FÖRSÄMRA INTE DET SVENSKA SKOLNÄTET

Utbildningsnämndens svenska sektion i Helsingfors behandlar för tillfället två förslag, som bägge innebär en nedläggning av ett svenskt gymnasium, ett högstadium samt att flera lågstadie- och specialskolor försvagas.

Både målsättningen och för- och nackdelarna med reformen är oklara. Varken pedagogiska, geografiska eller ekonomiska följder är ordentligt analyserade eller dokumenterade.  Det är också klart att skolornas rektorer, lärare, elever, personal eller föräldrar och pedagogisk expertis inte har hörts i tillräcklig grad.

Undertecknade anser att en positiv utveckling av vårt skolnät kräver en bredare analys. Flera alternativ måste undersökas och konsekvenserna jämföras av politiker, skolor och föräldrar med tid för grundlig diskussion.

Undertecknade ber därför Utbildningsnämndens svenska sektion att förkasta förslagen.