Låt ungdomar hyra Falu Kommuns lokaler

Sluta med åldersdiskrimineringen, Falu Kommun!

I många år har elever från bl.a Naturvetenskapsprogrammet på Lugnetgymnasiet i Falun hyrt kommunala lokaler för aktiviteter utanför skoltid med syfte att stärka sammanhållningen mellan klasser och årskurser. Sedan december 2017 har vi elever på ovan nämnda program nekats få hyra lokaler under mycket diffusa omständigheter:

1. Inget riktigt beslut verkar finnas. När kunden anpassat aktiviteten för att matcha de gällande reglerna anpassas reglerna på nytt för att förhindra uthyrning. Olika ansvariga tjänstemän på Falu Kommun ger olika besked och bokningar har, från Falu Kommuns sida, ställts in med mycket kort varsel och på svaga eller felaktiga grunder. Vid åtminstone ett tillfälle har elever från Naturvetenskapsprogrammet på Lugnetgymnasiet nekats uthyrning medan elever från en annan gymnasieskola i Falun beviljats, trots att förutsättningarna för tillställningarna varit desamma.

2. Förbudet motiveras med att "skadegörelse skett som inte kunnat betalas". Elever från Naturvetenskapsprogrammet på Lugnetgymnasiet har aldrig haft detta problem.

2 kap. 12 § i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) beskriver hur "diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten". I samma lagstiftning beskriver kap 2. 12 b § hur förbudet mot diskriminering i 12 § som har samband med ålder inte hindrar "annan särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet" (Lag (2012:673)).

Vi menar att den särbehandling bokningen på Falu Kommun utsätter gymnasieelever för inte är berättigad och att det är orimligt att på detta vis dra alla ungdomar över en kam. Vi menar att det som ska spela roll i ett förbud är faktisk historik hos kunden, inte fördomar. Vi menar att bristen på information, det ständiga ändrandet i uthyrningsregler, inställande och ogiltighetsförklaring av bokningar samt inkonsekvensen i följandet av dessa uthyrningsregler är ett respektlöst beteende vi utsätts för på grund av vår ålder. Det vi utsätts för av Falu Kommun är åldersdiskriminering och det tänker vi inte acceptera.

MÅL: Att ett eventuellt bokningsförbud ska baseras enbart på uthyrarens tidigare erfarenhet av den enskilda kunden, inte åldersgrupp, samt att alla fr.o.m 18 års ålder ska kunna hyra lokaler under samma förutsättningar.


Aktivitetskommittén på Lugnetgymnasiets Naturvetenskapsprogram    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Fyll i formuläret nedan för att skriva under denna petition skapad av Aktivitetskommittén på Lugnetgymnasiets Naturvetenskapsprogram. Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook