Vi stödjer Fairtrade City-samarbetet

FtC-logga.png

 

Vi som undertecknar denna namnlista stödjer att fler än sjuttio svenska kommuner har valt att delta i Fairtrade City-samarbetet, tillsammans med över 2000 andra städer på sex kontinenter.


Vi ställer oss bakom och uppskattar
att våra Fairtrade City-diplomerade kommuner dels köper och upphandlar rättvist handlade och etiska produkter till kommunens verksamheter; dels samverkar med lokala företag och organisationer, för att sprida medvetenhet om och engagemang för rättvis handel.

 

På så sätt bidrar Fairtrade City-samarbetet till att: 

 • möjliggöra försörjning, marknadstillgång och kapacitetsbyggande för odlare och producenter i länder med utbredd fattigdom  

 • stödja social och ekonomisk utveckling av odlarnas och producenternas lokalsamhällen

 • främja mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, jämställdhet och jämlikhet
   
 • motverka diskriminering, barnarbete och tvångsarbete 

 • utveckla miljöhänsyn i odling och produktion

 • stärka odlarnas och producenternas möjligheter att bemöta konsekvenser av klimatförändringarna

 • uppnå de Globala målen i FN:s Agenda 2030, inklusive mål 1: ingen fattigdom, mål 5: jämställdhet, mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och mål 12: hållbar konsumtion och produktion.
   

Vi vänder oss mot alla förslag om att Lund, Karlskrona, Ronneby, Linköping, Sigtuna eller någon annan kommun ska lämna Fairtrade City-samarbetet.

Vi är stolta över att Sveriges Fairtrade City-diplomerade kommuner genom rättvis handel tar ansvar för att våra skattepengar medverkar till respekt för mänskliga rättigheter, en hållbar utveckling och en rättvisare värld.  

 

OBS!
Det går bra att underteckna anonymt, men du måste ange en giltig mailadress. Skrivunder.com skickar ett bekräftelsemail dit, som du behöver godkänna för att din röst ska kunna räknas med.


Bakgrundsinformation:

Under hösten 2018 har Fairtrade och Fairtrade City-diplomeringen ifrågasatts offentligt av den politiska ledningen i Lunds kommun och Sigtuna kommun. Kritiska ledare har också publicerats i Blekinge Läns tidning och Linköpingsbaserade Corren. Fairtrade-märkningen och Fairtrade City-diplomeringen har beskrivits som en bluff och slöseri med skattepengar. 

Externa länkar:

Sluta stödja Fairtrade Corren.se 2018-11-04

Gör som Lund, fimpa Fairtrade-bluffen Blekinge Läns Tidning 2018-11-07

Osäkert med Fairtrade i Sigtuna kommun Upsala Nya Tidning 2018-11-08

Brett stöd i Linköping för Fair Trade Corren.se 2018-11-11

Främja rättvis handel Blekinge Läns Tidning 2018-11-12

Sigtuna bör förbli Fairtrade City Upsala Nya Tidning 2018-11-14

Lundakvintetten har fem fel om Fairtrade City Sydsvenskan 2018-11-15

 


Emily Turgman Gruian    Kontakta namninsamlingens skapare