Stoppa planerade neddragningar på Kyrkskolan inför hösten 2018!

En konsekvens av Utbildningsnämndens underskott på 50,5 miljoner kommer innebära besparingskrav på flertalet av Norrköpings kommuns skolor. I NT, gick det den 15 maj, att läsa att det på Kyrkskolan innebär att 7 visstidsanställda elevassistenter och 1 lärare inte kommer att få fortsätta sitt arbete på skolan när höstterminen startar. Den speciallärare som nyligen slutat kommer inte heller att ersättas.

Kyrkskolans lärare har lyft sin oro och bjudit in Norrköpings politiker till ett möte. Där menade lärarna att de planerade neddragningarna kommer innebära att de inte kan uppfylla kraven i läroplanen om de åtta medarbetarna försvinner.

Enligt utbildningsnämndens ordförande Olle Johansson är budgeten som satts för liten och så länge de inte får mer pengar kommer beslutet om att ca 150 medarbetare inom kommunesn skolor försvinner till hösten att stå fast.

 

Låt inte kommunens besparingskrav gå ut över våra barn!

Vi vill att ansvariga politiker tänker om! Var rädd om de lärare som fortfarande finns kvar (hur länge ska de orka...?) och visa att ni prioriterar och värdesätter kommunens yngsta invänare, vår framtid!

 

(Signaturerna från denna grupp kommer att lämnas över till ansvariga politiker i Norrköpings kommun samt Skolinspektionen)