Svenska chaufförer mot orättvisor i åkeribranchen.

En enkel namninsamling som visar vårat missnöje över:

Skatter och kostnader,cabotage, och smutskastning.

Det sägs att till trots regeringen har höjt skatter och avgifter för att komma ikapp och förhindra ökad miljöförstörelse så har utsläppen ökat med 35% Förslag att höja skatter och övrigt ännu mer.Vi förstår att det har ökat, för att varje gång ett åkeri tvingas omkull,flyttas godset till något utlänskt åkeri som bedriver cabotage trafik här. 40% av den tunga trafiken i Sverige idag är av utlänsk härkomst. Detta ökar hela tiden, så givetvis ökar utsläppen i samband med att skatter och utgifter höjs. I vardagsprat kallas det ett ekorrhjul. Kom ut i verkligheten och lyssna på oss fåtalet anställda i svenska kämpande åkerier!!

Cabotage körningar måste kontrolleras bättre eller upphöra helt. Det är Enkelt: Mer körning på svenska bilar, ger mer skatt, och då behövs inga höjningar. Då blir det balans. Vi kan inte konkurrera med 80kr/timmen, än mindre överleva.

Att hyra in utlänska F-skattare eller utlänska bemaningsföretag måste med kontrolleras. Holland har ett bra och lätt regelverk: Den som arbetar på ett åkeri, måste ha anställning på detsamma. Handlar det om bemaningsföretag måste dessa ligga i samma land och lönen på samma avtal som de anställda.

En uppmaning till massmedia att inte försköna, eller förvärra nyheter är med önskvärd, En enkel ordförvränging kan ju sälja lösnummer, men förpesta en hel yrkeskår, Vem känner inte igen tidningsrubriker som "Lastbil frontalkrockade med personbil" när sanningen egentligen var att personbilen kom över på fel sida och frontalkrockade med lastbilen. Eller att utelämna viss information så som: "Lastbilschaufför med 1.3 i promille orsakade trafikkaos i centrala Ystad" när det kanske borde stått "Rumänsk lastbilschaufför med 1.3 i promille orsakade trafikkaos i centrala Ystad"

Vi alla på denna lista är svenska chaufförer, anställda på rättvisa åkerier. Vi är högutbildade och har mer regler och förordningar att hålla reda på än någon annan yrkeskår, Vi är begränsade i vår yrkesutövning, vi är kontrollerade i allt vi uträttar både på jobb och på fritid.

Men vi är STOLTA, och vill så förbl, på RÄTT vilkor!

Ide'en med denna insamling startade i "King and queen of the road!" en grupp för chaufförer på Facebook.