2017 års mest populära namninsamlingar - Åland

  • Land: Åland
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Återinför lättmjölken i Jomala kommuns daghem och skolor

Skapad: 2017-10-17 Statistik

Kalmarnas

Skapad: 2017-10-05 Statistik

Behov av skolskjutslinje till Möckelö Strand

Skapad: 2017-12-06 Statistik

Ge oss trygghet i vår by och våra egna hem!

Skapad: 2017-12-20 Statistik

Kvinnors rätt till hormoner som inte ökar risken för bröstcancer

Skapad: 2016-03-08 Statistik

Sjöfolk mot sexuella trakasserier #lättaankar

Skapad: 2017-11-29 Statistik

Låt Marwa stanna i Sverige!

Skapad: 2017-01-16 Statistik

Det räcker nu! Kvinnor har rätten till ett helt underliv!

Skapad: 2017-03-24 Statistik

Avskaffa sommartid – Normaltid alltid!

Skapad: 2016-03-28 Statistik

FyrverkeriBegränsningar

Skapad: 2013-02-18 Statistik

Den vita älgen i Värmland är räddad - inga fler underskrifter behövs

Skapad: 2017-11-13 Statistik

Tillsammans mot ALS

Skapad: 2017-05-11 Statistik

Ge Max sin bromsmedicin

Skapad: 2017-10-05 Statistik

Kriminalisera ej CBD från industrihampa

Skapad: 2017-06-26 Statistik

Regering och Läkemedelsverk – värna om alternativmedicinen och rätten till hälsofrihet!

Skapad: 2016-08-09 Statistik

64.7% = Fattigdom sjukersättning går inte att leva på.

Skapad: 2016-03-09 Statistik

Stoppa sköldkörtelskandalen

Skapad: 2013-11-11 Statistik

Vi önskar att lekplatsen i Möckelö Strand förbättras

Skapad: 2016-11-24 Statistik

Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Skapad: 2014-12-05 Statistik

RÄDDA DR KENNETH SANDSTRÖM - AKA DR X

Skapad: 2014-11-02 Statistik