Rör inte vargarna i Molstaberg

Just nu pågår en namninsamling med krav om skyddsjakt på vargarna i Molstaberg. Anledningen är att ett fletal vargattacker mot får inträffat på gården Molstaberg. Det har varit enkelt för vargarna att angripa fåren p.g.a brister i stängsel runt området. Kanske av ren besparing har det inte gjorts tillräckligt för att skydda tamdjuren, hur som helst har skyddet varit undermåligt.Kostnaden för rovdjursavsisande stängsel, är ju något verksamhets idkaren borde ha med i den ekonomiska kalkylen, men tydligen blundar man för den utgiftsposten.Det kan inte vara så att kommersiella intressen e girighet skall styra över våra vargars liv. Kräv av tamdjursägarna att de har fullgott skydd för sina djur, innan de får bedriva den här typen av djurhållning.

Med ditt namn bidrar du med att visa att vi även är många som stödjer vargens rätt till liv och att inte kommersiella intressen har prio ett.