Gör Garphytteklint till ett naturreservat

efterföre.jpgNamninsamling angående Garphytteklint

Snart kan Garphytteklint vara ett kalhygge!

Landshövdingen har stoppat Länsstyrelsens arbete med att skydda klinten som ett reservat. Vi fortsätter att göra allt vi kan för att hennes beslut ska upphävas och att klinten skyddas.

Garphytteklint är ett av Örebro läns mest värdefulla naturområden utanför skyddade områden och ett viktigt rekreationsområde för oss i Garphyttan. Förutom månghundraårig skog finns här många kulturlämningar i form av gruvområden och torplämningar som nu delvis har skadats av väggbygge.

Avverkningsanmälan har nu gjorts för att "föryngringsavverka" (kalhugga) stora delar av klinten. Skövling av en vacker gammal stig har gjorts för att bygga en bred skogsbilväg i området (se före-efter bilden ovan). Vi ser en uppenbar risk att detta leder till ytterligare avverkning även av återstående skog.

Länsstyrelsen har inventerat området och funnit mycket höga naturvärden bland annat en mängd rödlistade arter.

Vi protesterar mot att landshövding Maria Larsson har avbrutit Länsstyrelsens arbete med att göra Garphytteklint till ett naturreservat. Vi anser att hon har vantolkat regeringens ambition att inte skyddsvärd skog ska avverkas. Beslutet måste upphävas så att reservatsprocessen kan fortsätta. Eftersom ett akut hot finns mot området så borde landshövdingen ha beslutat om ett så kallat interimistiskt beslut som förbjuder avverkning under tiden som reservatsbildningen fortsätter.

Skydda klinten nu!

 


Skydda Garphytteklint    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Skydda Garphytteklint lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )