Rädda Slottsskogen - stoppa bygget på Rosengatan

Kommunen planerar bygga bostäder och ny förskola i utkanten av Slottsskogen. Ett 70-tal bostäder, åtta förskoleavdelningar och flera verksamhetslokaler planeras byggas på Rosengatan. Den gröna kulle som finns nedanför Naturhistoriska muséet kommer att sprängas bort och de hundraåriga Slottsskogsekar som växer där nu kommer att huggas ner. De hus som planeras kommer att vara 7-8 våningar höga, vilket helt kommer att skymma muséet.

Den populära förskolan från 1955 ska rivas för att ge plats för detta bygge. Ingen bryr sig om att byggnaden renoverades häromåret för 3 miljoner kronor, vilket är ett onödigt slöseri med våra skattemedel. Förskolebarnen som idag har ett stort grönt lekområde kommer att få mindre yta att leka på i den nya förskolan. Luftkvaliteten kommer  också att försämras på grund av att gatans gröna lunga tas bort och att bostäderna kommer innebära en kraftig trafikökning.

Vi välkomnar en utveckling av förskolan med fler avdelningar, men motsätter oss bygget av bostäder som innebär att allas vår park -  Slottsskogen - bebyggs i dess utkanter!  

Det finns ett demokratiskt underskott i dessa processer! Planeringen av bygget har pågått sen 2013 utan att vi kommuninvånare har fått veta något! Enligt Startplan 2018 är det nu ett högprioriterat projekt.  Men på grund av förseningar kommer ändringenav detaljplanen troligtvis att bli av först 2019  (Läs mer genom att googla på ”Detaljplan Dnr: 13/0582”. Du kommer då till ”Startplan 2018 – Göteborgs Stad”).

Vill du vara med och stoppa bygget i Slottsskogens utkanter? Skriv då på vår namninsamling som vi kommer att skicka till politikerna i Byggnadsnämnden.

Vy över Rosengatans förskola i dag

Rosengatan.JPG

 

Skiss över det planerade byggetskiss_Rosengatan_2014.png

 


Nätverket Rädda Slottsskogen    Kontakta namninsamlingens skapare