Upprop för att rädda folkbildningen - Stoppa regeringens nedskärningar av studieförbunden!

folkbildning.jpgUpprop för att rädda folkbildningen - Stoppa regeringens nedskärningar av studieförbunden!

I dag berättar regeringen att de tänker göra omfattande nedskärningar i stödet till studieförbunden i Sverige.

Minus 250 miljoner år 2024, minus 350 miljoner 2025 och år 2026 blir det sammanlagt minus 500 miljoner. Minus 500 miljoner innebär en nedskärning på 28 procent av den totala budgeten till studieförbunden.

Det kommer att få stora negativa konsekvenser för folkbildningen i Sverige. I en del kommuner runt om i landet är risken stor att studieförbundens verksamhet inte alls kommer att finnas kvar.

Folkbildningen är en del av kärnan i svensk demokrati, en avgörande del i vårt civilsamhälle och för vår modell på arbetsmarknaden.

Studieförbunden spelar en avgörande roll för många människors rätt och möjlighet till utbildning, fortbildning och omskolning.

I allas vårt Sverige har alla rätt till bildning och nya chanser genom hela livet. Studieförbunden är en möjliggörare för just det.

Studieförbundens verksamhet riktar sig till alla, men spelar ofta en extra viktig roll för grupper långt från arbetsmarknaden, för integrationen, för människor med funktionsvariation och för människor som drabbats av ofrivillig ensamhet.

Studieförbunden är ett otroligt viktigt kitt som binder samman Sverige. Att som regeringen nu knacka bort en stor del av det kittet är att försvaga Sverige som land. Att minska sammanhållningen i Sverige.

Så för allas vår skull, för bildningen, för allas rätt, för kulturen, för demokratin och för framtiden behöver vi nu tillsammans höja våra röster emot dessa nedskärningar.

Regeringen kan ändra sig om tillräckligt många av oss säger ifrån.

Skriv under och dela uppropet du också.

NEJ till regeringens nedskärningar av folkbildningen.

Tillsammans räddar vi folkbildningen och ser istället till att mer viktiga resurser till folkbildning anslås i framtiden!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Magnus Manhammar kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...