Rädda Galtens Historiska Hus i Lund

Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni, 2020, att skicka förslaget till ny detaljplan vidare på samråd. Samrådet kommer att starta den 19 augusti, sista dag att lämna synpunkter blir den 26 oktober.

Så som förslaget ser ut kommer en mindre del av det så kallade TePe-huset att rivas och resten av huset byggs om. Med en vidare öppning ska det bli mer inbjudande att röra sig mellan torget och innergården och vidare till busshållplatsen vid Bankgatan. Det innebär också att TePe-husets kulturhistoriska värden till en del kan återställas och göras mer synliga, även om många av dem har försvunnit i tidigare ombyggnader.

Utöver ombyggnaden av TePe-huset föreslås också att gårdshus och uthus inne på gården rivs, tillsammans med den befintliga restaurangbyggnaden. Detta för att kunna skapa en större handelslokal i två plan. I en sammanvägning får alltså gårdshus och uthus får ge vika medan den småskaliga bebyggelsen och mot den inre mötesplatsen bevaras.

 
Lunds kommun måste börja värna om stadens historiska miljöer. Lund är inte blaffiga 12-våningshus, det är de små radhusen med klängrosorna, det är de historiska byggnaderna som människor besökt i 1000 år. Det är dessa turisterna kommer för att se, det är dessa lundaborna är stolta över. Håller du med? Skriv under!

Läs om förslagen på Lunds kommun:
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/byggprojekt/galten/fragor-och-svar-om-kvarteret-galten/
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/byggprojekt/galten/

Läs om allt som ska rivas här:
https://www.facebook.com/groups/AU.Lund/permalink/520539478415652/

Läs om förra årets rivningar här:
http://www.arkitekturupproret.se/2017/11/19/hus-fran-1800-talet-rivs-i-lund/


Läs mer om nya Galten här:
https://www.facebook.com/groups/AU.Lund/permalink/520088855127381/