ingenskafalla

#ingenskafalla är ett initiativ för att göra tunnelbanan i Stockholm säker för alla. Vi kräver bland annat att det byggs plattformsväggar på T-banans stationer.

T-banan betalas av oss gemensamt. Man ska inte behöva änglavakt för att åka med den. Den måste kunna användas av alla och vara säker både för resenärerna och för personerna som jobbar där.

Varje år dödas människor i t-banetrafiken och varje år blir några allvarligt skadade. Statistiken från den statliga myndigheten Trafikanalys visar på en tydlig ökning. Antalet allvarliga olyckor har ökat med mer än 50 procent under den senaste femårsperioden jämfört med de fem åren dessförinnan. Till det kommer ett relativt stort antal självmord och självmordsförsök.

Mer om projektet: #ingenskafalla på sociala medier, ingenskafalla på youtube.

Alla som vill att t-banan ska vara en bra och säker miljö för både resenärer och personal är välkomna att stödja kampanjen #ingenskafalla med sin namnunderskrift. Namninsamlingen kommer sedan att överlämnas till Stockholms läns landstings politiker.

 

 


Caroline Gollungberg    Kontakta namninsamlingens skapare