Kemikalieupproret

Varje dag utsätts du, jag och alla andra för en stor mängd skadliga kemikalier genom helt vanliga konsumentprodukter. Det är ftalater eller bisfenoler i plaster, det är bromerade flamskyddsmedel i stoppade möbler och elektronik, fluorkarboner i stek- och kokkärl med non-stickbeläggningar och bekämpningsmedel i maten. Och mycket mycket mer. En ännu opublicerad studie på drygt 2000 gravida kvinnor i Värmland visar att ALLA har rester av dessa typer av ämnen i kroppen. Det betyder att alla utsätts för dem, oavsett de vill eller inte, även barnen innan de ens blivit födda.

Det står inte på produkterna om eller vilka av dessa skadliga kemikalier som finns i eller på dem. De är också helt lagliga att ha i produkterna, även om det inte är helt ovanligt att gränsvärden överskrids där gränsvärden finns, exempelvis på leksaker och livsmedel.

Dessa kemikalier är ofta hormonstörande. De kan alltså interagera med våra hormonella system i kroppen. Därför fastnar inte heller dessa kemikalier i traditionella riskvärderingar som i princip går ut på att se efter hur hög dos någon vid enstaka tillfällen kan utsättas för utan att få en relativt omedelbar effekt. Hormoner verkar i mycket små halter och i riskvärderingarna ingår inte vilka effekter vi får av att konstant utsättas för mycket små halter. Effekterna kan vara astma, allergier, fetma, diabetes, försämrad spermakvalitet, missbildade könsorgan, beteendestörningar som autism och cancer i könsorganen. Det är helt enkelt vi som är labråttorna i kemikalieindustrins experiment.


Vi vill inte vara labråttor längre!Vi vill:

 • Att Sverige går före i kemikalielagstiftningen och ser till att människors och barns hälsa skyddas på ett tillfredsställande sätt.
 • Att Sverige och dess politiker verkar för att påverka EUs lagstiftning för att den på ett tillfredsställande sätt skyddar människors hälsa. Genom bland annat:
  -Möjlighet att reglera grupper av kemikalier på samma gång (ex alla bisfenoler och inte enbart A, sedan S eller F efter ytterligare flera års forskning).
  -Att REACH ska gälla alla varor på den europeiska marknaden och inte enbart rena kemikalier och kemiska produkter. En vara från Kina ska inte kunna innehålla en inom EU förbjuden kemikalie.
  -Att företag ska vara skyldiga att uppge om det finns hormonstörande, reproduktionstoxiska, bioackumulerande eller cancerogena ämnen i en vara, oavsett om ämnet finns med på kandidatlistan eller ej. Ingen ska behöva utsättas för skadliga kemikalier utan att kunna veta om det.
 • Att alla förskolor och daghem ska vara en giftfri miljö för barnen, utan hormonstörande ämnen och liknande.
 • Att alla förskolor och daghem ska servera ekologisk frukt och grönt för att inte utsätta barnen för bekämpningsmedelsrester.
 • Att alla Barnmorskemottagningar informerar gravida kvinnor om riskerna med bla hormonstörande kemikalier som ftalater och bisfenoler och vikten av att undvika dem även som gravid.
 • Att alla BVC-mottagningar tillsammans med säkerhetsinformationen (som handlar om fallolyckor, varma vätskor etc) även informerar om hermonstörande och reproduktionstoxiska kemikalier och hur man undviker dem.

 

Vi som skapat denna namninsamling är Linda Persson och Malin Knutz. Forskare vid Karlstads Universitet, småbarnsföräldrar och författare till bloggen Kemikalier i Barns Vardag (www.barnochkemikalier.wordpress.com).