Rädda kulturtidskriftsstödet

Enligt kulturutskottets ordförande Per Bill (M) har Alliansen justerat sin budget och de föreslår nu att de 15 miljoner som enligt planen skulle sparas in på litterturstödet under nästa år i första hand ska tas från kulturtidskriftsstödet. Detta innebär om det går igenom att kulturtidskriftsstödet i stort sett skrotas helt. 2014 delade dryga hundratalet tidskrifter på 19 miljoner inom ramen för produktionsstödet till kulturtidskrifter. (Läs om deras förslag här)

Utan stödet är det stor risk att många av landets kulturtidskrifter får lägga ner sin verksamhet. I förlängningen skulle detta innebära en kraftig försvagning av landets kultur och idédebatt. I dessa dagar när dagstidningarnas kultursidor blir färre och färre borde stödet snarare stärkas.

Vi undertecknade kräver att kulturtidskriftsstödet i det akuta läge som nu råder räddas – och på sikt stärks för att säkra den viktiga funktion dessa tidskrifter fyller för vår demokrati.

 

NYTT! I och med återremitteringen till utskottet och ett nytt förslag som funnit bifall är nu posten om kulturtidskrifterna lämnad utan förändring. 

Det lönar sig att protestera.

TACK ALLA SOM STÖTTAT OSS! Vi beklagar naturligtvis alla nedskärningar på kulturområdet, men är väldigt glada över att få behålla kulturtidskriftsstödet. Den akuta krisen är nu över men kampen för ett stärkt stöd kommer att gå vidare!


Siri Reuterstrand    Kontakta namninsamlingens skapare