Bevara Lindbackadammen!

Bevara dammen vid Lindbacka bruk i Örebro, dess vackra vattenspegel och möjligheten till förnybar energi!

 

Nu tvingar Länsstyrelsen i Örebro ägarna till Lindbacka bruk att öppna och tömma hela Lindbackadammen. Den vackra natur- och kulturmiljön med dammens vattenspegel försvinner efter flera hundra år. Det blir istället torrfåror som sumpas igen, risk för sättningsskador i de gamla byggnaderna och möjlighet till att i framtiden åter producera förnybar energi försämras. Allt på grund av tokiga myndighetsbeslut!

 

Bild från Lindbacka i början av 1900-talet

Under minst 300 år har dammen vid Lindbacka försett bruket och omgivningen med förnybar energi, varit en förutsättning för att bruksmiljön kom till och bidrog till arbetstillfällen och välfärd. Lindbacka bruk har under århundradenas lopp varit starkt kopplad till Örebros industriutveckling och området är idag ett populärt utflyktsmål med café, butiker, näringsidkare, kanotled, cykel-, vandrings- och ridvägar.

Lindbacka bruks ambition har varit att åter nyttja vattnets kraft till förnybar energi men fick efter en flera år lång och kostsam ansökningsprocess hela ansökan avvisad. Mark- och miljödomstolen menade att dammen inte varit “aktivt reglerad” den senaste tiden, trots att länsstyrelsen så sent som 2007/2008 meddelat att dammen var skött och att tidigare vattendom gällde, dokumentation på dammunderhåll samt flera vittnesmål om att dammen hade reglerats aktivt.

Sedan domstolens beslut i början av år 2012 har två så kallade utskov har varit fullt öppna med möjlighet för fiskar att vandra genom dammen samtidigt som en viss vattennivå kunnat upprätthållas. Tillsynsmyndigheten har trots detta ställt krav på att dammen helt ska öppnas upp efter 300 år. Nu sumpas dammen igen och den vackra kultur- och naturmiljöns vid Lindbacka drabbas på grund av myndigheternas beslut.