Bevara Expressens regionala ledare

Expressen har beslutat att lägga ner sina regionala ledarsidor i Kvällsposten och GT. Det innebär att de fria rösterna i södra och västra Sverige blir färre till förmån för fler röster från Stockholm. 

Beslutet försämrar det demokratiska samtalet i södra och västra Sverige samt minskar diversifieringen i medierna och möjligheten för de marginaliserade rösterna att höras. Det är ett demokratiskt problem.

Så tystnar sakta men säkert det vitala offentliga samtal som Sverige så väl behöver för att kunna möta dagens och morgondagens verkliga utmaningar. Utmaningar som förutsätter precis det djup och den mångfald som media nu i snabb takt väljer att rationalisera bort. 

Vi uppmanar Expressen att bevara sina regionala ledare för att bidra till ett offentligt samtal, även utanför Stockholm.

Initiativtagare:
Niels Paarup-Petersen @nielspaarup
Sofia Nerbrand @sofius
Leif Jansson
Claes Magnusson @claes

 


Niels Paarup-Petersen    Kontakta namninsamlingens skapare