Mindre barngrupper i Sundbybergs förskolor!

Förskoleupproret Sundbyberg:

Många pedagoger på förskolor i Sundbyberg vittnar om hur stora barngrupper gör det svårt att genomföra läroplanens uppdrag och att ge alla barn den uppmärksamhet de behöver. Psykologförbundets yrkesförening för förskola och skola uttrycker också oro för situationen i ett öppet brev till regeringen där de bl a skriver: “Små barn behöver möta närvarande och tillgängliga vuxna på förskolan.”1

 

Inför valet kräver vi därför besked från kommunens politiker om hur kommunen ska skapa en förskola med:


  • Max 15 barn per avdelning med (som tidigare var Skolverkets riktlinje)

  • Högst 5 barn per heltidstjänst

 

Insamlade namn kommer att lämnas till kommunstyrelsens ordförande den 26 maj i samband med öppen manifestation för mindre barngrupper. Se mer info på forskoleupproretsundbyberg.org (forskoleupproretsundbyberg.wordpress.com fram till ca 5 april)