Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
30 dagar Hela tiden PetitionsnamnSkapad
158 158 Limhamnsskolan för barnen på Limhamn!
Limhamn hade initialt två högstadieskolor; Linnéskolan och Bergaskolan. Den kraftiga befolkningstillväxten som sker på Limhamn har inneburit att platserna inte räcker till. Det behövs ytterligare en högstadieskola och en sådan, Limhamnsskolan, stod klar för inflyttning höstterminen 2019. Malmö Stad har istället beslutat att skolan ska lånas ut till Malmö International School fram till 2023/2024. B...
2019-07-03
157 240 Våra barns skola/omsorg ska vara för barnen, inte "business" i den företagsvänligaste kommunen (Stängd)
Vi är många föräldrar i Solna som med vanmakt ser den ena försämringen efter den andra läggas på oss barnfamiljer när det gäller skolorna och barnomsorgen. Hur ska vi ha förtroende för Solnas politiker i förvaltning och nämnd efter alla dessa försämringar, lättvindiga beslutsfattanden och dessutom det bemötande vi föräldrar får: tystnad eller svepande halvdana ”svar” fulla med motsägelser. Ibland...
2019-04-12
156 156 Bussförbindelse norr om Byske
Under senvåren har det kommit ett beslut där man tar bort bussförbindelsen norr om Byske. En buss som används av skolungdomar, universitetsstudenter, förvärvsarbetande, pensionärer och andra i behov av kollektivtrafik. En utredning som har gått att bli ett beslut är baserat på att det går bussar som Norrlandskusten(100,98,20) etc. förbi E4an. Första bussen som åker förbi Åbyn E4 Söderut på morgone...
2019-07-15
155 155 Rättvis vattenförsörjning
Vi i Sverige är priviligierade att ha god tillgång till dricksvatten direkt i våra kranar. Vi är också väl införstådda med vikten att inte slösa med denna tillgång, speciellt i tider av torka, och många försöker också minska sin egen vattenförbrukning samt ta tillvara på regnvattnet. Vi är dock inte beredda att acceptera att drabbas av bevattningsförbud år efter år på grund av underdimensionering...
2019-07-08
155 155 Låt Marie få sin personliga assistans tillbaka så hon kan flytta hem!
Låt Marie Lindblad få sin assistans tillbaka som det är dömt i Förvaltningsrätten och kunna flytta från korttidsavdelningen och hem till lägenheten. Kommunen har huvudansvaret och det är dömt i Förvaltningsrätten. Låt Marie kunna ha ett självbestämmande och få bestämma själv vilka dagar hon ska handla, tvätta osv. Även om det är LSS i kommunen så borde man kunna få bestämma själv över sin tid och...
2019-05-08
155 155 Lägg inte ner Falkalyckan i Sölvesborg!
Det har nu kommit fram till oss att Falkalyckan i Sölvesborg kommer att läggas ner. Vi måste visa att Falkalyckan är mycket mer än bara ett boende för demens, vi ser till att alla våra boende vaknar upp med ett leende och att de ska känna sig hemma. Falkalyckan betyder mycket mer och är inte bara ett boende!! Det skapar mycket oroligheter bland boende så som oro, ångest, depression om det skulle l...
2019-05-25
152 152 LÅT BARNEN SPELA FOTBOLL
Nu har kommunens nya riktlinjer kommit och dessa försämrare för den redan dåligt ställda ungdomsidrotten i Nacka. De nya diriktiven gör att möjligheten till organiserad idrott ännu mer begränsad då flera timmar varje vecka och helg försvinner då de inte längre är bokningsbara.  Detta händer i en tid då fler och fler ungdomar slutar idrotta tidigare och blir allt mer stillasittande. De är viktigt a...
2019-07-04
151 151 Sluta spara, LÅT SKOLAN VARA!!!
Värnamo kommuns ska under 3 kommande år spara 2% på skola, förskola och fritidshem. Detta får inte ske, när botten redan är nådd och har varit länge. Inte något parti sa vid valet att vi skulle försämra arbetsvillkoren för personal i skola/fritidshem/förskola. Inte något parti sa vid valet att våra barns miljö i skola/förskola/fritidshem skulle försämras. Nä, politikerna lovade raka motsatsen!  Me...
2019-06-11
150 150 Nej till vindkraftspark på Storåsen i Ånge kommun
Nordisk Vindkraft vill bygga 33 st vindkraftverk som är 240 m höga, projektet heter Storåsen Vindkraft. Området är mellan Lillmörtsjön-Oxsjön-Hångstaörn, i ansökan står det att "utredningar visar delar av området gör det mindre lämpligt för vindraftsetablering". Redan där har vi svaret, det är inte lämpligt med ett industriområde här. Ånge kommun har redan idag beviljat fyra vindkraftsparker på to...
2019-05-23
149 149 RÄDDA DUNGEN
Ljungby kommun planlägger just nu byggnation av en ny högstadieskola. Placering av denna skola är planerad till att ligga på fotbollsplanen och delar av diskgolfbanan bakom Hjortbergsskolan. Det kommer troligtvis innebära att även dungen och delar av pulkabacken försvinner, vilket är väldigt tråkigt. Dungen är ett välkänt begrepp för alla som går eller har gått på Hjortbergsskolan. Den bidrar till...
2019-06-13
Facebook