FÖRSÄMRA INTE DET SVENSKA SKOLNÄTET

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition FÖRSÄMRA INTE DET SVENSKA SKOLNÄTET.


Gäst

#1

2012-03-26 10:42

Öka mängden av valbara ämnen för svensktalande skolelever istället för en anemsiering !

Gäst

#2

2012-03-26 12:25

Tölö skall ej försvinna!
Jessica

#3 Sprid den också till dem som inte är med på Fb!

2012-03-26 14:12

Sprid den också till dem som inte är med på Fb!
Tölöfar med småbarn

#4 Hej haloo?!

2012-03-26 14:54

Var är materialet vad gäller den här saken? Vad precis är förslaget i förslagen?

Hur vet jag att fallet är såsom Böök förklarar, och att förslagen strider emot vad jag tycker är bra? Nyligen ordnades ju informationstillfälle i Tölö. Ordnades inte det tillfället då för att höra invånarnas åsikter i saken FÖRE några beslut tagits?

Att skriva under en lista baserat på en så där kort förklaring är döfött och denna lista kommer ej att få så många namn om inte mera material ges ut...

Gäst

#5

2012-03-26 16:18

Petitionen är mycket vag i sin beskrivning av de nedläggningshotade skolorna. Man skulle gärna vilja veta VILKA de är.

Gäst

#6

2012-03-26 16:25

Håller med om att det bör finnas genomsynliga och ekonomiskt bevisbara underlag för nedskärningar av den finlandsvenska delen annars är det andra motiv.
Merja

#7 Oppilaat hyötyvät muutoksesta -opettajat huolissaan työpaikoistaan

2012-03-26 16:30

Toivon lisäinformaatiota tänne lasten näkökulmasta tarkastellen mistä asiassa on kyse. Tiedän mm. Drumsö Lågstadieskolan opettajien olevan erittäin huolissaan pienenevistä tuntiresursseistaan. Mitä olen tässä vaiheessa lukenut, on kyse lasten oppimista edistävästä kehittämistyöstä. Yhteiskuntamme muuttuu, myös Helsingin ruotsinkielisen koululaitoksen tulee muuttua.

Helsingin tulee tarjota ruotsinkielisille oppilaille samat erikoislinjat kielissä, matemaattisissa ja taideaineissa kuin suomenkielisille oppilaille. Kyse on siis myös lasten tasa-arvoistamisesta ja oikeudenmukaisuudesta. Kertoisiko joku miten edellä mainitut linjat toteutetaan (kustannustehokkaasti) muutoin kuin Opetusviraston ehdotuksen mukaisesti.

Denna post har tagits bort av ansvarig för petitionen (Visa detaljer)

2012-03-26 16:31


Tölö-mamma

#9 Re: Hej haloo?!

2012-03-26 17:01

#4: Tölöfar med småbarn - Hej haloo?! 

 Hej haloo, Tölöpappa! Gå in på Fb-gruppen Väck SFP, rädda det svenska skolnätet i Helsingfors, så får du mer bakgrund än du vill ha. Eller läs insändarspalterna i de senaste månadernas Husis.


Gäst

#10

2012-03-26 17:04

ok
Äitee

#11 Re: Oppilaat hyötyvät muutoksesta -opettajat huolissaan työpaikoistaan

2012-03-26 18:56

#7: Merja - Oppilaat hyötyvät muutoksesta -opettajat huolissaan työpaikoistaan 

Oppilaat hyötyvät kyllä enemmän lyhyemmästä ja turvallisemmasta koulumatkasta ja tutuista opettajista. Mitä tasa-arvoa saati oikeudenmukaisuutta siinäkin on, että omalla alueellamme tarjotaan suomenkielistä opetusta 1-9 luokkaan, mutta ruotsinkielistä vaan 1-6 luokkaan asti ja sitäkin ollaan nyt kaventamassa entisestään 1-2 vuodella. Varhaisempaa heräämistä ja liikenneruuhkiin joutumista on turha perustella oppilaan hyödyillä. Kertoisiko kirjoittaja kumpikohan tässä on määräävämpää: tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus vai se kustannustehokkuus lasten asioista päätettäessä? Katkaistaanko ensin määrärahat ja sitten keksitään kivat perustelut. Alentavaa. 


Gäst

#12

2012-03-26 22:29

Alla skolor behövs!!Också våra special skolor !

Gäst

#13

2012-03-27 00:11

Gränserna för skoldistrikten får inte vara så låsta, att en elev som bor mittemot skolan måste resa till en annan stadsdel!

Gäst

#14

2012-03-27 00:46

Jag tycker att åk 6 ska tillhöra lågstadiet också i fortättningen.

