De senaste 30 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi är emot avslagen av strandskyddsdispenser på befintliga och välfungerande verksamheter! LÄNSSTYRELSEN GOTLAND GÖR OM GÖR RÄTT!

Den senaste tidens avslag av strandskyddsdispenser har skapat engagemang i medier, kommentarsfält och på ledarsidor. Länsrådet Annelie Bergholm Söder menar dock att länsstyrelsen bara följer den rådande lagstiftningen. vår fråga är vad som ändrats då verksamheterna funnits som längst upp emot 15 år. Vi ifrågasätter alltså inte beslut gällande nya verksamheter. Utan dem etablerade och välfungerande verksamheterna som nu länsstyrelsen valt att inte godkänna dispenser för. Anser du att länsstyrelse

Skapad: 2022-04-28 Statistik

Skona naturområdet Hôrstebacke på Öckerö, prioritera byggnation av befintliga rivningstomter.

Öckerö kommun kommer under 2022 att exploatera det omtyckta naturområdet Hôrstebacke på nordöstra Öckerö med sina ängssluttningar omgärdade av skogspartier. På så vis skövlas ett av ytterst få sammanhängande skogsområden i den yttre skärgården, och den enda egentliga platsen på Öckerö med förutsättningar för en större mängd träd att växa. Det är en plats vars ängssluttningar ligger i lä från västanvinden, och därför använts som utflyktsmål sedan många generationer. Platsen fungerar också som en

Skapad: 2022-04-28 Statistik

Vi kräver att MTR/Mälartrafik bemöter oss resenärer och bekräftar att MTR/Mälartåg ser och hör vår verklighet, samt hur deras plan ser ut för att kompensera oss för denna tid som varit

Vi kräver att MTR/Mälartrafik bemöter oss resenärer och bekräftar att MTR/Mälartåg ser och hör vår verklighet med förseningar och inställda tåg. Vi kräver att MTR/Mälartåg ger oss information om det åtgärder som sätts in så att vi får ta del av planen framåt, så att tågen börjar gå som det ska och hur vi kommer att bli kompenserade för denna period!  För resenärernas skull och tågpersonalen skull. 

Skapad: 2022-04-26 Statistik

Önskemål om att Quorn ska ta fram fler produkter som är både glutenfria och veganska

Quorn har lanserat allt fler veganska produkter senaste tiden, vilket är mycket glädjande! Vi är dock en hel del som inte kan äta majoriteten utav dessa eftersom de innehåller gluten. Vi vill med denna namninsamling visa att det finns en efterfrågan på fler produkter som är både glutenfria och veganska. Vi hoppas på att möjligheterna till detta undersöks på nytt- och att vi kan få njuta av era produkter snart!

Skapad: 2022-04-24 Statistik

Slopa förslaget om att lägga ner buss 57 (Frösundavik-Sofia)

Stockholms lokaltrafiks förslag lyder enligt nedan: Linje 57 (Frösundavik–Sofia) läggs ner och ersätts i delar av de andra linjerna. De som åkt den bussen från Tengdahlsgatan får alltså nu ta 54:an för att ta sig till Slussen och vidare norrut. Låt oss tillsammans göra en insats för att förhoppningsvis få detta förslag att slopas.

Skapad: 2022-04-21 Statistik

Ingen miljöförstöring för att bereda väg för vindkraft i Kronoby

Kronoby kommun och Kronoby församling håller som bäst på att utreda huruvida deras respektive andelar skogsmark på sammanlagt 800 hektar i området mellan Kivjärv och Kolam lämpar sig för vindkraft. Vi som skriver under den här adressen vill inte se en industriell vindkraftspark så nära vår boningsort. Vi hoppas att kommunen tar ett beslut som de inte kommer ångra efter några år när de ser konsekvenserna. En livscykelanalys av vindkraft visar att den har mycket större miljöpåverkan än utlovat.  V

Skapad: 2022-04-11 Statistik

Vi kräver att Lena Hallengren avgår med omedelbar verkan!

