2014 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Skriv på för LSS

Till samtliga Ledamöter i Sveriges RiksdagProtest mot hanteringen av våra rättigheter!! I TV4:s samhällsprogram Kalla fakta söndagen den 10 november beskrivs hur jurister säljer tjänster som går ut på att kommunerna ska säga nej i LSS-ärenden. FUB uppmanar ansvarig minister, Maria Larsson, att omgående lägga förslag om en skärpning av LSS så att personer med funktionsnedsättning kan garanteras goda livsvillkor i enlighet med de politiska ambitionerna med lagen. Vi inom FUB vill att ni, riksdags

Skapad: 2013-11-26 Statistik

DISKRIMINERING AV SVENSKA FOLKET MÅSTE UPPHÖRA OMEDELBART

Jag är svensk. Äkta svensk. Inte somalisk svensk eller muslimsk svensk. Jag och vi som skriver under på denna petition har fått nog av att vi som byggt det här landet behandlas som en andra klassens medborgare. Eller vad anser ni politiker som skapat fullständig kaos i vårt land med att ta bort alla förmånar för oss SVENSKAR och samtidigt ÖSA FÖRMÅNER till våra "stackars flyktingar? Fri sjuk och tandvård till flyktingarna. Det gäller inte för oss svenskar. Många svenskar, bl.a.äldre och sjuka sk

Skapad: 2013-11-05 Statistik

Ekologisk mat i Varbergs skolor!

Hej! Jag heter Emma och är mamma till Maja och Freja som går i skola och förskola här i underbara Varberg. Jag vill påverka vad mina barn äter i skolan och har som mål att påverka politikerna till att klubba beslut om att enbart servera ekologisk mat i skolbespisningen inom nio år - precis som i Uppsala! (Eller varför inte tidigare?) Genom att skriva på denna namninsamling gör du även din röst hörd. Alla ni massor med underbara människor som skrev på på facebook, den formen gäller inte som na

Skapad: 2014-05-29 Statistik

Vi tycker poliser ska ha 30000 /månad !

Här vill vi stärka namninsamlingen till ''Ingen polis under 25000 kronor'' Vi tycker jobbet är otroligt viktigt och inga Poliser ska behöva utsättas för allt dom utsätts för utan att vi visar våran uppskattning om hur viktiga vi tycker Poliserna är och för allt dom gör. Poliserna ska inte vara ett underbetalt yrke, vilket det faktiskt är idag. Polisyrket är ett riskabelt yrke och borde dessutom ha en risklön utöver grundlönen.   25000 kronor är vad poliserna själva satt, men tycker inte vi behö

Skapad: 2014-06-22 Statistik

Bevara Lindbackadammen!

Bevara dammen vid Lindbacka bruk i Örebro, dess vackra vattenspegel och möjligheten till förnybar energi!   Nu tvingar Länsstyrelsen i Örebro ägarna till Lindbacka bruk att öppna och tömma hela Lindbackadammen. Den vackra natur- och kulturmiljön med dammens vattenspegel försvinner efter flera hundra år. Det blir istället torrfåror som sumpas igen, risk för sättningsskador i de gamla byggnaderna och möjlighet till att i framtiden åter producera förnybar energi försämras. Allt på grund av tokiga m

Skapad: 2014-08-26 Statistik

Vi vägrar nedläggning av Mälarstrandskolan!

Vi som skriver på detta är klara bevis på att en skola som denna behövs, en skola där ALLA har möjlighet att få en framtid. Vi som skriver på detta har igenom Mälarstrandskolan ökat möjligheterna för en framtid, fått den hjälp vi behövt och klarat det som krävs av oss. Vi som skriver på detta KRÄVER att Mälarstrandskolan ska få vara kvar, för att vi vill att andra ska få samma möjligheter och förutsättningar som oss. Ge även dom med stora svårigheter i livet (Diagnoser ex.) en chans, ge dom Mäla

Skapad: 2014-05-07 Statistik

ingenskafalla

#ingenskafalla är ett initiativ för att göra tunnelbanan i Stockholm säker för alla. Vi kräver bland annat att det byggs plattformsväggar på T-banans stationer.T-banan betalas av oss gemensamt. Man ska inte behöva änglavakt för att åka med den. Den måste kunna användas av alla och vara säker både för resenärerna och för personerna som jobbar där.Varje år dödas människor i t-banetrafiken och varje år blir några allvarligt skadade. Statistiken från den statliga myndigheten Trafikanalys visar på e

Skapad: 2014-08-13 Statistik

Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Petition med krav på införandet av tjänstemanna-ansvar enligt den finska modellen. ; ....finska modellen. Det innebär att om en tjänsteman avsiktligen eller medvetet bryter mot de lagar som de skall följa, blir ansvaret personligt. Straffet kan bli både fängelse och ett personligt skadestånd.Om vi gemensamt skall föra vår talan gentemot Försäkringskassan, eller annan myndighet, måste det göras under gemensam nämnare. Bristande rättssäkerhet, myndigheternas fria tolkningar av lagar och förordning

Skapad: 2014-12-05 Statistik

Studenter på Högskolan i Gävle mot sänkt studiebidrag

Regeringen tror inte på högre utbildning. Det är viktigt att alla har möjlighet till högre studier. Att det är så i Sverige är en stor konkurrensfördel för oss internationellt och ska fortsätta att vara det. Oberoende av vad dina föräldrar tjänar eller din egen ekonomi ska du kunna gå vidare till högre studier. Benägenheten att låna har sjunkit under hela 2000-talet. Kvinnor är mer tveksamma till att låna än män. Och resurssvaga grupper är mer tveksamma än resursstarka. 

