Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Staket runt dagvattentäkt för att skydda våra barn

Vi är orolig och tycker att det är mindre lämpligt att Vivab har en vattensamling/ pöl utan staket så nära vårt nya barntäta område. Det är en väldigt brant sluttning ner till vattnet med ingen synlig kant det är väldigt ingenvuxet kring täkten som ger dålig uppsikt om någon är i fara. Ett ärende hos kommunen med ärende nummer 210607-267 är skapat där vi önskade att de såg över området och satte stängsel runt, precis så som de gjort på den andra dammen vid villa området. Tyvärr sa vivab nej så n

Skapad: 2021-09-06 Statistik

LexEsmeralda – Vi kräver en lagändring omgående!

I april 2016 föds en flicka, hon har redan abstinens på grund utav moderns missbruk. Vid nio dagars ålder lämnas hon över till barnmorskorna och modern går därifrån.   Vid nio dagars ålder är flickan ensam och övergiven utav de personer som tagit henne till världen.   Samhället valde här att beskydda det lilla barnet, de gav henne ett nytt kärleksfullt och tryggt hem att växa upp i. Ett hem med nya föräldrar som såg henne som sin egna dotter, som älskade henne.   2år, 9månader och 13 dagar sena

Skapad: 2020-03-11 Statistik

Rädda Gesundaberget

Gesundaberget har länge varit en uppskattad vinter- och sommarupplevelse för såväl fast boende som semestergäster. Det har länge rått besvikelse kring verksamheten som är och än en gång har besked kommit om en stängd anläggning. Det har kommit till kännedom att Mora kommun planerar sälja ytterligare mark kring Gesundaberget vilket vi hoppas inte ska ske och ställer oss därför emot. Vi tror inte på dom löften som utlovats, hoppas på en förbättring av driften och att berget öppnar så att vi åter

Skapad: 2021-11-22 Statistik

För vår älskade Abbe. För en bättre barn- och ungdomshälsa.

Hela Växjö sörjer bortgången av vår kära Abbe som tog sitt liv natten till tisdagen. Många ungdomar är skakade av händelsen och många uttrycker sitt missnöje med dagens hantering av den ökade psykiska ohälsan bland unga. Nu tas ett initiativ till att skriva en debattartikel om hur viktigt det är att våra unga mår bra och vilka förslag som finns på bordet. Vi måste uppmana politiker att ta ställning och förändra! Här skriver man under om man vill stå för debattartikeln som ska skrivas och för att

Skapad: 2021-11-17 Statistik

GÖR SUNNE SÄKRARE

Ingen har missat det tragiska som skett och för att det inte ska hända igen måste det ske en förändring! Vi på brobyografiska har förlorat en klasskamrat i en hemsk olycka. Vi tänker på henne och den otroligt stora sorg henne familj går igenom. Kim blev 21 år gammal , vi i klassen/skolan saknar henne och för att detta ALDRIG ska upprepas vill vi höja säkerheten vid järnvägsövergången speciellt den vid skolorna. vi vill ha upp bommar , ljus och ljud! När man går där idag hör man knappt när tåget

Skapad: 2021-11-01 Statistik

Finax ”röda” mjölmix - ta tillbaka gamla receptet!

Finax har nu valt att ändra receptet i den mycket populära mjölmixen "finax röda" som många använt, i flera år. En mjölmix som funkar till allt: pizzadeg, bröd och kakor.  Vi valde att maila och fråga om det var sant. Med ett nytt recept, där de bytt till en annan allergen: HAVRE.Istället för mjölkpulver, väljer de att använda sig av glutenfritt havremjöl. Redan där ändras smaken av det man bakar och slutresultatet.Havre är även något många med Celiaki inte tål, även fast det är glutenfritt.  Vi

Skapad: 2021-10-20 Statistik

Dags att skrota den individuella lönesättningen på Umeå Universitet

Förra året bestämde sig Umeå universitet på grund av pandemin att ge ett generellt procentuellt lönepåslag. I år är lönesamtalen och den individuella lönesättningen tillbaka. Man kan undra varför. Individuell lönesättning leder till godtycklig lönesättning som ekonomiskt missgynnar många av universitetets anställda. Det finns starka principiella skäl att kritisera systemet: 1. Det leder till konkurrens mellan kollegor istället för samarbete2. Lönesättningen blir godtycklig3. Det är extremt resur

Skapad: 2021-09-09 Statistik

Vallentuna kommun skall bygga fler hyresrätter.

Bostadsbristen är påttaglig i Sverige och inte minst i Vallentuna kommun. Detta tvingar b.la. våra ungdomar att lämna kommunen istället för att kunna stanna kvar. Alternativt tvingas deras föräldrar att skuldsätta sig och köpa en lägenhet vilket i sin tur driver skuldersättning och priser.  Vi vill att Vallentuna kommun aktivt via det befintliga komunnal bostadsbolaget Össebyhus skall bygga hyresrätter i Vallentuna kommuns tätort som balans mot de hyresrätter som byggs i privat regi. En aktiv al

Skapad: 2021-09-05 Statistik

Stoppa att bromsmedicin dras in för unga pojkar med allvarlig muskelsjukdom!

Under Coronakrisen passar Hälso- och sjukvårdsdirektörerna och ordförandena i Läkemedelsråd/kommittéerna inom regionerna Halland, Skåne och Västra Götaland på att stoppa livsviktig behandling. Man har beslutat dra in en medicin som bromsar nedbrytningen av kroppens muskler där bland annat lungfunktionen är en väsentlig del. Medicinen är den enda behandling som finns för de pojkar som drabbats av den medfödda sjukdomen Duchennes muskeldystrofi, DMD.  Max, Måns och Daniel är tre av sammanlagt fyr

Skapad: 2020-05-27 Statistik

Vi kräver nedsatt hyra av Stena Fastigheter i Fisksätra

Sedan 5 år tillbaka bor vi alla i Fisksätra på en byggarbetsplats med renovering av lägenheter som orsakar höga ljudnivåer och störande byggtrafik inom bostadsområdet. Vi lever ständigt med tröttsamma och påfrestande buller. Inomhusvärmen i lägenheterna fallerar höst och vår och de så kallade pluslägenheterna är fulla av fel och brister. Därtill upplever vi att hyresvärden saknar respekt för de boende på olika sätt, uppvisar en nonchalant attityd, ger minimal service och orsakar försumligheter s

Skapad: 2021-11-23 Statistik