Stoppa 5 vånings bostadskomplex i Österskär

Kommentarer

#204

Förslaget från kommunen strider mot lagen om hur nybyggnad skall anpassas till befintlig bebyggelse i ett uppvuxen område .

Stig-Göran Troëng (Österskär , 2022-06-22)

#205

Bebyggelsen passar inte in i vår miljö, förstör karaktären på området. Finns mycket annan mark att bygga på

Jernfast Lennart (Österskär , 2022-06-22)

#208

Ca 150 lägenheter i Österskär skulle förstöra hela området ös karaktär och passar ej estetiskt i ett villaområde!

Joachim Handin (Österskär , 2022-06-22)

#211

3 våningar finns vid Österskär station och högre än så kommer varken vara vackert eller funktionellt med trafiken!
Även + 55 Tunagård har en acceptabel höjd och området ger utrymme för grönska och parkering. Föreslår att vi bibehåller samma utförande på framtida byggen i villaområden.
Mvh
Therese Petersson

Therese Petersson (Österskär , 2022-06-22)

#212

Jag tycker förslaget känns forcerat och illa genomtänkt.
Fel typ av hus och fel skala för platsen.

Vi flyttade till Österskär för lugnet och småstadskänslan.
Att pressa in så många boende i så höga och kompakta huskroppar här ger möjligtvis tillfälliga politiska poäng men konsekvenserna i övrigt blir en minskad småstadskänsla och ökad trafik. Alltså raka motsatsen till varför vi flyttade hit.

Bygg gärna men gör det ansvarsfullt, genomtänkt och med ett långsiktigt perspektiv!
Jag välkomnar en mer småskalig bebyggelse som passar in på platsen.

Per Waern Jensen (Österskär, 2022-06-22)

#216

Fel med så hög stadsbebyggelse i villabebyggelse - vi har redan för mkt trafik på vägarna i Österskär - som vi betalar för via vägföreningen. Bygg den här typen av hus i industriområdet Sågvägen istället och flytta industribyggnaderna längre från centralort. Med hus där får folk utsikt över de vackra fälten mot tunaviken - och se att det finns natur och jordbruk kvar i Åkersberga.

Therese Von Segebaden (Österskär, 2022-06-22)

#217

Låt orts-idyllen leva vidare i Österskär och Tuna. Låt Kanalstaden vara där vi bygger lite större byggnader.

Martin Holsner (Åkersberga, 2022-06-22)

#221

Jag tycker det är fel med 5våningshus vid Tuna station.

Åsa Gavler Lindblom (Österskär , 2022-06-22)

#223

Förfulande allt över 3 våningar och skapar trista områden med boendemiljö som inte passar in i den redan trivsamma miljön. Man bör värna om småskaligheten och inte stapla människor på höjden. Borde finnas skönhetsråd men tyvärr ser vi samma sak i även min stad, mitt nu i centrum planeras ett ohyggligt bygge - fyrkantigt som toppen på en skyskrapa på 6-7 våningar mitt bland gamla trähus o två-trevåningshus! Vi måste protestera mot detta förfulanden i charmiga mindre orter. Många arkitekter k beslutsfattare som har stordstadshybris.

Ac Widinghoff (Enköping, 2022-06-22)

#227

Jag inte vill förstöra miljön i Österskär/Tuna med det föreslagna höga femvåningshuslängan och de konsekvenser det får för trivsel och miljö. Jag tänker då på alla bilar, trafikförtätning, befintlig karaktär på byggnader i området.

Lisbeth Zeiloth (Österskär, 2022-06-23)

#228

Explosionateringen är hänsynslös och brutal

Lars Göran Sandström (Åkersberga , 2022-06-23)

#230

frivilligt , vill behålls charmen och en mängd andra orsaker

Kip Soderstedt (Åkersberga , 2022-06-23)

#232

Värnar om den speciella lugna vänliga lantliga miljön vid Tuna gård station och pläderar för ett mindre antal hus med lägre höjd. Den vackra kullen skulle också försvinna bakom femvåningsförslaget. Viktigt med ett mindre antal hus som harmonierar med den övriga bebyggelsen och naturen.

