FÖRSÄMRA INTE DET SVENSKA SKOLNÄTET

Tölöfar med småbarn

/ #4 Hej haloo?!

2012-03-26 14:54

Var är materialet vad gäller den här saken? Vad precis är förslaget i förslagen?

Hur vet jag att fallet är såsom Böök förklarar, och att förslagen strider emot vad jag tycker är bra? Nyligen ordnades ju informationstillfälle i Tölö. Ordnades inte det tillfället då för att höra invånarnas åsikter i saken FÖRE några beslut tagits?

Att skriva under en lista baserat på en så där kort förklaring är döfött och denna lista kommer ej att få så många namn om inte mera material ges ut...