- När lånedelen höjs

Skapad: 2014-02-26 Statistik

Justera betyggränserna på tentamen i Makroteori med tillämp. 18/1

Med anledning av att tre av sju frågor (fråga 5-7) på tentamen i grundkursen Makroteori med tillämpningar den 18/1 2014 kretsade kring ett väldigt specifikt område som ägnats mycket lite uppmärksamhet under kursens gång kräver vi att betygsgränserna sänks med 24 poäng. Detta för att tentamen på ett mer korrekt sätt ska spegla den kurs som ligger till grund för examinationen.

Skapad: 2014-01-23 Statistik

Lagliga "Streetrace"

Alla vi kan påverka. Vi skall påverka bilsports kulturen i Jönköping och omnejd!Istället för offra våra liv för intresset vi brinner för. Som förare som publik, kräver vi en förändring!. Och det gör vi genom demokrati.

Skapad: 2014-09-16 Statistik

Bevara Expressens regionala ledare

Expressen har beslutat att lägga ner sina regionala ledarsidor i Kvällsposten och GT. Det innebär att de fria rösterna i södra och västra Sverige blir färre till förmån för fler röster från Stockholm.  Beslutet försämrar det demokratiska samtalet i södra och västra Sverige samt minskar diversifieringen i medierna och möjligheten för de marginaliserade rösterna att höras. Det är ett demokratiskt problem. Så tystnar sakta men säkert det vitala offentliga samtal som Sverige så väl behöver för att k

Skapad: 2014-10-09 Statistik

Nej till Lättmargarin och lättmjölk i skolan

I Hagfors kommun har det beslutats att ta bort det naturliga fettet i skolan, och endast servera lättmargarin till barnen. Barn behöver näringsrik mat med bra fett för att orka med skoldagen mest optimalt. Det ska vara bra kvalitet på proteiner, bra val av kolhydrater och bra naturliga fetter - detta tillsammans ger en mera stabil och jämn blodsockerkurva vilket är fördel för barn som ska sitta och lära sig en mängd kunskap under dagen. Från start så ska ett barn ammas, det anses vara det mest

Skapad: 2014-03-07 Statistik

Rädda Röcknerska huset!

Röcknerska huset är en av Luleås äldsta byggnader, från sekelskiftet 1800. På gården har funnits ett färgeri från tidigt 1700-tal, en verksamhet som drevs av familjen Röckner in på början av 1900-talet. Huset är en av få byggnader som finns kvar i Luleå centrum från tiden före stadsbranden år 1887 och den rivningshysteri som svepte genom Luleå under framför allt 50-60- och 70-talen. Det är nu hotat av rivning. Bevarande står inte i motsats till utveckling! Hjälp till att rädda huset från rivning

Skapad: 2014-11-27 Statistik

Vårdavtal till Carl-Gustaf Olsson i Hörby

Hjälp till att skriva under! Vi vill att Region Skåne ska ge Carl-Gustaf Olsson i Hörby vårdavtal. Han är specialist på Sköldkörteln och alla andra medicinska sjukdomarna. Alla sjuka ska ha en chans att gå till honom...fattiga som rika.

Skapad: 2014-10-19 Statistik

Mindre barngrupper i Sundbybergs förskolor!

Förskoleupproret Sundbyberg: Många pedagoger på förskolor i Sundbyberg vittnar om hur stora barngrupper gör det svårt att genomföra läroplanens uppdrag och att ge alla barn den uppmärksamhet de behöver. Psykologförbundets yrkesförening för förskola och skola uttrycker också oro för situationen i ett öppet brev till regeringen där de bl a skriver: “Små barn behöver möta närvarande och tillgängliga vuxna på förskolan.”1   Inför valet kräver vi därför besked från kommunens politiker om hur kommun

Skapad: 2014-04-03 Statistik

Avgiftsfri kollektivtrafik NU!

Nyköpings Ungdomsfullmäktige arbetar för att införa avgiftsfri kollektivtrafik för alla inom Nyköpings kommun. En avgiftsfri kollektivtrafik skulle ge ett minskat bilåkande och därmed ett stort miljölyft. Dessutom skulle möjligheten att ta sig runt i samhället inte begränsas av storleken på plånboken. Visa att du stödjer detta genom att skriva namn, bostadsort och e-postadress!

Skapad: 2014-02-13 Statistik

Alla vi som vill att snoddasstatyn ska stå på brotorget i Bollnäs

Skriv under med ditt namn för att få statyn hem

Skapad: 2014-02-03 Statistik

Skriv på för en simhall i norra kommundelen!

  Östervåla Utvecklingsråd kallar till namninsamling för attfå mandat till uppförandet av en simhall vidsporthallen i Östervåla. Det finns för närvarande ingen simhall i norra kommundelen,(Östervåla, Tärnsjö och Harbo med omnejd) och det vill vi ändra på! I mitten av Juni kommer ett medborgarförslag som vi i utvecklingsrådet har tagit fram att lyftas upp i kommunfullmäktige i Heby kommun. Tills dess vill vi ha in så många underskrifter som möjligt! Tillsammanms kan vi göra skillnad!

Skapad: 2014-04-30 Statistik

Rädda tågstoppen i Knivsta och Märsta

Genom att skriva under denna petion protesterar du mot SJ:s planer att sluta stanna i Kninvsta och Märsta ev redan från 2017. Vi har just fått besked att tågen kommer att fortsätta att gå som nu både 2015 och 2016. Men vi vill ha ett mera långsiktigt besked att tågstoppen för SJ både i Knivsta och Märsta från 2017 och framåt. Genom att skriva under här ställer du dig bakom kravet på fortsatta tågstoppen i Knivsta och Märsta Läs mer här: https://www.facebook.com/groups/347733222075315/

Skapad: 2014-12-16 Statistik