Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2014 Hela tiden PetitionsnamnSkapad
64 64 alvkarlebymotmargarinochlattprodukter
2014.02.07 Våra barn får lättprodukter och margarin på förskolan och skolan Vill vi ha det så? Om inte skriv under här snarast och sprid vidare! Denna lista kommer att tas med den 25 Mars, på nästa samråd/möte med förskolechefer och förskola samt på mötet den 27/5 med kostchefen och förvaltiningschefen i kommunen!...
2014-02-07
62 62 Lucia-2014-Ödeshög
  (Skärmdump från Corren.se 2014-12-04) Berättelsen om vad som händer med skolpersonal och elever som arbetar för en likvärdig utbildning Känns det lite konstigt med en kille som lucia? Är vissa traditioner inom vår kultur så viktiga att de blir immuna mot de styrdokument som säger att personalen i skolan ska låta sitt arbete genomsyras av likabehandling oavsett t.ex kön, men även sexuell identit...
2014-12-04
62 63 Stop the Swedish assessment of Prague Ratter!!
Prazsky Krysarik (hereafter referred to as PK) – One of the smallest dog breeds, with origins in the Czech Republic. The breed is as of yet not FCI (Fédération Cynologique Internationale) approved, therefore it has been registered in the Swedish kennelclub/association auxiliary register. The breed is, however, recognized and approved in the following nations, Finland, Denmark, Norway, the Czech Re...
2014-10-08
62 63 Stoppa den svenska inmönstringen av Praszky Krysarik!!
Prazsky krysarik - en av världens minsta raser med sitt ursprung från Tjeckien.  Rasen är ej ännu FCI godkänd och registreras därför i Svenska kennelklubbens Annexregister.  Rasen är godkänd i dessa länder: Finland, Danmark, Norge, Tjeckien, Tyskland, Slovakien, Ryssland, Polen, Litauen, Gruzia, Kazakstan, Estland, Schweiz och Bulgarien.   SKK har beviljat SPKK till tre inmönstringar och två har r...
2014-10-08
62 782 Vi kräver en ändring av Djurskyddslagen !
. Hjälp till att ändra lagen ! Vi kräver en ändring på djurskyddslagen då straffpåföljden är alldeles för låg !   Strängare straff för djurplågeri! Nu döms de som får fängelsestraff upp till högst 2 år Det är tyvärr mer vanligt att straffen blir dagsböter vilket är för lindrigt i förhållande till brottets grova natur   Att kunna bli dömd för grovt djurplågeri är ett förslag som  borde in...
2013-02-01
61 61 Planskild korsning i Eneryda
Vi behöver inte vänta tills en olycka sker för att bommarna inte går ner när tåget kommer. Eller tills utryckningsfordon får vänta dyrbara minuter med ödesdigra konsekvenser. Vi behöver en planskild järnvägskorsning i Eneryda nu! Skriv på och visa ditt stöd för säker trafik vid järnvägen i Eneryda....
2014-09-17
60 699 Ge uppehållstillstånd till Hussein Husseini!
Hussein Husseini, vår skolkamrat, riskerar att bli utvisad till Afganistan efter sitt tredje avslag från Migrationsverket. 18-åriga Hussein har gått här med oss på Rosendal i snart två år, lärt sig svenska och är väl integrerad i det svenska samhället. I Afghanistan har han ingenting, ingen familj. Därför vill vi göra alla för att Hussein ska slippa skickas till ett oroligt Afghanistan och få sta...
2013-12-16
58 107 Stöd motion för biokolanvändning
Branschföreningen Biokol Sverige stödjer den motion som Jan Lindholm (MP) har lämnat in till riksdagen, se http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Politik-for-teknik-som-sanker-_H102MJ221/?text=true Skriv på och ge tyngd åt motionen. Det är dags att även Sverige börjar arbeta aktivt med Biokol som har många positiva egenskaper och fördelar....