Gäst

#15

2012-03-27 01:18

Ur nationell synpunkt är det aldrig bra att försämra skolutbildningen.
Denna försämringen av det svenska utbildningen har en politisk grund, där det populistiska i partierna får för stort styrande utrymme, i utbyte mot "viktigare" beslut.
De flesta ungdomar anser att svenska är viktigt för dem inom det nordiska, europeiska, och internationella kontakterna. Våra ungdomar är duktiga, de kan lära sig flera språk, mera än två.
Jag tycker att våra folkvalda beslutsfattare bör lyssna på sina väljare och låta sunda förnuftet segra.
Så att vi får slut på denna språkförföljelse, den ger bitter eftersmak.

Gäst

#16 Re: Hej haloo?!

2012-03-27 09:37

#4: Tölöfar med småbarn - Hej haloo?! 

 Läs protokoll 02/08.03.2012 utbildningsnämndens svenska sektion, hittas på

www.hel.fi/hki/opev/sv/Beslutsfattande/Utbildningsn_mnden, högra kanten, protokoll from 16.8.2011


Gäst

#17 Re: Re: Oppilaat hyötyvät muutoksesta -opettajat huolissaan työpaikoistaan

2012-03-27 10:05

#11: Äitee - Re: Oppilaat hyötyvät muutoksesta -opettajat huolissaan työpaikoistaa

Myös yläasteen opettajista tulee tuttuja. Kolme lastani ovat kovin nauttineet kulkemisesta 10-vuotiaasta lähtien kaupunkiin ostoksille ja sitten yläasteelle. Reitti Lauttasaaresta on kumpaankin yläasteen kouluun turvallinen; yhdestäkään liikenneonnettomuudesta en ole näinä vuosina kuullut. Minulla on myös omakohtaista myönteistä kokemusta kulkemisesta 70- ja 80-luvulla Itä-Helsingistä kouluun Töölöön, keskikoulusta lukioon. Minulle tärkeintä on opetuksellinen tasa-arvo, muttei missään tapauksessa ruotsinkielinen yläaste Lauttasaaressa. Sitä puuhattiin aktiivisesti 90-luvulla, mutta todettiin ettei sille riitä oppilaita eikä opettajille tunteja.


Gäst

#18

2012-03-27 11:06

Tölö gymnasium är värdefullt !

Gäst

#19

2012-03-27 11:21

Tjänstemännen och politiker måste vara lyhörda i dylika strategiskt viktiga initiativ och lyssna till allmänheten, de berörda och framförallt pedagoger som sitter med gräsrotsinsikten. Den föreslagna omstruktureringen får inte forceras eller påtvingas utan grundlig utredning kopplad till en öppen debatt och omständig analays.

Gäst

#20

2012-03-27 11:34

Jag har känt Gunnar Döragrip ett antal år. Jag har som styrelsemedlem i Manskören Frihetsbröderna, i vars regi Helsingfors Gosskör fungerar, följt med Gunnar Döragrips arbete för att skola, utbilda och befrämja ungdomars intresserade av musik och sång. Inom verksamheten av Helsingfors Gosskör har Gunnar Döragrips arbete varit grundläggande !
Utan skolning och utbildning av ungdomars sångintresse, var skall finslands svenska manskörer ta sig till när det gäller rekvirering av ungt sångarmaterial ?

Försämra inte musik- och sångutbildningsmöjligheterna för vår ungdom

Gäst

#21

2012-03-27 11:49

Rädda de finlandssvenska skolorna

Gäst

#22

2012-03-27 11:57

Vad är detta, är det någon som gör Business på petitioner. Skumt!
En ur de stora årskullarna

#23 Re: Hej haloo?!

2012-03-27 12:24

#4: Tölöfar med småbarn - Hej haloo?!

Jag rekommenderar att du (och alla andra) läser Mias Björnberg-Enkells insändare i HBL 2.2.2012. Den ger en klar bild om vad som håller på att ske. http://www.mariabjornberg-enckell.net/index.php?id=181

För övrigt förstår jag inte varför lågstadieelever inte kan vara under samma tak som högstadieelever. "De stora årskullarna" flyttade till läroverk (efter klass 3-4) som 9-10 åringar och åkte buss eller spårvagn tvärs över stan, t.ex. från Kottby till Haga (=Lärkan) eller Åggelby (=ÅSS). Bra gick det!

 


Gäst

#24

2012-03-27 14:07

Skär pæ admin, ej undervisning!

Gäst

#25

2012-03-27 14:16

Brage/Sandels musikundervisning har under flera decennier haft stor betydelse för att utveckla kreativa barn. Nu när man har en specialanpassad byggnad för verksamheten finns det alla skäl att fortsätta satsningarna på just den här enheten.
- Däremot är det dags att avskaffa alla klåfingriga byråkrater som måste sysselsätta sig och skenbart uträtta något för sin lön och inte kan hitta på annat än "administrativa" dumheter.