts av arrangören, SMK Dala Falun vilket skulle göra vägslitaget stort sett obefintligt. Klubben har givetvis som sig bör åtagit sig att återställa vägen i ursprungligt skick efter genomförd tävling. Den här gången slår det på Rallysporten men även andra sporter har blivit drabbade av Fortifikationsverkets beslut. Även Orienteringsrörelsen har fått smaka på Fortifikationsverkets nya direktiv. Arrangörerna av O-Ringen 2014 fick information om att en hyra skulle tillkomma för marken där O-Ringenstaden planerades vid arrangemanget i Kristianstad 2014. Hyran uppgavs till en halv miljon.

Sverige behöver inte instanser som motarbetar våra idrotter utan vi behöver stöd för att hålla alla idrotter vid liv och visa vårat stöd och intresse som föder fram nya talanger som med all säkerhet många av dom kommer representera vårat land i internationella sammanhang. "Om det här kan komma att drabba flera sporter i framtiden vet vi inte nu men vi borde i Sveriges alla föreningar och klubbar samarbeta och tillsammans se till att våra sporter kan fortsätta utövas."
Vi är många som vill se Rally under Sm veckan i Falun 2013 och även O-ringen i Kristiandstad 2014.