2018 års mest populära namninsamlingar - Sverige

  • Land: Sverige
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rädda Abbes Gatukök!

Vid Hede station i Kungsbacka driver Abbe Chamoun sin kiosk och gatukök sedan åtta år. Han har kämpat och hållit sig över ytan för att kunna flytta in i det nya stationshus som nu håller på att färdigställas. Abbes gatukök fyller en viktig social funktion i området och vi månar om hans verksamhet. Under årens lopp har han varit med i processen kring nya stationshuset, och blivit lovad att få flytta in där. Han har dessutom blivit lovad hjälp med anbudsansökan. Nu fick han bara några dagar på sig

Skapad: 2018-05-28 Statistik

UTAN OSS TYSTNAR MUSIKEN - vi säger JA till människan och NEJ till extremnationalism!

Med denna underskrift vill jag som artist, musiker, folkmusiker, spelman, sångare, dansare, upphovsman eller arrangör tydligt visa att jag tar avstånd från all användning av mina verk och min utövning i sammanhang som syftar till att legitimera eller på andra sätt styrka Sverigedemokraterna eller andra extremnationalistiska krafter eller att sprida politiska budskap som inte är förenliga med vårt demokratiska system. Musik och kultur skall vara tillgänglig för alla att ta del av och utöva! Det ä

Skapad: 2018-08-15 Statistik

Låt Hunden Kim få stanna hos Liza och hennes familj

Vi är många som står bakom följande uppmaning och kommer genom denna text samt signaturinssmling försöka få fram vårt budskap och ändra tidigare beslut om att förflytta Kim från familjen Johansson. Vi vänder oss till er på Länsstyrelsen i Värmland för att uppmana er att återkalla ert beslut om att förflytta hunden Kim. Att Kim skall behöva bo på Djurskyddet i Kristinehamn i väntan på utredning istället för att få stanna hos Liza Johansson och hennes familj anses vara orimligt. Familjen Johansson

Skapad: 2018-04-04 Statistik

Upprättelse för vittnet i Hallonbergen

José Axelsson har som vittne för ett mord i Hallonbergens centrum mist sitt liv, pga ett otillräckligt vittnesskydd och tjänstefel av kommisarie. Vi kräver med denna namninsamling att internutredningen återupptas mot polischefen och att tjänstefel som har begåtts ska hanteras enligt svensk rättsystem.  Vi kräver detta för att vi ska våga vittna om det händer våra medmänniskor något. Vi vill ha ett samhälle där vi känner trygghet i att kontakta vårt polisväsende. Vi kräver upprättelse för José, E

Skapad: 2018-12-10 Statistik

Protestlista mot nedläggningen av Hamrelunds äldreboende i Bollnäs

Onsdagen den 10/10 framkom det att äldreboendet Hamrelund i Bollnäs skall stängas, beslutet togs tidigare under dagen vid socialnämndens sammanträde. Detta innebär att 43 boende och 40 anställda drabbas, och en tyngre belastning läggs på hemtjänsten - vilket därmed innebär att kostnaderna för hemtjänsten kan komma att öka. Utöver nedläggningen av Hamrelund kommer även ett antal rehabtjänster vid äldreomsorgens särskilda boenden att tas bort. 43 av våra äldre kommer under 2019 att tvingas flytta

Skapad: 2018-10-12 Statistik

Stoppa religiösa friskolor nu!

Stoppa religiösa friskolor nu!   Religiösa friskolor hör inte hemma i Sverige 2018. Detta går emot barnens fria rätt att välja sin egen religion eller inte välja någon alls, då de blir tilldelades en religion och knappast ges ett alternativ till någon annan religion eller att välja ateism. Det är ytterst problematiskt att läsa om flera religiösa skolor där t.om Skolinspektionen hårt kritiserar skolorna för att lärarna är opedagogiska, pojkarna kränker flickorna utan tillsägelse och flickor med

Skapad: 2018-02-19 Statistik

Barn och tung trafik hör inte ihop

Upprop – Barn och tung trafik hör inte ihop!       Boende, barn och miljön hotas längs Karebyvägen från Kode till Ullstorp!     Denna text är ett utdrag ur vårt öppna brev till kommunen och politiker. Namninsamlingen kompletterar det öppna brevet. Det finns nu en stor hotbild om extremt ökad tung lastbilstrafik längs Karebyvägen. Detta skulle medföra att våra barn kommer att vistas i närheten av denna tunga trafik. Även badplatsen vid Ingetorpssjön kommer att ligga i direkt anslutning till denna

Skapad: 2018-09-17 Statistik

Bevara METROPOL i Härnösand

Vi vill att lokalen METROPOL i Härnösand ska bevaras som den unika plats och klassiker i Härnösands rika musikliv den redan är och INTE byggas om till EVENTLOKAL till First hotel

Skapad: 2018-07-09 Statistik

Stoppa besparingar på Kungsladugårdsskolan i Göteborg!

Med anledning av en planerad omorganisation på Kungsladugårdsskolan har vi föräldrar startat en namninsamling med syfte att påverka våra politiker. Omorganisationen kommer att leda till besparingar i form av färre pedagoger, splittrade och större klasser, samt, som en konsekvens av det, både sämre arbetsmiljö och skolresultat. Vi vill värna om våra barn och tänker därför strida för deras rätt till en bra utbildning i en trygg miljö. Gå samman med oss och skriv på! Är vi tillräckligt många som hö

Skapad: 2018-01-25 Statistik

Stöd: SVERIGE MOT DEPORTATIONER 8 OKT 2018

SVERIGE MOT DEPORTATIONER 8 OKT 2018 PROTEST MOT DEPORTATIONER av asylsökande till Afghanistan! De flesta asylsökande från Afghanistan som flytt till Sverige får beslut om utvisning. Detta trots att landet befinner sig i väpnad konflikt (krig), som har förvärrats de senaste åren och trots att många tillhör grupper som är särskilt hotade i hemlandet. Risken för förföljelse har skärpts genom att talibanrörelsen och IS flyttat fram sina positioner och tagit över en stor del av Afghanistan. Detta be

Skapad: 2018-09-24 Statistik