Rädda Design Lab S

Kulturpolitiken måste tillvarata och stötta de goda exemplen för barn i förorten. Design Lab S är en prisbelönt verksamhet och föredöme gällande integration, sund mötesplats, social hållbarhet och breddad rekrytering till vidare studier. En unik plats dit tusentals barn har kommit, labbat, utforskat allt från form och stadsplanering till kreativitet, egna och andras identiteter. Nu hotas verksamheten av nedläggning så vi behöver ditt namn för att visa att engagemang gör skillnad.

Nedan en debattartikel nyligen införd i Dagens Nyheter:

”Därför sätter barnen sina förorter i brand.” ”Vem bryr sig om oss barn i förorten?”  ”De vuxna i förorten måste ta ansvar för sina barns framtid.” Tre nyligen satta rubriker i Aftonbladet, Metro respektive Dagens Nyheter. Det är en underdrift att påstå att de positiva artiklarna från dessa områden är sällsynta. Vilket är lika sorgligt för de boende som det är ett misslyckande för hela samhället. Situationen är allvarlig och vad som borde vara självklart är att ta vara på de goda exempel som finns. Ett av dessa är Design Lab S i Skärholmen. En prisbelönt verksamhet och föredöme gällande integration, sund mötesplats, social hållbarhet och breddad rekrytering till vidare studier. En unik plats dit tusentals barn har kommit, labbat, utforskat allt från form och stadsplanering till kreativitet, egna och andras identiteter. På Design Lab S har besökarna ägnat sig åt att utveckla egna idéer, skapat tredimensionella modeller och uppmuntrats till att vara med och utforma sin framtid. Framför allt har förståelsen för att möjligheten finns, planterats. Men nu får Design Lab S i Skärholmen inte fortsatt finansiering. Trots vackra politiska ord om kulturens betydelse i förorten. Om inget nytt beslut fattas upphör den blomstrande verksamheten den 28 februari. Design Lab S har under sin femåriga resa skapat en väl fungerande modell, tillsammans med barnen, för hur ett medskapande med barn skulle kunna gå till även på andra platser. Örebro, Östermalm eller Rinkeby. En verksamhetsmodell med en målgrupp på mellan 8 och 13 år, på senare tid även dem mellan 80 och 104 från det skärholmska trygghetsboendet bredvid. I en stadsdel med stora behov har Design Lab S hela tiden vuxit, blivit en institution för kreativitet. De har gjort allt rätt och fyller med all önskvärd tydlighet ett stort behov. Verksamheten startade efter kontakt med Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen, sedan genom ett finansiellt stöd från Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Därefter, 2015, stöttades verksamheten av Allmänna Arvsfonden under en treårsperiod. När denna närmade sig sitt slut uppvaktades Skärholmen Stadsdel, Kulturförvaltningen, Stadshuset, Fokus Skärholmen, Kulturdepartementet, Kreativa Platser/Kulturrådet, Vinnova, Reach for Change med flera. Intresse har visats men de verksamhetsansvariga Samir Alj Fält och Alicia Donat-Magnin har ständigt hänvisats vidare utan resultat. Detta trots att Design Lab S har prisats i nationella och internationella designsammanhang, lyfts som förebilder i mängder av kontexter och älskats av tusentals både barn och vuxna, även lovprisande politiker och tjänstemän, som deltagit i och tagit del av det kollektiva konstarbetet. Om inte ens en sådan verksamhet ges möjligheten till en hållbar utveckling, ja, då är det något allvarligt fel på hur kulturpolitiken tillämpas. Bristen på långsiktighet drabbar samhället på många områden, men är helt förödande inom kulturens värld. Kort sagt; så här får det inte gå till. Så nu ordnar vi det här, eller hur? Stat, landsting, kommun, stad, civilsamhälle med pengar, näringsliv – någon eller alla. Visa att det genom ett snabbt engagemang går att göra skillnad!

 

Susanne Helgeson, journalist/kritiker
Hedvig Hedqvist, designskribent
Kieran Long, överintendent Arkdes
Mats Widbom, VD Svensk Form
Monica Fundin Pourshahidi, bostadspolitisk utredare Hyresgästföreningen
Veronica Hejdelind, verksamhetschef, Birthe & Per Arwidssons stiftelse
Bo Madestrand, Chef Redaktör Form
Kerstin Wickman,författare/professor i design och konsthantverkshistoria
Jenny Bergström
Kerstin Andersson Åhlin, f.d VD Svensk Hemsjöld
Ewa Kumlin, Chef SI Paris/ f.d VD Svensk Form
Maria Lantz, Rektor, Konstfack
Annika Berner, Chef Externa Relationer/lektor Beckmans
Helene Hertov, Designcurator, RIAN designmuseum, Falkenberg
Tom Hedqvist, ordförande Cathrine von Hausswolffs Stiftelse för designutveckling
Maria Veerasamy, VD Svenskt Tenn
Tommy Bindefeld, Konstnärlig ledare Svenskt Tenn
Gabriella Gustafsson TAF Arkitekter
Mattias Ståhlbom TAF Arkitekter
Annica Kvint, Red Arkitektur
Love Von Hauswolff
Eric Ericson, formgivare och författare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Design Lab S överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook