Utan assistans stannar livet!

Att mista sin personliga assistans innebär exempelvis att inte kunna röra sig fritt i samhället, att inte längre kunna förvärvsarbeta, ta hand om sina barn, träna eller träffa sina vänner. Konsekvensen blir att vara fånge i sitt eget hem eller blir tvingad till att spärras in på institution.

Det behövs en lagändring av LSS 9a för att stoppa inskränkningarna av den personliga assistansen. Jag kräver en lagändring, nu!

OBS - glöm inte att bekräfta din underskrift genom att klicka på länken i det bekräftelsemail som skickas ut!

www.utanassistansstannarlivet.se

Tack för att du agerar!