2014-11-29
58 94 Namninsamlingar online till folkinitiativ
  Vi vill att folkinitiativ ska kunna samla in namn online, d v s digitalt. Möjligheten ska finnas att skriva under på papper som det alltid har varit, och att skriva på online. EU har redan namninsamlingar online. När man skriver under ett initiativ hos European Citizen Initiative (ECI) på deras hemsida krävs följande uppgifter: Personnummer Alla förnamn Efternamn Födelsedatum Födelseort Medborg...
2014-06-24
58 230 Förbjud rökning i lägenheter och på balkonger!
Att visa hänsyn till sina grannar är en självklarhet för många och det finns vissa förhållningsregler för en hyresgäst att rätta sig efter. Men att rökning är tillåtet är helt ofattbart. Det är ett extremt störande moment och begränsar friheten för massor av människor att vistas på sina balkonger eller ha fönstret öppet. Det är dessutom inte bara skadligt för användaren, utan också för dennes omgi...
2013-07-11
58 606 Stöd Klaverens Hus!
Klaverens Hus www.klaverenshus.se är en i Sverige unik institution. Där finns huvudsakligen svenska instrument och de nationella huvudsamlingarna av industriminnen efter våra piano- och orgelfabriker, som alla är borta. Samlingarna vittnar om en kultur och industri, som inte längre finns och måste bevaras. Förloras de går de inte att återskaffa, eftersom instrumenten är på väg mot soptippen och ba...
2013-05-20
57 59 Upprop för Österdalälven - Fortum sluta lek med vårt vatten!
  Vattendomarna i Sverige återspeglar inte miljötänkandet som finns i Sverige idag. Kraftbolagen exploaterar våra vattendrag för sina egna kommersiella intressen. Fisken och övriga vattenlevande djur påverkas så kraftigt att självreproducerande stammar snart är något enbart för histiorieböckerna. Österdalälven som rinner genom Älvdalen regleras genom dammarna och kraftverken i Trängslet, Åsen och...
2014-06-16
57 74 4H-gård i Örebro
Vill du ha en 4H-gård i Örebro? Vi kommer lämna in en namninsamling till ansvariga på Örebro kommun som visar det allmänna stödet och intresset som finns för en 4H-gård i Örebro Vi har sett att det finns ett mycket starkt stöd för en 4H-gård i Örebro men vi behöver även visa våra politiker och ansvariga inom Örebro kommun att det finns ett mycket starkt stöd. Vi vill att 4H-gården ska kunna verka...
2014-03-25
56 56 Stoppa Dagens Nyheter från att stigmatisera psykisk ohälsa!
Dagens nyheter har idag publicerat en ledare  - http://www.dn.se/ledare/kolumner/skojares-och-svindlares-bransch/ - där Nathan Shachar tillåts kränka samtliga människor med psykisk ohälsa och diagnoser. Detta utan vetenskapliga belägg, och där han sprider propaganda från en organisation som på lika ovetenskapliga grunder försöker värva medlemmar till sin sekt. Jag vill genom denna namninsamlig upp...
2014-01-02
55 67 Avkriminalisera Cannabis Åland
En avkriminalsering av cannabis skulle innebära att det blir lagligt att bruka samt inneha en viss mängd, men att det fortfarande är förbjudet att sälja och importera. En avkriminalisering anses vara första steget mot en legalisering. Bidra med ditt namn i denna namninsamling så att det en dag är möjligt att visa våra lagstiftare och alla andra hur vanligt förekommande cannabis är i dagens samhä...
2014-12-04
55 63 Fiskefartyget Sandö i Grundsunds hamn
Jag vill att det kulturminnesmärkta fiskefartyget Sandö i Grundsunds hamn befrias från hamnavgift av Lysekils kommun så att det kan ligga kvar i hamnen och utgöra ett minnesmärka för alla fiskare, sjömän, skeppare som kämpat med islandsfiske, långafiske, sillfisk,under svåra förhållanden ute på Norsjön och andra farvatten. Tanken är att Sandö till sommaren skall bli ett levande museum för bofasta,...
