Stoppa 5 vånings bostadskomplex i Österskär

Kontakta namninsamlingens skapare

En vecka kvar för att lämna era synpunkter till kommunen - Som hjälp finns nu en uppdaterad sammanställning av argument

2024-01-18 19:32:02

En kort påminnelse att vi har en vecka kvar på oss att lämna synpunkter nu - senast 24:e januari till plan.exploatering@osteraker.se 

Vi har publicerat ett nytt dokumentet på weben som ligger här på sidan Ytrrande om planerna för bygget vid TunaStationKlicka på W-ikonen på den sidan om du vill få en sammanställning av centrala synpunkter som Projektgrupp Tunagård tagit fram med syfte att underlätta för Österåkers medborgare att identifiera argument och synpunkter relevanta för vederbörande. Innehållet kan användas som underlag för att utforma dina/era synpunkter, och kan med fördel anpassas till just er situation och förhållanden – så får Kommunen ta del av så många perspektiv och argument som möjligt.

Vänligaste hälsningar,

Projektgruppen Tunagård


Tunastation.se

Brutet vallöfte - ny plan för höghus med 5-6 våningar vid Tuna station, lämna era synpunkter senast 24:e januari

2024-01-13 15:16:26

Inför valet 2022 beslutade kommunstyrelsen att dra tillbaka det tidigare detaljplaneförslaget för Tuna 6:151 m.fl. med ett stadskvarter om 5 våningar inklämt bland småhus vid Tuna station. Plankontoret gavs i stället ett nytt uppdrag: att ta fram nya planförslag med lägre och mer varierad höjd som tar mer hänsyn till befintlig bebyggelse. Åtminstone ett förslag skulle vara max 3 våningar som är i linje med vad vi har framfört som lämpligt.

Vallöftet, som gavs bl.a. i lokalpressen av kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) är brutet. Endast ett förslag har presenterats som knappt skiljer sig från det gamla – nästan samma antal bostäder men nu som mest 6 våningar och bygghöjd om 26,5 m över nollplan. Sedan förslaget presenterades för oss sommaren 2023 har vi försökt föra dialog med plankontor och ansvariga politiker men bemötts med intetsägande svar eller tystnad. Vi har inte fått något underlag som indikerar att ett lägre, mer hänsynsfullt planförslag ens har diskuterats.

Vi anser att det är viktigt att stoppa även detta ”nya” förslag av många anledningar men främst dessa:

 • Förslaget kommer att sätta standarden för tillåten bygghöjd vid flerbostadshus i villaområdet Tuna/Österskär som idag i praktiken är 3 våningar. Detta berör hela Österskär och även andra villaområden i kommunen.
 • Stadskvarter med 5+ våningar är inte hänsynsfullt i ett område som redan är i stort sett helt bebyggt med småhus. Detta uttrycker även kommunen själva i sitt styrdokument ”Översiktsplan 2040”.
 • Trafiksituationen är redan svår inom Österskär i allmänhet och kring Tuna station i synnerhet. Planförslaget, som skulle motsvara cirka 10% av hushållen i hela Österskär och Tuna, förvärrar situationen ytterligare.
 • Förslaget är kraftigt underdimensionerat vad gäller parkeringsplatser. Resultatet av planering med 0.5 platser per hushåll kan beskådas på andra ställen i kommunen, t.ex. vid Söraskolan. Ett annat pågående planförslag kommer även reducera befintliga parkeringsplatser på Västra banv.
 • Det direkt angränsande grönområdet har påtagligt naturvärde och är hemvist för rödlistad tallticka, skyddade fladdermöss samt en stor mängd fåglar.

Det nya förslaget kan granskas här. Vi varnar för att underlaget inte rättvist speglar hur höghusen påverkar omgivningen, bland annat ger det sken av att Östra banv. är i samma höjd som Västra banv.

Mer utförlig information, bilder och jämförelse mellan förslagen finns på vår hemsida tunastation.se. Lämna gärna dina/era synpunkter på det nya förslaget till plan.exploatering@osteraker.se, det är alla välkomna att göra. Särskilt viktigt är det om förslaget direkt påverkar dig/er i något avseende.

Det är även välkommet att framföra sina synpunkter på vallöfte och planförslaget till beslutande politiker, i synnerhet Michaela Fletcher och övriga Alliansen. E-postadresser hittas här och här.

Sist, men inte minst, sprid gärna detta till grannar, vänner och bekanta som ni tror berörs.

Vänligaste hälsningar,

Projektgruppen Tunagård.


Tunastation.se

Detaljplan för hela Västra Banvägen är just nu ute på samråd - Dina synpunkter till kommunen 19 juni senast

2023-06-07 19:46:15

En detaljplan för Västra Banvägen är just nu ute på samråd. Förslaget sträcker sig hela vägen från centrala Åkersberga till Tunagård Station. Synpunkter och frågor skickas senast den 19e juni till plan.exploatering@osteraker.se. Förslaget innebär bland annat:

·       Gatuområdet breddas

·       Gatan kommer klassas som ’stadsgata’ hela vägen från centrala Åkersberga till Tunavägen.

·       Cirka 76 parkeringplatser påverkas

·       En ny ändstation för busslinjer planeras på Västra Banvägen

 

Information finns på kommunens hemsida:  https://www.osteraker.se/byggabomiljo/oversiktsplaneringochdetaljplaner/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/vastrabanvagenochdelavtuna31.4.27d4a62417c1135094264cb.html 

Med vänlig hälsning 

Projektgrupp Tuna Station 


Tunastation.se

Snart kommer det nya förslag för byggnationen vid Tunagård station

2023-03-03 16:08:22

Beslut om byggplanerna för Tuna 6:151 fattas av Österåkers folkvalda politiker under denna mandatperiod.

