Bevara Hjärups gamla idrottsplats

Kommentarer

#5

Finns mycket potential med området och det är en del av Hjärups historia. En tätort behöver grönområden för rörelse, välbefinnande, ekosystemtjänster osv.

William Walker (Hjärup, 2021-06-13)

#10

Jag kommer från Hjärup o har mina syskonbarn i hjärup som är i mer behov av ytor som är till för dem, än ytterligare bebyggelser!

Caroline Åhlander (Lomma, 2021-06-13)

#23

Det vore hemskt att bygga bostäder där. Mer behövs till barn och ungdomar i byn.

Linda Malmgren (Hjärup, 2021-06-13)

#28

Jag skriver under detta då jag är uppväxt i Hjärup och vill såklart bevara vår gamla idrottsplats för våra barn och unga i byn.

Sofia Lindqvist (Hjärup, 2021-06-13)

#30

Hjärup och Hjärups skolor behöver en ordentlig idrottsplats som inte bara är för fotboll.

Henrik Lembrér (Hjärup, 2021-06-13)

#32

Det finns så bra ytor att ta vara på med ex friidrottsanläggning.

Filip Lindblad (Hjärup, 2021-06-13)

#36

Jag tycker att det är helt fel att flytta ut all uppehållsyta från hjärtat av Hjärup där många rör sig. Rusta upp och använd som den naturliga mötesplats det är.

Elisabeth Josefsson (Hjärup , 2021-06-13)

#37

Jag skriver under för att jag vill ha kvar en yta nära skola, mitt i byn för lek, (gemensamma) aktiviteter, idrott, rörelse, social mötesplats mm

Cathrin Jung (Hjärup , 2021-06-13)

#42

För länge sedan fick politiker förslag på ett möte med kommuninvånarna i Hjärup att göra en park av gamla idrottsplatsen, för att bl a ta vara på träd, buskar och gröna ytor, också att parken blev mer centralt belägen. Tyvärr tig inte politiker till sig förslaget men det är inte för sent. Staffanstorp kan bli en förebild att skaffa permanenta utomhusaktiviteter för alla, oavsett ålder, som allt boulebana, tennis-och badmintontalangen, utomhusgym med mera.

Susanne Lindros (Hjärup/Staffanstorp, 2021-06-13)

#44

Jag skriver under på grund av att jag vill bevara gamla idrottsplatsen

Jeanette Lindberg (Hjärup, 2021-06-13)

#58

Jag vill ha en levande, grön, aktiv mötesplats både på fritiden och för skolorna att nyttja till idrottsaktiviteter. Det behövs bredare utbud av möjligheter till alla de som inte spelar fotboll i byn.

Maria Wessberg (Hjärup, 2021-06-13)

#59

All möjlighet till rörelse, lek och idrott borde ligga en kommun i framkant i högsta intresse!!
Att elever vid byns skolor ska få en möjlighet att utöva friidrott är viktigt.
Dessutom fungerar anläggningen väldigt bra för sammankomster för byns invånare.
Att tillåta ytor mitt i en by vara obebyggda skapar trivsel och utrymme!!

Charlotte Andersson (Hjärup , 2021-06-14)

#61

Idrott är viktigt.

Robert Barham (Hjärup, 2021-06-14)

#63

Fullständigt orimligt att ta bort möjlighet till aktivitet och rörelse.

Elin Wahlström (Hjärup , 2021-06-14)

#67

Jag bor med mina barn i Hjärup och ser varenda liten gräsplätt bebyggas.

Anna Schultz (Hjärup , 2021-06-14)

#69

Barnen i Hjärup behöver platser att vara på och något att göra på sin fritid.

Maria-Elena Hernandez (Hjärup, 2021-06-14)

#71

Det blir dyrare och dyrare att bo i Hjärup. Barnen som flyttar hit är därmed redan ca 5-6 år. Snart har vi helt tomma lekplatser i Hjärup för att inga småbarn bor här längre att leka på dem och så finns det knappt något för de äldre barnen att göra.

Victoria Ström (Hjärup , 2021-06-14)

#78

Rusta upp, bevara gör det bättre men inom temat idrott inte boende...

Raymond Accaoui (Hjärup, 2021-06-14)

#79

Vi behöver aktivitetsytor i Hjärup och vi måste vara rädda om de som finns idag. Allting måste inte förtätas.

Johan Fröberg (Hjärup, 2021-06-14)

#81

Viktigt att utöka och bevara de gröna ytorna och platser där fysisk aktivitet stimuleras.

Kerstin Lillpers (Hjärup, 2021-06-14)

#82

Jag ser gärna att idrottsplatsen rustas upp och utvecklas som just en idrottsplats eller ger alternativ för unga i Hjärup att träffas och umgås tex fritidsgård eller liknande.

