Gör Garphytteklint till ett naturreservat

efterföre.jpgNamninsamlingen angående Garphytteklint fortsätter! 

Örebro kommun har gjort det som landshövding Maria Larsson och hennes ledningsgrupp borde ha gjort! Kommunens miljönämnd har fattat beslut om ett treårigt så kallat interimistiskt förbud mot avverkning på Garphytteklint. Kommunen vill att klinten ska skyddas som naturreservat och kommer att bereda frågan. Så nu är det viktigt att vi lämnar vårt stöd till kommunen. Den folkliga opinionen har nått en tillfällig framgång, men mycket kan hända som sätter käppar i hjulet för reservatsbildningen. Det är viktigare än någonsin att vi fortsätter att samla namn.

(Läs mer om frågan nedan)

Stärkt hopp för Garphytteklint. Örebro kommun överklagar Länsstyrelsens (Landshövding Maria Larssons) beslut att avbryta utredningen om att göra den skyddsvärda kalkbarrskogen till ett naturreservat. I dagens Na uttalar sig kommunalrådet John Johansson som anser att det finns frågetecken kring Länsstyrelsens beslut och att frågan bör prövas rättsligt.

Det påbörjade väggbygget har avbrutints på grund av att markägaren inte har sökt tillstånd för miljöpåverkan. Vägbygget hotar att förgifta ett vattenskyddsområde. Kampen har gått vidare hela tiden och vi vill gärna att ni fortsätter att sprida frågan så att vi får ännu fler underskrifter.

Image6.jpeg

(Läs mer om frågan nedan)

Landshövdingen har stoppat Länsstyrelsens arbete med att skydda klinten som ett reservat. Vi fortsätter att göra allt vi kan för att hennes beslut ska upphävas och att klinten skyddas.

Garphytteklint är ett av Örebro läns mest värdefulla naturområden utanför skyddade områden och ett viktigt rekreationsområde för oss i Garphyttan. Förutom månghundraårig skog finns här många kulturlämningar i form av gruvområden och torplämningar som nu delvis har skadats av väggbygge.

Avverkningsanmälan har nu gjorts för att "föryngringsavverka" (kalhugga) stora delar av klinten. Skövling av en vacker gammal stig har gjorts för att bygga en bred skogsbilväg i området (se före-efter bilden ovan). Vi ser en uppenbar risk att detta leder till ytterligare avverkning även av återstående skog.

Länsstyrelsen har inventerat området och funnit mycket höga naturvärden bland annat en mängd rödlistade arter.

Vi protesterar mot att landshövding Maria Larsson har avbrutit Länsstyrelsens arbete med att göra Garphytteklint till ett naturreservat. Vi anser att hon har vantolkat regeringens ambition att inte skyddsvärd skog ska avverkas. Beslutet måste upphävas så att reservatsprocessen kan fortsätta. Eftersom ett akut hot finns mot området så borde landshövdingen ha beslutat om ett så kallat interimistiskt beslut som förbjuder avverkning under tiden som reservatsbildningen fortsätter.

Skydda klinten nu!

 


Skydda Garphytteklint    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Skydda Garphytteklint lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...