Senaste namninsamlingarna

  • Land: Sweden
  • Språk: Swedish

Mammografibuss till Roslagen - JAAAA!

Självklart ska vår hälsa och tid värderas lika mycket som de som bor närmare KS. Alternativt att åka till Samariterhemmet i Uppsala. 1 buss och bara tvärs över gatan. Istället för massa bussbyten. MAMOGRAFIBUSS  till tex Norrtälje, Rimbo,Hallstavik. Eller ge oss valfrihet VART vi vill åka. Vår hälsa är lika mycket värd som de som bor i  Stockholm. Skriv under och dela

16 Skapad: 2021-10-19 Statistik

Vi vill inte ha Per Ulfvarson som lärare

Skriv gärna under om du håller med. Detta för att undersöka hur många som är missnöjda med Per Ulfvarson som lärare i Frontend UX/UI fördjupningskurs, klass FRK20s på Jensen Yrkeshögskola.

14 Skapad: 2021-10-19 Statistik

Låt Stigbergskliniken vara kvar!

Stadsmissionen la som enda aktörer ett realistiskt bud, fick nej. Nu vill politikerna flytta verksamheten till Sahlgrenska!     https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/stadsmissionens-missbruksvard-forsvinner-en-livlina  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/regionpolitikern-vi-tror-de-far-battre-vard-pa-sahlgrenska https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/klinikchefen-hur-ska-de-kunna-losa-det  https://sverigesradio.se/artikel/stigbergskliniken-lagger-ner-efter-40-ar-har-betytt-allt  

311 Skapad: 2021-10-19 Statistik

Folkuppropet för rättsstaten Sverige (2022-09-11)

Bilden ovan infällda i mitten: Justitieråden Ann-Christine Lindeblad (i Högsta domstolen sedan 2002), Stefan Reimer (i Högsta domstolen sedan 2019) och Kerstin Calissendorff (i Högsta domstolen sedan 2003).Bilden ovan infällda med vita bakgrunder i ytterkanterna: Riksdagsledamöterna Sanne Lennström, S (i riksdagen sedan 2014) och Ellen Juntti, M (i riksdagen sedan 2010).KAN SVERIGE BLI EN RÄTTSTAT EFTER 2022?   Med ett år kvar till riksdagsvalet 2022 ställer Johan Svensson frågan om en svensk r

11 Skapad: 2021-10-19 Statistik

sydostlänken nej till sträckning UA 3

 vi som vill stoppa sydostlänken sträckning ua 3 

8 Skapad: 2021-10-19 Statistik

För bättre ME-vård

Namninsamlingen har startats för att ME-sjuka (långtidssjuka efter infektioner) ska få bättre vård i Sverige.   Det finns 1000 vårdcentraler i Sverige. Det låter bra. Men har du blivit sjuk i ME vänder den offentliga vården dig ryggen. Så har det varit sedan pandemin Asiaten härjade i Sverige i slutet av 1950-talet. I minst 60 år alltså.Många, många har under de 60 åren fått sina liv förstörda på grund av den hemska sjukdomen. Och för att inget har gjorts.Det är alltså hög tid att något händer.F

635 Skapad: 2021-10-19 Statistik

Medborgarförslag till ingen vindkraftsindustri i Tomasliden, Norsjö kommun.

I kommunallagens (2017:725) § 5 står bland annat att medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. Norsjö kommun ska främst ta hand om och främja sina medlemmars välbefinnande samt säkra miljön och den ekonomiska framtiden för kommande generationer i kommunen. Vi måste som medlemmar i kommunen kunna ta egna beslut som rör vår hälsa och livsglädje. Kommunens strävan bör vara att vi tillsammans med medlemmarna i kommunen

103 Skapad: 2021-10-19 Statistik

Vi motsätter oss planläggningen av Lindormsnäs 1:5!

Till berörda politiker i Upplands-Bro kommun Vi kommuninvånare i Uppland-Bro protesterar å det bestämdaste mot planen att bebygga fastigheten Lindormsnäs 1:5. Detta av flera skäl: I direkt anslutning till fastigheten Lindormsnäs 1:5 ligger ett vattenskyddsområde, lokaliserat på fastighet Leran 1:3. Vattenskyddsområdet ligger höjdmässigt nedanför det planerade bostadsområdet, varför vi anser att det finns en hög risk att ytvatten från bebyggelsen kontaminerar de två brunnar som försörjer boende v

142 Skapad: 2021-10-16 Statistik

Skydda våra skogar - Kräv Herman Sundqvists avgång

Herman Sundqvist, generaldirektören på Skogsstyrelsen, har gjort sig skyldig till jävliknande agerande och oansvarigt beteende. Sedan han tillträdde på Skogsstyrelsen har han tillskansat sig skog för över 15 miljoner kr, samtidigt som han drivit på regler som ska underlätta avverkning av skog och försvaga artskyddet. Dessutom är delar av den skog han äger just nyckelbiotoper.  Han har även undanhållit offentliga handlingar och manat till lobbyism, vilket han har blivit JO anmäld för. Nu är det d

94 Skapad: 2021-10-16 Statistik

NEJ till byggnation i Ekekulleparken, Strömslund, Trollhättan

Vi i Strömslundsföreningens styrelse förstår,  att det finns delade meningar om byggnationen av flerfamiljshus på Ekekullen 2. Ni som inte vill se parken förstöras, skriv gärna på denna namninsamling!!! (se K-E Kristiansons inlägg, där även vårt yttrande till kommunen finns.)

36 Skapad: 2021-10-15 Statistik