Den s k pandemin som inte längre existerar, har skötts på ett sätt som inte är försvarbart. Lena Hallengren är ansvarig för denna enorma folkhälsoskandal där hon bortprioriterat en av hennes största ansvar - folkhälsan!  Hon fortsätter ställa sig bakom att massvaccinera medborgarna i Sverige, trots att vaccinen för covid19 bedöms vara till större risk än nytta. Nu inviger hon även Sveriges första covidvaccinfabrik i Sverige dit vi folket inte är välkommen, där vi folket inte informeras och hon f

Skapad: 2022-04-07 Statistik

Stoppa stenkrossanläggningen i Skrubba!

Stockholms kommun äger marken vid Skrubba. Dit vill de nu forsla 1 000 000 ton sten per år som kommer från sprängmassorna från tunnelbanebygget i Stockholm och Nacka. Arbetet beräknas pågå under 8 års tid. Detta innebär att ca 190 in-och uttransporter kommer att passera varje dygn. Det ska krossas sten 12 timmar om dagen, fem dagar i veckan. Förra gången det krossades sten på den här platsen spreds stendammet långt.  Så vi som bor här ska alltså behöva stå ut med en ständig bullermatta och att s

Skapad: 2022-03-23 Statistik

Pumptrack i Rikstens friluftsstad

Namnlista för att försöka få en asfalterad pumptrack i Riksten . Alla kids som cyklar i trafiken på bakhjulet mm behöver en kul plats att vara på så det förenar nytta med nöje i vår friluftsstad. Skriv gärna på och stötta så skickas listan till rätt personer sen. En asfalterad sån funkar för skateboard och sparkcyklar med såklart. Drömmen vore i kombination med en liten betongpark.

Skapad: 2022-03-14 Statistik

En liten flicka som kallas lilla Smulan

Namninsamlingen är avslutad! Tack till alla som höjt sin röst för lilla Smulan och hennes rättigheter samt vikten av att se till anknytning när socialtjänsten och nämnden beslutar i ärenden som rör barnets bästa.  Den 28 mars tog socialnämnden beslut om ett akut flyttförbud. 

Skapad: 2022-03-07 Statistik

Klimat och jämställdhet måste gå hand i hand

Klimatkrisen handlar inte bara om utsläpp och förhöjda temperaturer. Den handlar om människors liv, hälsa och säkerhet. Flickor och kvinnor som lever i fattigdom drabbas allra hårdast. Kvinnors försörjning hotas, fler flickor tvingas sluta skolan och risken att de utsätts för våld och sexuella övergrepp ökar dramatiskt. Sverige har höga ambitioner i både klimat- och jämställdhetsfrågor. Ändå lyser kopplingen mellan klimat och jämställdhet med sin frånvaro - både från regeringens sida och från fl

Skapad: 2022-03-01 Statistik

Ta tillbaka calippo shots

Skriv under så vi kan få tillbaka calipposhotts 2022

Skapad: 2022-02-24 Statistik

Hjälp Favour 2 år att få stanna i Sverige❤️

Vart är Sverige på väg? 😭🤬 Detta är Favour 2 år,  en liten underbar flicka som miste sin mamma i somras. Ett fruktansvärt trauma men som ändå kunnat räddats upp någorlunda då Favour nu fått möjlighet att bo i ett familjehem med tre syskon där hon trivs bra och är trygg. Nu vill Migrationsverket utvisa Favour till Nigeria där hon aldrig har varit och inte känner någon. Favours pappa är idag på väg till Sverige och har fått arbete här, men inte arbetstillstånd ännu.  Att utvisas till Nigeria från

