Kamp mot klockan för att förhindra utvisningen av familjen Mirzoyan

Kamp mot klockan för att förhindra utvisningen av familjen Mirzoyan
Med endast din namnunderskrift kan du vara en viktig del av att påverka utvisningen av Zanneta (14 år), Anneta (12 år), Ashot (10 år), Stanislav (8 år) och deras föräldrar. Vi kan inte ange någon exakt tidsgräns för hur länge familjen får stanna i Sverige. Men Migrationsverket har gjort en bedömning att familjens anknytning till sitt hemland är starkare än Sverige. Det senaste beslutet är att dom inte uppfyller kraven för att få uppehållstillstånd i Sverige.

Familjens barn är uppväxta här i Sverige. Barnen går i grundskolan och de har sport och fritidsaktiviteter och leker även med sina kompisar på fritiden. Här har vi en familj som är fullt integrerad här i Sverige, barnen kommer att tvingas att lämna det land som de är födda i och har sin anknytning till och familjen kommer att tvingas att bygga upp ett helt nytt liv. Som är ett främmande land för barnen efter så många år i Sverige. Vi i Sverige har en lag som heter Barnkonventionen där ska barnens bästa alltid beaktas vid alla beslut som rör barn.
Utvisningen av Zanneta (14 år), Anneta (12 år), Ashot (10 år), Stanislav (8 år) och deras föräldrar är inte att beakta till barnens bästa. Utvisningen måste STOPPAS!!
Skriv under namninsamlingen för att hjälpa familjen att förhindra en utvisning.

IMG_33181.JPG
Only a matter of time to save the family Mirzoyan from deportation
With only one signature of your name you can be an important part of stopping the deportation of Zanneta (14 yr), Anneta (12 yr), Ashot (10 yr), Stanislav (8 yr) and their parents. We can’t name an exact deadline of how long the family can stay in Sweden. But the Swedish Migration Agency has made a decision that the family’s connection is stronger to their home country than Sweden. The latest decision is that they don't reach the requirements for a residence permit in Sweden.

The kids of the family are raised here in Sweden. They go to school, are a part of freetime activities and often hang out with their friends. Here is a family whose whole life has been integrated in Sweden, the kids are going to be forced to leave their birth land to whom they've grown a connection to and the family needs to rebuild a new life in another country. The country is unrecognizable for the children after so many years in Sweden. In Sweden we have a fundmental law called Convention on the Rights of the Child where the decisions are only made based on safety and are guaranteed to have a positive effect on the child's life. The deportations of the Zanneta (14 yr), Anneta (12 yr), Ashot (10 yr), Stanislav (8 yr) and their parents are not to be considered in the best decisions of the children. This deportation needs to STOPPED!!
Please write your name on the paper sheet to help the family avoid a deportation.

 


Ann-Kristine Dalviken och Tindra Blom    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Ann-Kristine Dalviken och Tindra Blom kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...