Agneta Kindborg (Österskär, 2022-06-23)

#234

Jag skriver under pga att bygget inte passar in i området. Bygget är heller inte önskat/ uppskattat av någon boende i området. En lugn och fin plats
kommer nu att förstöras vilket är sorgligt. Vill hen bo i stan så bör man flytta in till staden.

Anna-Lisa Niva (Österskär, 2022-06-23)

#240

5 våningshus passar inte in bland annan byggnation i området

Lena Mark (Österskär, 2022-06-23)

#241

Dels passar inte bebyggelsen in i området och försämrar området för dom som redan bor där och dels är infrastrukturen underdimensionerad för förtätningen. Gator, tillfartsleder, överfarter över Roslagsbanan, VA-nät och elförsörjning behöver rustas och kompletteras innan ytterligare förtätning kan ske.

Per Westman (Åkersberga, 2022-06-23)

#244

Den bebyggelsen passar inte in i området och förstör för de redan boende samt att det inte finns gator och tillfarter för de boende.

Katsiaryna Papova (Åkersberga, 2022-06-23)

#250

Jag anser att höga hus inte passar in i bygden och att de skymmer andra fastigheter. Gärna nybyggnation men inte höghus!

Kay Sundberg (Österskär, 2022-06-23)

#251

Förslaget är orimligt i ett villaområde med smala vägar.

Gudrun Vällfors (Åkersberga, 2022-06-23)

#257

Det framgår med all önskvärd tydlighet att 5-våningshus vore både kulturmiljöförstöring och skulle förfula stadsbilden i området. Varför måste ni bygga/föreslå så FULA hus? Det behövs även luft runt husen för att det ska bli mänskligt och trevligt att bo där.
Varför inte trähus, om inte, så för de gröna poängens skull. Lycka till nu med något som alla ska trivas med o vara stolta över.

Inger Curman (Österskär, 2022-06-23)

#261

Ett sådant bygge passar inte i ett villa och radhus område.

Fredrik Håkansson (Österskär, 2022-06-23)

#265

Jag anser att Österskärs karaktär blir förstört!

Maj-Helén Carlson (Österskär, 2022-06-23)

#269

Vi betraktar förslaget som okänsligt och i linje med tidigare vald planbestämmelse och utformning av bebyggelse. Österåker Stadsbyggnad har historiskt visat att man saknar en helhetsplan och driver en undermålig framsynt samhällsplanering förutom att man använder andra sorteringens tjänstemän som styr markanvisningar till exploatörer som man bevisligen har parallella avtal med. Österåkers kommun bör bygga ut sin sociala struktur innan man bygger fler bostäder. Det finns inga förskolor eller skolor i detta område och redan idag slussas barn ut ifrån hemområdet av dessa skäl och kommunen hänvisar till deras valda närhetsprincip. Man borde lära sig av sina misstag från bl.a Svinningeområdet där man bara satsat på bostadsexploatering och sedan hoppats på det bästa. Om man så gärna vill bygga fler bostäder och skapa ett prydligt fungerande samhälle bör man nog först göra något åt det förskräckliga centrumområdet där allt verkar bara ha uppstått lite varefter. Österåker och Upplands-Väsby tävlar om jumboplatsen när det kommer till stadsplanering.

Peter Eriksson (Österskär , 2022-06-23)

#271

Det planerade förslaget av huskroppar är alltför kompakt och de kommer att se malplacerade ut i miljön vid Tuna station.
Husen måste vara lägre och med mer luft emellan så att träd och grönytor får plats.

Karin Linderborg Finndin (Åkersberga, 2022-06-23)

#274

För jag vill helst inte har några bostadshus där i huvudtaget. Sedan de gjorde om vid infarten av Åkersberg så har tunastation blivit enormt trafikerat. Detta skulle förvärra situation.

victor sydbom (Österskär, 2022-06-23)

#278

Det förstör Österskärs fina karaktär och passar inte in i vårt fina villaområde

Susanne Sparf (Österskär, 2022-06-24)

#280

Ett helt vansinnigt förslag som måste stoppas! Ett alternativ är bättre även om jag tycker att man borde bebygga fd brandstationtomten innan Tuna bebyggs med flerfamiljshus!!

