Vi önskar att lekplatsen i Möckelö Strand förbättras

Önskemål om förbättringar av lekplatsen i Möckelö Strand.

Lekplatsen i Möckelö Strand har alla möjligheter att vara en naturlig samlingspunkt då det bor många barnfamiljer i området. Vi önskar dock att den skulle göras både säkrare och attraktivare, då skulle den förmodligen nyttjas i större grad av fler boende.

Det vi skulle önska är:

Belysning så att lekplatsen kunde användas på ett säkert sätt även kvällstid under det mörkare halvåret.
Ett staket kring bollplanen skulle förbättra säkerheten för lekande barn i övriga delar av lekplatsen så att de slipper träffas av eventuella bollar på vift.
En klätterställning med rutchkana
En grillplats av enklare modell
Sittbänkar och bord för umgänge och mellanmål

Det skulle även vara önskvärt att GC-vägen skulle fortsätta från rondellen och lekplatsen ner mot småholma simstrand av trafiksäkerhetsskäl.


David Lundberg och Hedvig Stenros    Kontakta namninsamlingens skapare