2014-01-02
54 56 kraftsamlingforbarnen
I år fyller Barnkonventionen 25 år. Låt oss fira detta genom att göra barnets rättigheter till en valfråga! Den 14 april träder Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om en ny mekanism för barns klagorätt i kraft internationellt. Sverige har valt att stå utanför.  I den utredning som regering tillsatt – vars uppgift är att undersöka möjligheter och nackdelar med Barnkonventionen som svensk la...
2014-03-18
53 91 OMVAL
Hej Sverige vänner. Nu är Sverige snart under botten. Nyval? Skriv under och visa att Nyval är det Sverige vänner vill!...
2014-11-04
53 53 kampenmedelias
Jag tänkte köra igång detta projektet och samla in namn underskrifter så kommunen låter min 2 åriga son Elias få gå på dagis. Han fick gå mellan juni-december 2013 och älskade det, men eftersom jag inte är föräldrarledig med lillasyster Joline längre och förtidspensionär så var han inte välkommen dit mer efter jul. Till saken hör att han har en hörselnedsättning och behovet av dagis är stort för s...
2014-01-10
52 53 Återinför vårdnadsbidraget i Vansbro kommun!
Öka valfriheten för familjerna.  Du kan förändra och underlätta framtiden för många barnfamiljer i vår kommun.  DIN underskrift gör skillnad!    Underskrift görs genom att fylla i fälten längst ner på denna sida.   Namninsamlingen kommer att efter totalt 700 namnunderskrifter (ca 10% av Vansbros invånare) skickas vidare till kommunfullmäktige som då måste ha med det i sin dagordning. Även skriftli...
2014-10-22
52 52 Stoppa rånen i Sverige
”Sverige mest drabbat av rån” "Stockholm är värre än Bagdad" "Väktare skjuten vid väpnat rån" "Kaos på E4:an efter värdetransportrån" Detta är rubriker som blir allt vanligare i våra dagstidningar. Sverige är bland de länder i Europa som drabbas hårdast av värdetransportrån. Efter de senaste rånen vill facket stoppa alla pengatransporter som saknar poliseskort. Följden kan bli tomma uttagsaut...
2014-05-24
52 139 Namninsamling för gång- och cykelväg till Mörtviken (Stängd)
I den gång- och cykelplan för Värmdö kommun som precis varit ute på remiss planeras flera gång- och cykelbanor, vilket är positivt. Vi yrkar dock för att gång- och cykelvägen från Brunn till Aborrsjön/Enkärret (väg 651) förlängs ned till Mörtviken och Mörtvikens brygga då: Det är idag ytterst få som vågar cykla från Mörtviken eller Johannesdal in till Brunn, då hela sträckan är trafikfarlig på...
2013-07-24
52 156 Rädda Pellesberget från biogasanläggningen
Vi är en grupp människor som värnar om Pellesberget, i Gustafs, och om oss kringboende mot den Biogasanläggning som planeras att byggas på berget av Dala Biogas AB. Här gör vi en namninsamling som stöder alla drabbade i närområdet för att kunna stoppa bygget av Biogas anläggningen. Ni som skriver under kan vara "Närboende", "Släkt och vänner" och "bara sympatisörer" Våra argument mot anläggningen...
2013-05-02
51 624 Vi kräver avtal med UCC
Akademiska sjukhuset kommer även detta år gå miste om kömiljarden  på grund av för långa väntetider till operation. De har en akut sjuksköterskebrist och en konkursmässig ekonomi. Trots detta har kötiden för den extremt resurskrävande kirurgin av bukhinnecancer plötsligt försvunnit. Operationerna av bukhinnecancer utförs på Akademiska sjukhuset av kirurger som saknar tillräcklig erfarenhet och kom...
2013-11-10
49 51 Folkomröstning i Katalonien
De undertecknande stödjer att medborgare i Katalonien har rätt till att ge sin åsikt om den politiska statusen på sitt land genom en fri och rättvis folkomröstning. Vi uppmanar därför alla berörda parter att underlätta för en omröstning där alla röstberättigade katalanska medborgare får, oavsett kön, religion eller ursprung, fritt uttrycka sina önskemål om huruvida Katalonien ska bli eller inte...