Liv Olsson (Åkersberga, 2022-06-24)

#281

Planerade bygget passar inte alls in estetiskt. Hellre någon form av town houses liknade ert förslag eller radhus och inte några insprängda höghus i villaområde. Redan ett högt trafikerat område och det behöver inte förtätas mer. Om de vill bygga mer höhhus så finns det ju lämpligare tomtplättar närmare centrum inna busscentrum och på tomten bortom pgaraget vid centrum.

Daniel Aspelin (Österskär, 2022-06-24)

#283

Opassande

Jonas Rundlöf (Åkersberga, 2022-06-24)

#285

Alldeles för högt hus i denna miljö
I planen är det dessutom för få parkeringsplatser

Eva Holmberg Seigerud (Österskär, 2022-06-24)

#294

Jag stödet förslaget att bevara Österskär och göra det attraktivt med bostäder som smälter in, inte ökar trafikkaoset och ökar säkerheten för cyklister i Vh gående

Jeanette Bjerager (Åkersberga, 2022-06-25)

#300

Den ökade trafiken inom, till och från området - det är bara en anledning.

Eva Barkengren (Åkersberga, 2022-06-25)

#305

Bygget är vansinne!!! Tänk all trafik på tunavägen som saknar alla former av väghinder.

Malin Engberg (Österskär, 2022-06-25)

#307

Försök till att bevara österskärs idylliga utseende.

Karolina Junel (Österskär, 2022-06-25)

#310

Skymmer utsikten

Anders Toll (Åkersberga, 2022-06-25)

#312

Jag protesterar mot byggplanerna då jag har fritidshus i området.

Arne Stenlund (Stockholm , 2022-06-25)

#314

Förbannad över de galna planerna på femvåningshus på Västra Banvägen! Ren idioti och härdsmälta i hjärnan hos dem som föreslagit detta!!!

Johnny Alrup (Åkersberga, 2022-06-25)

#317

Förstör karaktären och skulle väsentligt öka biltrafiken i området. Man måste räkna med 1 bilplats per lägenhet, 0,5 är önsketänkande.
Jag är kraftig motståndare till den föreslagna byggplanen.

GÖRAN SCHANG (ÖSTERSKÄR, 2022-06-25)

#318

Jag ser gärna att bostäder ersätter industriområdet på platsen, men planförslaget är på tok för stort.

Patrik Cederquist (Österskär, 2022-06-25)

#321

Det finns snart ingen natur kvar i Åkersberga, och det behövs för människors välmående, inte bara fula, ihopklumpade byggen.

Linda Schang (Österskär , 2022-06-25)

#322

Med förslagets många lägenheter skapas en ohållbar trafiksituation. Inte bara parkeringsproblem - i Österskär får man inte parkera längs vägar, de är för smala. Dessutom skapas trafik som inte har ett tillräckligt dimensionerat utflöde. Det är redan farligt med trafik som måste förbi övergången vid Tuna Station för att komma till centrum eller andra utfartsvägar.

Gunnar Selin (Österskär, 2022-06-25)

#325

Vill inte förvandla Österskär till ett getto som våra Sverigefientliga politiker tycks vilja.
Glad sommar.

Peter Liljedahl (Österskär, 2022-06-25)

#327

Ha respekt för miljön och vad som passar in i området! Det ska vara vackert att både titta på och att leva i bostäderna. En arkitekt med fingertoppskänsla som har både känslan och kunskapen om vilka hus som passar bäst in. Lycka till!/Anette Lundgren.

Anette Lundgren (Åkersberga, 2022-06-25)

#328

Kent Ekvall

Kent Ekvall (Orionvägen 35 Österskär, 2022-06-25)

#340

Höghus där förstör närmiljön, passar inte på denna lilla isolerade yta och försvårar framkomligheten. Trafiken över järnvägsövergången blir kaotisk. Och var ska alla boende i husen parkera? Trevåningshus kan smälta in och ge plats till parkering och lite luftigt utseendet.

