Skriv på för en simhall i norra kommundelen!

 

Östervåla Utvecklingsråd kallar till namninsamling för att
få mandat till uppförandet av en simhall vid
sporthallen i Östervåla.

Det finns för närvarande ingen simhall i norra kommundelen,
(Östervåla, Tärnsjö och Harbo med omnejd) och det vill vi ändra på!

I mitten av Juni kommer ett medborgarförslag som vi i utvecklingsrådet har tagit fram att lyftas upp i kommunfullmäktige i Heby kommun. Tills dess vill vi ha in så många underskrifter som möjligt! Tillsammanms kan vi göra skillnad!