Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget!

Vi motsätter oss planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen vid Nationalmuseum. Nuvarande planer innebär att det vackra Tullhuset från 1876 och Stockholms enda kvarvarande hamnmagasin från sekelskiftet 1900 ska rivas och att den verksamhet med alla skärgårdsbåtar som Waxholmsbolaget bedriver måste flytta.

Vi motsätter oss rivningen av K-märkta hus och att viktiga funktioner för sjöfartsstaden Stockholm försvinner. Kajen på Blasieholmen och dess unika miljö bidrar till att tydliggöra stadens levande historia. Ingreppet skulle bli förödande för Stockholms stadsbild, i hjärtat av riksintresset Stockholm, och riskera en överexploatering av Blasieholmen.

Behöver Nobelstiftelsen verkligen en gigantisk monumentalbyggnad på en av de mest ömtåliga platserna i vår vackra stad? Vi säger nej till en rivning av historisk bebyggelse på Blasieholmen och hoppas att staden istället vill rusta upp området och skapa en välkomnande skärgårdsoas mitt i Stockholm! Vi anser att Nobelcentret, om det behövs, bör ligga i anslutning till vetenskap o forskning i t ex vetenskapstaden nära Hagastaden. Blasieholmen måste fredas denna exploatering!

Vi begär att allmänheten får tycka till genom en folkomröstning!

Stöd vårt upprop på Facebook! https://www.facebook.com/bevarablasieholmen och vår hemsida www.bevarablasieholmen.se

 

 


Caroline Silfverstolpe    Kontakta namninsamlingens skapare