Skapad: 2022-02-22 Statistik

Nilyufar Armirbekova Rätt till asyl

Hejsan alla på facebook som detta förhoppningsvis når ut till… Jag vänder mig till er eftersom jag inte längre har några andra trådar att dra i och jag vet inte vad jag ska ta mig till…Min underbara kusin, Nilyufar, kommer att behöva lämna landet och hamna på gatan i Kazakstan.. Det gör så fruktansvärt ont i mig att ens behöva tänka tanken på hur hon ska klara sig där, hon är 38 år gammal, hon har downs syndrom, hon kan inte läsa, kan inte skriva och hon förstår inte innebörden av pengar och des

Skapad: 2022-02-02 Statistik

Stoppa hotellbyggnationen på Rosenholms allé

Malmös planavdelning har lämnat ett positivt förhandsbesked kring att bygga ett hotell med restaurang-, lounge-, bar- och eventverksamhet i fastigheten på Rosenholms allé 10. Verksamheten planeras förläggas både inomhus och i trädgården på en planerad terrass, orangeri och cigarrpaviljong.  En sådan verksamhet bryter mot områdets detalj- och bevarandeplan som hänvisar verksamheter till de mer trafikerade Erikslust- och Limhamnsvägen. Planändringen skulle förändra områdets stillsamma bostadsområd

Skapad: 2022-01-31 Statistik

För att Melissa ska få sin medicin strensiq som hon behöver.

  Detta är Melissa 4 år som har en ovanlig sjukdom. Första videon visar Melissa i början av sjukdomen. Sedan syns det hur mycket hon har försämrats. NT rådets rekommendation är att strensiq som behövs är väldigt dyr. Vi har fått avslag just för att medicinen är för dyr. Vilket läkarna inte vill framgå med utan hänvisar till att den inte är tillräckligt testad. Är detta priset Melissa ska få betala för att det är för dyrt extrem smärta nästan varje dag. Den är laglig i dom flesta länderna inom eu

Skapad: 2022-01-29 Statistik

Barn Omhändertagna l i Sverige,

Barnens framtid i Sverige .   Hej Gott folk ! Mitt namn är Pernilla Gunnarson och Paulina Kwiatkowska har denna namninsamling lista som ska skickas vidare Till Europa Domstolen/Europakonvestionen. Grupp 1.Barnen och föräldrarnas röst skall bli hörda Facebook.  2.Barnens kamp för sin rättvisa och bli hörd   Socialtjänsten svartmålar mig diskriminera och andra  föräldrar som Paulina Kwiatkowska och flera föräldrar i samhället. Vi  föräldrar är fullt kapabla att ta hand om våra barn Socialtjänsten

Skapad: 2022-01-27 Statistik

Rädda Tänndalens Fjällgård!

Tänndalens Fjällgård var i 70 års tid hjärtat och mötesplatsen för hela Funäsfjällen. Gården byggdes på 1940-talet i vacker härjedalsk stil, av äldre stugor från området. Ornament inuti och runt husen är gjorda av den världsberömda skulptören Bror Marklund, som då bodde i Funäsdalen. Fjällgården har drivits med stor framgång av olika ägare ända fram till för ett par år sedan, med hotellverksamhet och en restaurang rekommenderad av White Guide. En ny köpare visade dock direkt att inget intresse

Skapad: 2022-01-24 Statistik

Ta bort Reduktionsplikten och SÄNK skatten på Bränsle.

I Sverige tvingas vi att betala väldigt mycket för bränsle, detta måste vi göra någonting åt.  Tanken med reduktionsplikten är att "MINSKA" utsläppen men vad det igenteligen gör är;  1. Eftersom att bränslet blir utblandat med diverse olika tillsatser, så ÖKAR förbrukningen. 2. För att bränslen blandas, så blir det dyrare att tillverka, vilket i sin tur leder till dyrare priser vid pump. 3. Alla fordon klarar inte av dessa tillsatser som hälls i, vilket kan betyda en ökad risk för dyra reparatio

Skapad: 2022-01-21 Statistik

Joakim Fagervalls avgång

Vi kräver att Patrik Sylvegård med ledning sparkar Fagervall eftersom han inte lyckas med sina åtagande 

Skapad: 2022-01-16 Statistik