Allaktivitetshus i Kvicksund

 KSK-Emblem-med-krans2.png

Stöd Kvicksunds Sportklubbs utveckling av Idrottsplatsen till en ”Multianläggning med allaktivitetshus” med verksamhet året runt för Kvicksunds barn, ungdomar och vuxna.  

Vi i Kvicksunds Sportklubb arbetar för att motverka utanförskap och elittänkande. Alla aktiva utvecklas i sin egen takt och deltar efter egen förmåga; ”Med kamratskap som grund bygger vi Kvicksund”. Detta är grunden för alla aktiviteter som sker i klubbens regi och för styrelsens beslut att vi skall söka stöd för en helt ny satsning i Kvicksund, en "Multianläggning med allaktivitetshus".  

Ett allaktivitetshus kan exempelvis innehålla en ny sporthall för skolan, träningsanläggning för fotboll och innebandy, ishall, gymnastikanläggning, tennis-, padel-, bordtennishall, men även t.ex. golfsimulator, boulebanor, konsthall, fritidsgård, e-sport, café m.m.  

Vi har stora ytor på klubbens markfastighet som kan användas till mycket mer än fotboll. Vår ambition är och har alltid varit att erbjuda boende i Kvicksund med omnejd bra fritidsaktiviteter på orten. Vi samarbetar idag med Tegelvikens skola för att skapa goda förutsättningar för barn- och ungdomsutveckling genom verksamhet för alla åldrar. Vi har även haft dialog med större markägare för att undersöka deras framtidsplaner utifrån ett ökat bostadsbyggande i Kvicksund. Fler bostäder I Kvicksund kommer troligtvis vara bärande och därmed avgörande för möjligheten att realisera den expansion och utveckling som ligger i konceptet ”Allaktivitetshus i Kvicksund”  

 

Med detta brev vill vi:  

1) Upprätta kontakt med boende i Kvicksund för att inleda en informations- och dialogprocess kring önskemål, ambitioner och synpunkter att utveckla idrottsplatsen.

2)   Tillsätta en utvecklingsgrupp med uppdrag att tillvarata och driva invånarnas och klubbens önskemål och efterfrågan.  

Utvecklingsgruppen ska vara lyhörda för åsikter och löpande informera Kvicksunds invånare och övriga intressenter om arbetets framfart.

Dialog och information kommer att ske löpande via vår hemsida www.kvicksundssportklubb.se/ samt via möten arrangerade under projektets gång.

Vi söker nu Ert stöd med hjälp av denna namninsamling för att starta dialogen och projektet ” Multianläggning med allaktivitetshus i Kvicksund”.  

Hälsningar Styrelsen i Kvicksunds Sportklubb  

 


Kvicksunds Sportklubb    Kontakta namninsamlingens skapare