Ge oss poliser och övriga rättsväsendet verktyg för ett tryggare Sverige för alla

Vi poliser känner en tomhet, frustration och vanmakt efter att Andreas mördades i uniform på öppen gata.

Det här får inte bli ännu ett våldsdåd som glöms om några veckor medans regeringen debatterar om marknadshyror eller något annat. Detta måste prioriteras så att vi och befolkningen kan gå säkra på våra gator.
Det räcker nu.
Vi behöver göra något. Vår förhoppning är att fler vill det, genom att skriva under detta upprop.
Denna namninsamling är skickad till polisstationer och enheter i hela Sverige. MEN då vi fått till oss från flera håll att ni är många därute som vill skriva under på detta så gör vi nu namninsamlingen öppen för alla.

Namninsamlingen skall sedan lämnas i statsministerns och övriga partiledares händer.

Andreas anhöriga är underrättade om att vi använder hans namn och har godkänt detta.
Tillsammans är vi starka, vi måste ha en förändring i Sverige och i vår arbetsmiljö.
Ditt engagemang räknas!

För Sverige
För vår framtid
För Andreas
DET RÄCKER NU

Under lång tid har vi, Poliskåren, arbetat under hårt tryck med att stävja den organiserade gängbrottsligheten.
Vi är en professionell och viljestark kår, som alla arbetar mot samma mål, att få ett bättre och tryggare samhälle.

Den arbetsmiljö och samhällsutveckling vi har nu på många platser i Sverige är ohållbar och måste förändras.
Det svenska samhället måste rustas för att möta de kriminella problembilder vi upplever idag.

Där är skolan otroligt viktig och den måste resurssättas för att kunna arbeta både främjande och förebyggande. Även socialtjänsten behöver få betydligt bättre verktyg för att kunna hantera unga människor i kriminella miljöer.
Vi behöver fortsatt bli fler poliser som jobbar ute i de utsatta områdena. Vi behöver kunna jobba med en hög lokal närvaro i alla våra utsatta områden, inte bara kraftsamla på ett område i taget.

Vi måste kunna jobba med hela lagstiftningen, utan att avstå från åtgärder på grund av numerär underlägsenhet.
Det behövs lagändringar som ökar polisens och åklagarmyndighetens möjligheter att utreda brott för att få de kriminella individerna lagförda i domstol.

Det är dags att sätta målsägande och allmänhet i fokus.
Detta är vad vi anser krävs för att Sverige skall ha kvar sin drivna poliskår och för att vända brotts- och våldsutvecklingen i Sverige:

 Antisocialt beteende mot blåljuspersonal måste bli straffbart. Att kriminella personer kan störa, provocera och uppvisa ett hänsynslöst beteende mot blåljuspersonal skapar ett signalvärde som höjer deras status i den kriminella miljön.

 Hemlig avlyssning och dataavläsning måste kunna få ske på personer med gängkoppling utan misstanke om ett specifikt brott. Möjligheten att förhindra allvarlig brottslighet skulle då kraftigt öka.

 Slopa mängdbrottsrabatten. En gärningsman som döms för flera brott bör istället få en skärpning av straffet.

 Slopa straffreduktionen/rabatt för personer när dessa döms för grova brott. Straffreduktionen måste också tas bort om gängkoppling kan styrkas, oavsett ålder på gärningsman.

 Inför straffskärpning när brottet kopplas till gängmiljön. Att vara gängmedlem måste ses som en kraftigt försvårande omständighet.

 Inför visitationszoner. Polisen beslutar att under en kortare period inrätta en visitationszon när en konflikt blossar upp i ett speciellt område. Polisen har då rätt att utföra kroppsvisitation utan konkret brottsmisstanke för att kontrollera om personen bär vapen.

 Gängkriminella får tuffare villkor i fängelserna, till exempel inskränks deras möjligheter till besök och permission när det finns en pågående konflikt.

 Gängkriminella kan dömas till vistelseförbud i det område de är aktiva i. Bryter de mot förbudet behöver de dömas till fängelse.

 Gärningsman som har en gängkoppling eller om gärningen klassas som gängrelaterad bör undantas från paragraferna 6a samt 23 i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.
6 a § Den som inte har fyllt arton år och som är gripen eller anhållen får hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolut nödvändigt.
23 § Den som inte har fyllt arton år får anhållas eller häktas endast om det finns synnerliga skäl.

 Inför jourdomstolar för enklare brott. Möjliggöra en snabbare hantering så att begånget brott får konsekvenser i närtid.

 Öka straffvärdet markant på övergrepp i rättssak så att det inte är värt att exempelvis hota vittnen inför en rättegång.

 Det behöver bli straffbart om misstänkt gärningsman inte kommer till rättegång.

 Begränsa misstänkts rätt till insyn i förundersökningen innan rättegång. Att den misstänkte får ta del av all bevisning gör att denne kan lämna en tillrättalagd historia som är anpassad efter utredningen.

 Ta bort omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen vid rättegång. Allt som framkommit under en förundersökning skall få användas och bedömas i rätten. Även vad en misstänkt, ett vittne eller en målsägande berättat vid tidigare förhör.

 Det behöver bli straffbart att rymma från fängelse/institution.

 Utvisning ska vara huvudregel när personer utan svenskt medborgarskap begår grova brott.

 Villkorlig dom skall som regel enbart kunna dömas ut vid första domen.

 Ge polisen utökade möjligheter att kameraövervaka allmänna platser. Befintlig kameraövervakning har till stor del flyttat brottsligheten från de övervakade platserna.

 Polis behöver få uttryckligt lagstöd att kontrollera identitet på personer för att upptäcka efterlysta, kartlägga kriminella kopplingar och kunna veta om personen man har framför sig är aktivt kriminell.

 Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Domstolsväsen behöver dimensioneras för att hantera det ökade antalet ärenden ovanstående skulle innebära.

Genomförandet av dessa punkter kommer bidra till att:
Polisens arbetsmiljö och arbetssätt blir säkrare, mer hållbart och mer långsiktigt.
Sverige behåller sin professionella och arbetsvilliga poliskår.
Sverige blir ett tryggare land att leva i.

Hjälp oss poliser att förändra till det bättre så vi kan fortsätta hjälpa er!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Hannah kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...