2014-10-07
48 48 Använd skattepengar för att hjälpa tiggarna!
Det känns inte bra med tiggare som inte får någon hjälp i vårt land. Det känns inte bra ens när man ger en slant. Det känns inte bra att det leder till/eldar på en otäck främlingsrädsla och rasism bland "vanliga svenskar" som blir förbannade och rädda att de ska få det sämre om tiggare från andra länder tillåts vara här. Låt våra politiker och beslutsfattare höra att vi tycker så! Det är vinter, d...
2014-12-03
48 48 Denis Mukwege ber dig att inte stå stilla bredvid .....
Jag såg på Skavlan denna helg och hörde Denis Mukwege, chefskirurgen på Panzisjukhuset i Bukavu i Kongo-Kinshasa beskriva verkligheten idag för många kvinnor, barn, män och fäder.  Och jag tänkte att jag måste ju göra något. Vadsomhelst! Måste och vill ta ställning! Göra nåt! Det han ber om är att vi i Skandinavien kan bli dessa kvinnors röst! Att vi säger att det inte är ok att kvinnor, barn och...
2014-10-27
48 48 Låt LUBU Leva!
VI anser att LUBU - Luleå barn och ungdomsteaterfestival är väldigt viktig för kultur och teaterlivet i Norrbotten, Norrland och Barents. Dels är det en festival som låter barn och ungdomar från hela Norrbotten se kvalitativ scenkonst, det är därför viktigt att fortsätta med gratis bussar för en jämlik behandling för alla barn och ungdomar, oavsett hemort. För lärare och elever ger LUBU en fantast...
2014-06-07
47 72 Förbjud inte tiggeri - få kommunerna att ta sitt ansvar!
På senare tid har flera kritiska röster höjts mot tiggare, och namninsamlingar har startats för att förbjuda tiggeri. Jag hoppas och tror att jag inte är ensam om att anse att en lagändring som tar bort en grupps hela inkomstkälla varken löser några problem eller är speciellt humant.  I Socialtjänstlagen står tydligt att alla som befinner sig i kommunen och är i nöd har rätt till bistånd. I nulä...
2014-12-03
47 49 Illigalt blod - I Sverige pågår massregistrering av folkgrupp.
Det snöar i Edens lustgård…en droppe räcker, den "vita" mannens börda i lag och omsorg… Illegalt Blod – polisiär registrering av substansbrukare med eller utan NPF och med eller utan recept sker obehindrat och därtill registreras ofta vänner och familj. Misstanke räcker för notis om missbruksproblem i socialtjänstens handlingar och arbetsgivare kräver provtagningar vid anställningar oavsätt relev...
2014-05-09
46 46 Rödskog skola: Vanhempien tiedote nämnden Svenska rum:lle (Stängd)
Bästa nämdemedlemmar. Vi undertecknade, föräldrar med barn samt personal från Rödskogs skola, önskar så fort som möjligt komma tillbaka till Rödskogs skolas renoverade utrymmen.   Parhaat lautakunnan jäsenet. Me allekirjoittaneet, vanhemmat lapsineen sekä henkilökunta Rödskogin koulusta, toivomme pääsevämme niin nopeasti kuin mahdollista takaisin Rödskogin koulun saneerattuihin tiloihin.   Esbo /...
2014-09-10
46 1 529 Bevara Nationella Resurscentra i biologi, fysik, kemi och teknik
Till utbildningsminister Jan Björklund Regeringen vill skapa en skola i världsklass genom att höja lärarnas kompetens och status. Det är bra. Men ett svårlöst problem är att det råder en brist på behöriga lärare i naturvetenskap och teknik. Dessutom finns ett stort behov av ämnesdidaktiskt stöd till skolorna. Vi välkomnar därför att ett nytt ämnesdidaktiskt centrum kommer att starta inom kort, men...
2013-09-11
45 47 Stoppa slakten på hundar och katter! Nu är det dax att ta ställning!