Christina Dahlbäck (Österskär , 2022-06-26)

#341

3 våningshus låter mycket bättre

Jenni Pettersson (Österskär, 2022-06-26)

#342

5 våningar blir för högt och skulle dominera och skymma annan bebyggelse och miljön på ett negativt sätt

Lars Carlstein (Österskär , 2022-06-26)

#343

femvåningshus skulle förstöra karaktären för området- passar inte alls in!

Ulrika Carlstein (Österskär , 2022-06-26)

#344

Detta groteskt stora komplex kommer att förfula Österskär.
Vi behöver fler grönområden mellan villorna.

Inger Liljedahl (Österskär, 2022-06-26)

#345

Husen bör vara max 3 våningar höga (enligt alternativt förslag).

Michael Jarl (Åketsberga, 2022-06-26)

#348

Jag instämmer med att en ny till området bättre anpassad plan bör tas fram av kommunen. Nuvarande förslag är för högt och för stort.

Fredrik Davéus (Österskär, 2022-06-26)

#353

Jag är närmaste granne och det kommer inte att finnas parkering för alla som ska bo, dessutom är det helt sjukt att öka befolkningen med så många på ett ställe.

Kicki Randmael (Österskär+, 2022-06-26)

#359

Jag bor i området och vill inte att det förändras.

Camilla Mugnano (Österskär , 2022-06-26)

#360

Anna Orbe

Anna Orbe (Österskär, 2022-06-26)

#362

Det är inte rimligt med 5 våningshus i Österskär av flertalet anledningar sett till området och dess befintliga karaktär samt för att förslaget med 3 våningar är en konstruktiv kompromiss.

Christoffer Olenäs (Österskär, 2022-06-26)

#363

5 våningshus hör inte hemma i Österskär. Parkeringsproblem att vänta m.m.

Monica Ehn (Österskär, 2022-06-26)

#370

Jag bor på denna gata…

Gunnar Gauert (Åkersberga , 2022-06-26)

#372

Tycker den höga, långa byggnaden ej passar in i området

Thomas Håkansson (Åkersberga, 2022-06-26)

#374

Hus för stadsmiljö passar inte hemma i villakvarter.

Harriet Lagerhorn (Österskär , 2022-06-26)

#376

Österskär är redan alldeles för förtätat med sönderstyckade tomter och hur för nära varandra. Vi behöver bevara de öppna ytor som finns kvar!

Magnus Carlebjörk (Österskär, 2022-06-26)

#380

Bygg gärna bostäder, men inte höghus.
Anpassa till kvarterets karaktär istället och förutsättningar istället.

Anna Vidén (Åkersberga, 2022-06-26)

#384

Uppväxt i området och tycker att man förlorar den trevliga känslan i Tuna genom att bygga så Bastanta byggnader , mycket trevligare om man kan anpassa husstorlek o arkitektur till skärgårds känsla likt de vid Österskärs station, man förlorar för mycket grönska när det blir så höga byggnader tätt inpå varandra.

Karin Nilsson (Tyresö , 2022-06-27)

#385

Jag skriver på för att området skall kunna bevara något av sin charm. Samt att styra bosättning till betydligt lämpligare platser mtp trafik, säkerhet etc.

BERNT NYGREN (Österskär, 2022-06-27)

#388

Den plan på byggnation av 5-våningshus på Västra Banvägen är en dålig plan. De passar inte in i den övriga bebyggelsen. Dessutom borde man väll börja bygga närmare centrum först.
Politiker måste börja lyssna på sina väljare.

Per-Olof Lundblad (Österskär, 2022-06-27)

#389

Ett sånt hus hör inte hemma där. Bygg mindre radhus

Cecilia Hedström (Åkersberga , 2022-06-27)

#392

Närboende

Ingmar Zachrisson (Östetskär, 2022-06-27)

#393

Marie Thudén

Marie Thudén (Vänersborg, 2022-06-27)

#399

Det föreslagna husen kommer förstöra Österskärs karaktär och inte passa in estetiskt i miljön. Kommunikation, parkeringsmöjligheter osv. är inte anpassat för en befolkningsökning med 10 procent i Österskär och en sådan drastisk ökning kommer vålla problem.

Emmy Pettersson (Österskär, 2022-06-27)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...