FÖRSÄMRA INTE DET SVENSKA SKOLNÄTET


Gäst

/ #19

2012-03-27 11:21

Tjänstemännen och politiker måste vara lyhörda i dylika strategiskt viktiga initiativ och lyssna till allmänheten, de berörda och framförallt pedagoger som sitter med gräsrotsinsikten. Den föreslagna omstruktureringen får inte forceras eller påtvingas utan grundlig utredning kopplad till en öppen debatt och omständig analays.