Regeringen bör erkänna folkmordet 1915 för vad det är: ett folkmord!

Anckarsvärd1.pngRiksdagen fattade den 11 mars 2010 att formellt erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer/araméer och pontiska greker och kallade på Sveriges regering att göra detsamma. Ingen regering har hörsammat detta än.

Redan 2008 skrev 60-tal världsledande folkmordsforskare ett upprop riktat till riksdagen om då stundande votering. Där påpekade man att ”Vägran att erkänna ett etablerat faktum baserat på kvalitativ och kvantitativ forskning kan betraktas som likvärdigt med förnekelse.” Nu, tolv år senare väljer Sveriges regering, genom sin utrikesminister Ann Linde att fortsätta göra precis det genom att kalla händelserna för ett ”massövergrepp”, vilket har sårat många och ådragit stor kritik från olika håll. Det är djupt beklagligt hur den svenska regeringen i princip upprepar det som Turkiet har använt i sin förnekelsekampanj, nämligen relativisering och alternativa ordval för att undvika händelsernas sanna natur, folkmord.

2015 tillsatte regeringen en utredning som skulle svara på ”hur man ska benämna historiska övergrepp och har nu inkommit till regeringen.” Utredningens rapport som blev offentligt i början av 2016 och kritiserades, inte enbart för vissa underliga formuleringar, men just för hur den kom att missbrukas av regeringen i sitt velande att erkänna folkmordet. Det hjälpte inte heller att rapportens författare, Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, kritiserade dåvarande utrikesminister Margott Wallström när hon hänvisade till Wranges rapport i regeringens vägran att erkänna.

Det borde inte vara svårt för någon svensk regering att fullfölja riksdagens beslut och bekräfta det som forskningen är helt enig om. Inte ens de diplomatiska konsekvenserna, Turkiets hittills starkaste kort i förnekelsekampanjen, uppväger mer. Det kunde USA:s president Joe Biden bevisa när han som förste president fullföljde sitt vallöfte och i sitt årliga uttalande på minnesdagen den 24 april 2021 erkände folkmordet 1915. Det bör Sveriges regering kunna göra också.

Tiden är mogen för att Sveriges regering ska fullfölja riksdagens tillkännagivande 11 mars 2010 och erkänna folkmordet 1915. Regeringen borde även ge uppdrag till de berörda myndigheter och departementen att arbeta för spridandet av kunskapen om detta folkmord, både i skolböcker så väl som via Forum för levande historia. Erkännande av fakta, speciellt när det gäller fördömande av brott mot mänskligheten, kommer inte enbart att förstärka de demokratiska grunderna i vårt samhälle utan även skicka en stark signal internationellt om Sveriges fortsatta engagemang och värnande av dessa viktiga värderingar. Kalla folkmordet 1915 för vad det är: folkmord!


Armeniska riksförbundet i Sverige    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Armeniska riksförbundet i Sverige kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...