Studenter på Högskolan i Gävle mot sänkt studiebidrag

Regeringen tror inte på högre utbildning.

Det är viktigt att alla har möjlighet till högre studier. Att det är så i Sverige är en stor konkurrensfördel för oss internationellt och ska fortsätta att vara det. Oberoende av vad dina föräldrar tjänar eller din egen ekonomi ska du kunna gå vidare till högre studier.

Benägenheten att låna har sjunkit under hela 2000-talet. Kvinnor är mer tveksamma till att låna än män. Och resurssvaga grupper är mer tveksamma än resursstarka. 

- När lånedelen höjs kommer fler bli tveksamma till om det är värt att skuldsätta sig för att få en högre utbildning. Regeringens förslag kommer med andra ord att öka snedrekryteringen till högre utbildning,

Anders Borg och Fredrik Reinfeldt:

Ni har valt att skära ned antalet utbildningsplatser på högskolor och universitet med 18 000 platser och planerar att skära ned med ytterligare 7 000 de kommande tre åren.

Ni har valt att inte satsa på bostadsbyggande.

Sänk inte studiebidraget också!

Välj istället att tro på högre utbildning!

 

http://www.goteborg.socialdemokraterna.se/forening/tynnered/SAP-Ros_RGB.jpghttp://www.uppsalastudentkar.se/sites/default/files/karvalet/partilogor/s.pnghttp://www.ssu.se/article_content/article_images/2751-article-image-size-5.png