Otto Nillso (Hjäruo, 2021-06-14)

#84

Jag vill inte att det byggs bostäder. Jag vill att man skapar ett område för idrott och fritid, exempelvis ny multisportarena, skejtpark, plaskdamm (att använda som skridskobana på vintern) och upprustning av/bygga lokaler för träffpunkt för unga/mfl.

Björn Blunk (Hjärup, 2021-06-14)

#88

Jag slriver under pga att våra barn och vuxna behöver ytor och områden utan hus för aktiviteter osv.

Sanna Fröberg (Hjärup , 2021-06-14)

#91

Mina barn ska kunna få ta del av denna plats

Joana Holmström (Staffanstorp, 2021-06-14)

#92

Bevara grönytor, bra plats för friidrottsplats

Kim Smidje (Hjärup, 2021-06-14)

#93

Jag vill bevara grönområden i Hjärup så de är de som gör de trivsamt att bo här.

Julia Mauritsson (Hjärup, 2021-06-14)

#104

Jag skriver under för att barn behöver ytor att röra sig. Det är två skolor med små idrottshallar imellan

Sofie Årsköld (Hjärup, 2021-06-14)

#116

Jag är uppväxt i byn och önskar att bevara så mycket grönområde så möjligt och inte bygga en massa nya hus/höghus mitt i byn som förstör dess charm.

Jennie Gullstrand (Hjärup, 2021-06-14)

#118

Jag skriver under p g a att jag tycker att idrottsplatsen har ett guldläge och går att utveckla till förmån för barn och ungdomar i vår by.

Annemo Elofsson (Hjärup , 2021-06-14)

#125

Jag vill bevara idrottsplatsen mitt I byn. Där ser jag möjlighet till tex friidrott,beachvolleyboll, beachhandboll, beachfotboll, skateboard park och mycket mycket mer (kanske någon restaurang/café?) För hälsan hos hjärups alla invånare, barn/ungdomar/vuxna. En mötesplats mitt I byn utan trafik.

Malin Dahlberg (Hjärup, 2021-06-14)

#133

Vill bevara grönområdet , gamla ip i Hjärup

Jenny Holtås (Hjärup, 2021-06-14)

#135

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-06-15)

#137

Platsen används av många till allt som träningsplats till rastning av både barn och hundar. Finns ingen anledning att ta bort den här fina ytan.

Hannah Örnlund (Hjärup , 2021-06-15)

#140

Vi behöver fler gröna ytor och aktiviteter i Hjärup. Platsen skulle kunna användas till multiplan, tennisplan, skatepark och mycket annat!

Daniel Nyd (Hjärup, 2021-06-15)

#149

Jag tycker inte att det finns något behov av att ta bort den

Jonathan Josefsson (Hjärup, 2021-06-15)

#150

Jag tycker att med alla nya invånare behövs flera frilufts/idrottsaktiviteter för barn och vuxna. Att hålla mitten av Hjärup bilfri och med möjligheter för idrottande gagnas invånarana.

Dröfn Birgisdottir (Hjärup, 2021-06-15)

#153

Jag anser att vår idrottsplats är viktig för att skolorna ska kunna ge eleverna den idrottsundervisning de har rätt till samt för att kunna nyttjas av alla invånare för olika aktiviteter.

Ann-Margret Friberg (Hjärup, 2021-06-15)

#154

Bevara gamla idrottsplatsen i Hjärup!

Claudia Bernal (Hjärup - Staffanstorp , 2021-06-15)

#159

Idrottsplatsen har ett optimalt läge mitt emellan två skolor. All forskning i ämnet visar att barn som rör sig mycket presterar bättre. Detta område erbjuder en unik möjlighet att skapa en idrotts- och träningsanläggning som kan locka framförallt många barn men också vuxna då platsen är centralt placerad i gamla Hjärup.

Håkan Leijon (Hjärup, 2021-06-15)

#160

Jag tycker absolut att platsen skulle vara av mer nytta om den används för att utveckla ett plats fylld med aktiviteter för barn, ungdomar och familjer, som tex beach volleyboll, frisbee golf, boulebanor, grillplatser osv även med ett litet café/kiosk där det finns möjlighet att hyra frisbees, volleybollar och boulebollar samt köpa korv till grillen mm.

Hörður Helgason (Hjärup, 2021-06-15)

#173

Det behövs en ordentlig idrottsplats i Hjärup alternativt ett bad. Det är massvis med barn som växer upp nu i byn.

Therese Barham (Hjärup , 2021-06-16)

#175

Jag skriver under för att jag anser att detta förslag skulle tillföra enorma värden till Hjärup som samhälle.

Emelie Löfmark (Hjärup, 2021-06-17)

#176

Skolorna behöver denna yta för rörelse och aktivitet

Emma Kronberg (Hjärup, 2021-06-17)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...