Nej till broförbindelse till Årsta Holmar!

Årsta holmar är en fantastisk
tillgång, en liten plätt vildmark helt unik för en storstad. Ett stycke orörd
natur med olika landskapstyper. I våtmarkerna kring ön sjunger varje år
näktergalar, rörsångare och sävsparvar. De är exempel
på fåglar som successivt trängts undan från Stockholms stränder. Varma
sommarkvällar kan du ännu höra dem rakt in i betongen. Vid Årsta holmar hittar
gäddan en av mycket få lekplatser i Stockholm. Gråhägrar
står likt mystiska skepnader vid strandkanten, uppmärksammade av
förbipasserande på Södermalmssidans promenadväg. Och de senaste åren har
föryngring av räv, bäver och duvhök fungerat på holmarna .

Den här typen av miljöer står
inte högt i kurs hos det centerpartistiska miljöborgarrådet Per Ankersjö – han har
beskrivit naturen med följande ord:

”Bortsett från kulturskyddade Årsta holmars
gård är de tre öarna mest snårig lövskog och sankmark”.
Han tycker att Årsta holmar ligger
alldeles för centralt ”för att vara ett reserverat för insekter
och fåglar”
.

Partiet gjorde därför ett utspel om att anlägga en fast
gång- och cykelförbindelse till holmarna och där även skapa en playa med
nattklubb.

Vi som undertecknat detta upprop protesterar mot
planerna på en broförbindelse till Årsta Holmar. För att skydda öarna från all
framtida exploatering bör planerna på att göra öarna till ett naturreservat
återupptas och genomföras å det snaraste.

Uppropet kommer att sändas till Miljöborgarrådet Per
Ankersjö och samtliga övriga ledamöter i Stockholms Kommunalfullmäktige.