FÖRSÄMRA INTE DET SVENSKA SKOLNÄTET

Merja

/ #7 Oppilaat hyötyvät muutoksesta -opettajat huolissaan työpaikoistaan

2012-03-26 16:30

Toivon lisäinformaatiota tänne lasten näkökulmasta tarkastellen mistä asiassa on kyse. Tiedän mm. Drumsö Lågstadieskolan opettajien olevan erittäin huolissaan pienenevistä tuntiresursseistaan. Mitä olen tässä vaiheessa lukenut, on kyse lasten oppimista edistävästä kehittämistyöstä. Yhteiskuntamme muuttuu, myös Helsingin ruotsinkielisen koululaitoksen tulee muuttua.

Helsingin tulee tarjota ruotsinkielisille oppilaille samat erikoislinjat kielissä, matemaattisissa ja taideaineissa kuin suomenkielisille oppilaille. Kyse on siis myös lasten tasa-arvoistamisesta ja oikeudenmukaisuudesta. Kertoisiko joku miten edellä mainitut linjat toteutetaan (kustannustehokkaasti) muutoin kuin Opetusviraston ehdotuksen mukaisesti.