Senaste namninsamlingarna

  • Land: Sweden
  • Språk: Swedish

Återställ Ekholmens trädallé!

Denna namninsamling syftar till att visa stödet för att återställa trädallén på Ekholmen i Karlskrona.  Kommunen tog ned allén av almar utan förvarningför att byta ut mot en rad av turkiska ekar i mitten av grönytan vid Viktoriagatan. Genom att skriva på denna namninsamling medtycker du till att förespråka ett återställande av trädalléns gestaltning med två rader av träd med mindre träd som passar bättre in i miljön. Avsändare Saltö-Ekholmens Trädgårds- och intresseförening  

Skapad: 2021-04-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 13 13

Stoppa nedläggningen av lekparken i Övermora

Med anledning av nedläggningen av lekparken i Övermora   Samhällsbyggnadsnämnden i Borlänge kommun har fattat beslut att avveckla lekparken i Övermora. Detta är ett beslut som engagerar många, inte minst boende i byn. Vi förstår att ekonomiska prioriteringar måste göras, men vi anser samtidigt att prioriteringarna behöver vara väl avvägda. Enligt Miitri på Borlänge Energi är anledningen till nedläggningen av ekonomisk karaktär. På Borlänge Energis hemsida framgår följande ; "Borlänge kommun ser

Skapad: 2021-04-15

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 18 18

Höj åldern på juniorallsvenskan från DJ17 till DJ18

Jag skulle kunna ta upp mängder med personliga motiveringar till varför jag tycker att vi ska höja från DJ17 till DJ18 men jag tycker inte att min röst och mina tankar är särskilt intressanta, det jag tycker är intressant är vad alla ni som spelar jas tycker, vad ni som har spelat jas tycker och vad ni som i framtiden kommer att spela jas tycker.   Jag vill ändå tro att många spelare känner precis likadant, och med det sagt vill jag verkligen uppmana er alla att dela med er till din förening vad

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 88 87

Synpunkter på samråd inför ansökan om höjning av vindkraftverk i Tomasliden.

OBS ! Namninsamlingen avsluttas 2021-04-28.   Sammanfattning: Vindkraftsbolaget WPD avser att hos länsstyrelsen ansöka om ändringstilltstånd för vindkraftsparken i Tomasliden. WPD vill höja verken till 250 meter och förlänga igångsättningstillståndet med 5 år. Vi som skriver under är emot vindkraftsbolagets planer. Dessutom är vår åsikt att nuvarande tillstånd behöver omprövas då det är frågeställningar och utredningar som behöver redovisas enligt texten under med synpunkter som skickas in med d

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 53 53

McDonalds oskarström

Vi försöker samla in namnunderskrifter för att vi skall få ett McDonalds i Oskarström. Vi behöver få så många som skriver under som möjligt så att det visas att många vill ha det här. Vi hade tänkt oss att detta skulle finnas i den gamla vapenbutiken som ligger bredvid Hemköp då den byggnaden hade passat perfekt som en McDonalds då många åker förbi där och det funkar även med drive in på detta ställe.

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 17 17

Elljusspår & utegym Runtuna

Jag som småbarnsförälder saknar ett bra promenadstråk med barnvagn i skogen. Därför startar jag denna namninsamling som kan skickas till kommun. Tror ett elljusspår skulle uppskattas av många av oss som bor i Runtuna. Jag vil även slå ett slag för att bygga ett utegym, ett exempel på sådan plats skulle vara vid bygdegården. I dessa skogar finns massor av material att hämta till ett gym. 

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 15 15

Vi som protesterar mot Christians uppsägning, och vill ha honom tillbaka!

Vi tycker att uppsägningen av Christian är på helt fel grunder, och vi vill ha honom tillbaka som lärare/pedagogisk resurs, då vi tycker att han gör ett bra jobb, då han är väldigt duktig, jordnära, håller bra lektioner och även bra diskussioner, och har en bred kompetens från vårdyrket som ger oss bra tankar och reflektioner hur vård och omsorgs arbetet fungerar i praktiken. Den kompetens från ”fältet” som han har med tanke på att han jobbat ca 19 år i ”fältet” och dessutom jobbat fackligt på a

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 18 18

Intresseanmälan för hemkörning till Runtuna, Aspa och Lid

Det här är en namninsamling för att visa intresse för hemkörning av matvaror och takeaway till områdena Runtuna, Aspa och Lid nordväst om Nyköping.

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 15 15

Folkomröstning angående byggnation av ny skola i Rimforsa

Vi vill med denna namninsamling få till stånd en folkomröstning där alternativen är att bygga ny skola på Hackelområdet eller att rusta upp och utveckla befintlig skola på området bredvid Åsundavallen. Du som lägger din röst ska vara röstberättigad inom Kinda Kommun. Du tar genom att skriva på här inte ställning i frågan om vilket alternativ du föredrar vid en folkomröstning.  Observera att en fysisk namnunderskrift krävs för att det ska räknas men vi kör denna parallellt för att ytterligare påv

Skapad: 2021-04-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 72 72

Betong park i grums

Vi vill ha en betong park i grums för att Svea parken och jättesten är dåligt material och blir jätte halt så fort de blir lite fuktigt

Skapad: 2021-04-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 39 39