Stoppa slakten på hundar o katter som blir mat på restauranger och skinn till våra handskar. Kräv att hund också kattkött tas bort från menyn. Kräv också märkning av vilken typ av skinn de skinnvaror vi importerar är gjorda av. De stackars djuren slaktas och flås levande, nu är det dax att ta ställning. Skriv under för djuren, detta får inte fortsätta. Www.saynotodogmeat.net http://saynotodogm...
2014-12-10
45 45 Inhägnad hundrastplats i Hudiksvalls kommun
Det behövs verkligen en inhägnad rast/ lekplats för kommunens alla hundar och deras ägare ! Nu är det väl våran tur att få något för skattepengarna!!! Som hundägare är man ofta väldigt utsatt och oavsett var man är, så finns det alltid människor som har synpunkter på om man verkligen ska ha hundar med sig där!? Många hundar kan man inte släppa lösa, orsakerna varierar! Det behövs verkligen...
2014-09-23
45 45 Lådhållarpartiet
  Vi i Lådhållarpartiet behöver 50st underskrifter för att få medverka i årets val.   Haninges enda parti för folket ! Rösta rätt, Rösta Lådhållarpartiet.  ...
2014-08-20
44 77 Begär Regeringen stoppar länsstyrelsens djurbeslag, Djur dör
Sedan 1988  läs boken Vi har avlivat din häst. Den ligger under presenningen : djurskyddslag för vem? av        Lars-Ola Borglid, Anders Thelin , Per Michanek, År 1988 fick vi en ny djurskyddslag. Det skulle bli bättre för djuren. Men lagen har tillämpats så att det inte på något avgörande sätt blivit bättre för industrijordbrukets djur. En oönskad effekt är att många småbönder fått stora be...
2013-07-27
43 43 Nominering till Hedersmedlem (Stängd)
Nominering till val av Hedersmedlem   Dennis Brodelis har under sin tid som Ordförande för Vårdvetenskapliga Studenföreningen (VÅVS) givit ny luft under vingarna åt föreningen. Han har på ett föredömligt sätt företrätt och representerat VÅVS i de organ, utskott och mandat som åligger ordförande. Vid Dennis tillträde som ordförande befann sig VÅVS i en organisatorisk kris i och med att ordförandepo...
2014-12-08
43 43 Stoppa den förnedrande Zwarte Piet!
Snart kommer den förnedrande Zwarte Piet att besöka den holländska ambassaden i Stockholm. Zwarte Piet är en blackfacefigur som förnedrar alla som vill ha ett samhälle fritt från rasism. I den holländska traditionen är han en svart, slavlik tjänare till helgonet St Nikolaus, och innan denna blackfacefigur, men stora, rödmålade läppar och krullig svart peruk kommer till Hollands ambassad ska han gå...
2014-11-21
42 44 Ge Tilda den minigrisen hon förtjänar!
Skriv under om ni vill att jag ska få en minigris. jag älskar dom verkligen. dom e det finaste sötaste gulligaste o bästa här i världen. jag vill bara ha en NUUUUUU  jag blir galen   här är några bilder för at övertyga er ser ni ja måste fejka en bild för att ens vara nära en minigris snälla hjälp mig nu ! puss alla...
2014-12-22
42 42 Vi som anser att SVT tog ett moget beslut med Pippi
Här är vad som startade en storm. http://www.svt.se/kultur/svt-rensar-ut-rasismen-ur-pippi-langstrump   SVT beslutar att i deras nysändning av Pippi Långstrump till våra små barn plocka bort att hennes pappa var negerkung och istället kalla honom för kung. Man väljer också att inte visa att det leks kines genom att dra ut huden, som man ofta gjorde när jag var liten. Men vi förstår ju alla att det...
2014-10-03
42 43 Behåll Gårviks badplats
...
