Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
30 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
21 141 Lägg inte ner Villa Sjöängens demensboende.
Norrköpings Kommun har beslutat att lägga ner Villa Sjöängen som demensboende vilket är helt vansinnigt. Det är ett av Kommunens bästa boende för dementa med en utåtagerande demens, byggt helt efter forskares  rekommendationer, där finns ett kök där maten lagas, inga långa korridorer utan nära kontakt med personal så fort den dementa lämnar sitt rum, utgång direkt till en stor trädgård som har båd...
2019-07-17
21 1 682 Inför dödshjälp i Sverige
Införande av dödshjälp i den svenska sjukvården   Människors rätt till en värdig död är fundamental.  Även om det gjorts betydande framsteg i den palliativa vården finns det dock fortfarande människor som dör en plågsam och ovärdig död – helt i onödan. Osäkerheten och rädslan inför den sista tiden i livet innebär också ett stort lidande för många som diagnosticerats med en svår sjukdom. Det händer...
2016-11-01
20 6 332 Vegansk kost ska beviljas i alla kommuner
Denna petition kommer skickas till kommuner som uppmuntrar eller accepterar att skolor och förskolor nekar barn vegan-kost när föräldrarna efterfrågar det: Det är ohållbart och ologiskt att ni nekar barn rätten till vegansk kost. (Vad vi talar om här är helvegetarisk kost, i dagligt tal kallad vegansk, alltså helt utan animaliska produkter). Många föräldrar efterfrågar detta utifrån djurrätt, etik...
2017-08-04
20 20 Jag vill ha en cykelpark i Upplands Väsby.
Skriv under denna namninsamling om du också vill att kommunen anlägger en cykelbana i Upplands Väsby. En bana där vi ungdomar kan cykla dirt och BMX på fritiden. Namnlistan kommer lämnas över till kommunen när vi fått ihop tillräckligt många underskrifter....
2019-09-09
20 1 274 NEJ till fiskodling med öppna kassar utanför Jakobstad
Nej till fiskodling med öppna kassar utanför Jakobstad Vi, undertecknade, vill härmed uttrycka vår djupa oro över Ekofish Ab:s planer på att etablera en fiskodling med öppna kassar utanför Jakobstad. Vi tar avstånd från att en storskalig verksamhet som har oanade konsekvenser för miljön tillåts. Eftersom ingen miljökonsekvensbedömning blir gjord så har vi inget tillförlitligt beslutsunderlag. Vi v...
2018-11-04
20 8 190 Förbjud spelreklam!
Förbud mot spelreklam! Är du också trött på det? Skriv på. Varför ska spelreklam vara lagligt när det kan leda till beroende och missbruk? Spel om pengar är inskrivet i socialtjänstlagen, sjuk och hälsovårdslagen och likställs som sjukdom enligt lag precis som droger och alkohol. Skriv på om du vill ha en lagändring så du slipper all spelreklam. När vi uppnåt tillräckligt många signaturer så skic...
2019-01-04
20 115 Stoppa vindkraftsindustri i Stömne
FÖRENINGEN FRI NATUR STÖMNESKOG Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av en motpol till vindkraft och ska skydda naturområden i Stömne, som är rik på nyckelbiotoper och sällsynta fåglar som vitryggig hackspett, lappuggla, havs och kungsörn, tjäder och orre med flera arter, men framför allt fladdermöss, samt med särskild målsättning att verka för att naturen ska f...
2019-03-03
19 19 Snus i Skolan
Skulle du vilja att det ska vara okej att snusa i skolan srkiv under!...
2019-09-18
19 19 Öppna barnomsorg på obekväm arbetstid i Båstad Kommun
Båstad kommun har ett stort vårdboende och 3 relativt stora hotell med tillhörande restaurang. Vi är många i Båstad kommun med barn som har svårt för barnomsorg då dessa två branscher ofta kräver arbete varannan helg och/eller tidiga mornar och sena kvällar. Att ha nattis och/eller obförskola öppen från ca 05-00 hade hjälpt många familjer och ensamstående. Då vi kan jobba mer i kommunen och jobba...
2019-09-18
19 220 RÄDDA STIGBERGSPARKEN OCH TRÄDEN I ERSTA TRAPPA
Planen som ligger nu för blivande T-banestationen Sofia utplånar i princip Stigbergsparken, stenlägger stora ytor och innebär att många av de gamla träden fälls. Trots att till och med chefstjänstemän i Stockholms stad anser att man bör omarbeta förslaget för T-banestationen Sofias uppgång eftersom den påverkar Stigbergsparken negativt så har ännu ingen alternativ plan tagits fram. Vi kan tillsam...
2019-06-17
Facebook