 1. Det kommer att finnas flera alternativ på byggnation
 • I Kommunstyrelsen den 22 aug beslutades att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen "att kraftigt omarbeta detaljplanen och återkomma med flera förslag, varav ett ska vara med max 3 våningar"

 
 2. Bollen ligger hos JM och de är snart klara
 • Bollen för denna omarbetning ligger nu hos JM och de skriver nu till Projektgrupp Tunagård att de gör allt för att försöka hitta en lösning som kan fungera utifrån alla aspekter samt att de borde ha något att presentera inom några veckor.

 
 3. Sakägare kommer bjudas in att ge synpunkter innan beslut tas
 • Kommunens ambition är att vi närboende ska kunna vara med i den fortsatta processen för att ge synpunkter innan beslut fattas av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. En inbjudan till sakägare ska skickas ut när JM har återkommit med förslag. Huruvida detta bara gäller de sakägare som bor granne med det planerade bygget eller ett bredare samråd är oklart. Men det verkar bara handla om sakägare som är grannar med den planerade byggnationen.

 
 4. Beslut tas av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige och bereds politiskt av Kommunstyrelsens Arbetsutskott i Österåker Kommuns nya organisation
 • Det är samma allians som styr som innan valet men en ny politisk organisation

 • PLAU (Plan och Arbetsutskottet) är nedlagt och Kommunstyrelsens Arbetsutskott tar nu över beredning av detaljplansfrågor så vi får bevaka här framöver om och när Tuna 6:151 kommer upp i Kommunstyrelsens Arbetsutskotts kallelser, handlingar och protokoll (följ länk). Senast 5 dagar före ett utskottsmöte ska det finnas dagordning. Handlingar skickas ut i möjligaste mån med kallelsen/dagordningen och återfinns vid sammanträdesdatumets flik.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har 6 ledamöter som har utsetts nu i början på 2023:

  • Michaela Fletcher (M), ordförande.

  • Mathias Lindow (L), 1:e Vice ordförande.

  • Sofia Almgren (S), 2:e Vice ordförande.

  • Johan Boström (M).

  • Isa Wiman (C).

  • Kenneth Johansson (MP).

 

Projektgruppen Tunagård


Tunastation.se

Hur ställer sig partierna till byggnationen på Västra Banvägen?

2022-08-25 19:37:55

Hejsan!

Nu har det börja röra på sig angående förslaget till byggnation på Västra Banvägen. Gå in på länken nedan och läs vad som hänt och hur de olika partierna står i frågan.

Hur ställer sig partierna till max 3 våningar? – Din röst i kommunvalet är viktig! (tunastation.se) 

Tack till er alla som skrivit på denna namninsamling och hjälpt till att lyfta frågan. Passa gärna på och ta upp frågan på kanalensdag med partierna, nu på söndag.

Tuna Station


Tunastation.se

UPPDATERING – Projektgrupp Tunagård

2022-07-23 15:07:46

Det är sommar och semester – men vi håller järnen varma för att stå redo efter semestertider med nya krafttag mot 5-våningshuset! Här kommer en kort uppdatering kring pågående och planerade aktiviteter inför höstens val.  

Flygblad har lämnats ut till 1600 hushåll i Österskär. Nya flygblad är på gång för andra närliggande områden.

Kommunikation med politikerna - Samtliga partier har frågats hur de ställer sig till byggplanerna. Informationen om vilka partier som är emot (respektive för) byggplanerna, kommer att användas inför valet där vi tydligt kan guida Österåkers medborgare vilket parti man ska rösta på om man är emot byggplanerna.

Försök till kontinuerlig dialog med tjänstemännen (Maria Ulvsgärd och Kent Gullberg) för att utreda vad den "fördjupade analysen" som kommunstyrelseorförande refererar till innebär. Den lilla kontakt vi har fått med dem pekar på att analysen endast innebär ett förtydligande av argumenten till 5 våningar. Dvs, en fullständigt tandlös insats. 

Planer på att publicera resultat på varje partis ståndpunkt – på www.tunastation.se och vi hoppas få möjlighet att publicera ytterligare en artikel i lokala tidningarna när folk är tillbaks från semester. Det kan beröra:

·     Hur röstar partierna?'

·     Förtydliga (på nytt) de uppenbara sakfel som byggplanerna innebär

·     Vårt motförslag på ett lägre byggalternativ

 

Över 620 har skrivit på namninsamlingen hittills.

 

Ert engagemang Vi är oerhört glada att det är så många av er som engagerat er i frågan, erbjudit att hjälpa till samt skrivit på namninsamlingen! Men för att inte tappa momentum och för att skapa ett ännu större engagemang, behöver vi er fortsatta hjälp med att:

 ·       Samla fler namn till protestlistan mot byggplanerna

 ·       Sprid ordet (www.tunastation.se) till grannar, vänner och bekanta: gå in på hemsidan och skriv på!

 ·       Dela hemsidan (www.tunastation.se) på sociala medier

 ·       Ta samtliga tillfällen att yttra dina åsikter på bygget till politikerna (valstugor, maila, påminnelsemail, vad än som krävs)

 ·       Delta på Kanalens dag (mer information om detta längre fram)

 

Stort tack för er tid och all hjälp!   Önskar er en härlig sommar – så hörs vi lite länger fram!

 

Bästa hälsningar,

Projektgruppen Tunagård 


Tunastation.seDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

 • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
 • Kontakta dina vänner
  1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
  2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
  3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...