2014-02-20
42 155 Gör din röst hörd för de Äldres framtid på Valöhemmet
NU är det dags att REAGERA! Valöhemmet hotas av nedläggning hösten 2014, men beslut tas redan nu i höst! Som det ser ut nu kommer alltså alla boende på Valöhemmet att TVINGAS flytta mot sin vilja. Flytta från en TRYGGHET som är så viktig när man är äldre. Ensam är inte alltid stark men om vi TILLSAMMANS står UPP för våra ÄLDRE och visar "högsta hönsen" i kommunen att detta inte är okej, kanske...
2013-11-05
40 53 Vi som blivit drabbade av DogRescue!
Meningen med denna namninsamling är att se till att DogRescue inte får fortsätta sin verksamhet. Vi är många som har blivit dåligt bemötta av denna oseriösa förening. Mer fakta finns om du googlar DogRescue och tex. oseriösa m.m. Namninsamlingen kommer att lämnas in till Länsstyrelsen i Dalarna, den kommer även att visas för polisen men det är upp till var och en att göra en egen polisanmälan. Mvh...
2014-09-30
40 40 Vi vill dela ut rosor på alla hjärtans dag
NÅGON HAR BESTÄMT ATT ELEVRÅDET INTE FÅR HA FÖRSÄLJNING AV ROSOR, DET UPPRÖR FLERA PERSONER I ELEVRÅDET. SKRIV IN DITT NAMN FÖR FORTSATT SPRIDNING AV KÄRLEK OCH VÄNSKAP PÅ ALLA HJÄRTANS DAG....
2014-01-20
38 40 Vi kräver att Sverige följer Sol Barnkonventionen!!! Alla som har blivit illa behandlade av soc och
Här kan alla som känner sig kränkta av soc eller myndigheterna skriva på och när vi har så många namn som behövs så går jag personligen upp till beslutsfatrarna regeringen och kräver en ändrig av lagen samt att barn ska ha rätt till sina egna ombudsmän samt att soc och myndigheterna ska granskas av en oberoende verksamhet!...
2014-08-14
38 39 Fortsätt sända Ponnyakuten
Skriv ditt namn om du vill att Ponnyakuten ska fortsätta i SVT. Ett så populärt program borde få mera sändningstid, inte mindre.  ...
2014-02-25
36 160 Förbjuda Diväteoxid
Diväteoxid är också känt som Dihydrogen Monoxid(DHMO), Dihydrogen Oxide, Hydrogen Hydroxide, Hydronium Hydroxide, eller endast Hydric Acid, är en smak- och färglös kemisk förening. Den är känd som en komponent som orsakar många tusentals direkta dödsfall varje år. Den ligger även bakom skador på byggnader och material för flera miljarder. Några av de kända riskerna med Dihydrogen Monoxide är: Döds...
2014-08-11
36 38 EC, sluta banna oss utan anledning!
2. Allmänna villkor för Emocore.se. • Du ger oss rätten att, utan förvarning, stänga av ditt konto, om misstankar om brott emot en eller flera av reglerna finns. • Emocore och dess ansvariga behöver ej motivera varför en viss medlem blivit utslängd. Emocore har rätt att utan förvarning eller motivering kasta ut oss medlemmar på emocore. Vi vill ändra detta. Alldeles för många medlemmar har kastat...
2014-08-06
36 36 HockeyTime™
HockeyTime är nu beroende av ditt deltagande eller inte. Skriv därför under detta så vi har på papper vilka och hur många vi blir. Detta är bindande och kommer kosta minst 500:- per person. (reserverat spann upp till 750:-) Detta avgörs hur många vi blir samt hur mycket istid vi skall ha. Skriv under detta snarast då nästa möte med KHT Clärra och Humpe är i juni.     Tack på Förhand Ledningsgruppe...
2014-05-07
36 54 Inför direktdemokrati
I Sverige har vi val till kommun, landsting och regering vart fjärde år.  Under dessa fyra år har vi - som enskild person - inget attt säga till om. Det måste ändras! Desto längre det är mellan väljare och makten,  desto färre utnyttjar sin rösträtt. Direktdemokrati skulle motarbeta detta och den makt som regeringen tar i dag. Skriv på listan och sprid gärna länken vidare!...
2011-05-15
Facebook