FÖRSÄMRA INTE DET SVENSKA SKOLNÄTET

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition FÖRSÄMRA INTE DET SVENSKA SKOLNÄTET.


Gäst

#26

2012-03-27 14:53

Jag har jobbat med både högstadeit och gymnasiets musikklasser i Lönkan samt med Minerva skolans musikklasser, med projekt som kräver ordentliga utrymmen och konsertsalar nära tillhands. Detta kan Sandels erbjuda.Det vore vansinne att splittra dessa välfungerande enheter. Beslutsfattarna borde också ta i beaktande att Sandels för några år sedan byggdes för dessa ändamål. Har staten råd att bekosta ett bygge av motsvarande utrymmen för musikklasserna ifall de splittras upp - och utan stöd från privata fonder? / Jenny Wilhelms, sångpedagog och artist
Tessa

#27 Re: Re: Hej haloo?!

2012-03-27 15:47

#23: En ur de stora årskullarna - Re: Hej haloo?!

Samaa mieltä että ala- ja yläkoulujen oppilaat saman katon alle. Itse kuljin Helsingissä koko peruskouluajan 18 km suuntaan bussilla ja ratikalla 10-vuotiaasta 19-vuotiaaseen. Hyvin meni ja kivaakin oli!

Toivon, että projektissa otetaan kaikki luovat menetelmät palvelumuotoiluineen käyttöön. Onko hankkeessa kyselty oppilailta mitä he toivovat tulevaisuuden koululta?

Tällä hankkeella saatetaan myös ratkaista ruotsinkielisten ala-asteiden suuri ongelma; epäpätevät opettajat. He siirtyvät heille paremmin soveltuviin hommiin, ja oppilaat saavat vihdoin ja viimein pätevät opettajat :) Vielä kun helsinkiläiset maahanmuuttajat saataisiin hakeutumaan myös ruotsinkielisiin kouluihin, löytyisikö synergiaa suomenkielisistä kouluista?

Muutosvastarinta on viikon luontoääni: http://www.youtube.com/watch?v=555cwB7k_oM


Gäst

#28

2012-03-27 19:29

Tycker att man absolut inte kan minska på skolorna i Helsingfors. Låt lärarna och eleverna få arbetsfrid.

Gäst

#29

2012-03-27 19:43

på basen av tidigare erfarenhet, tre barn, har det enligt dem varit viktigt att ha under visning i samma kända omgivning samt nära hemmet. det skapar trygghet med samma lärare.

Gäst

#30

2012-03-27 23:50

Låt den professionella forskningen inom pedagogik initiera möjliga förändringar i det stadiesystem vi har. Om och när det är pedagogiskt möjligt och fruktbart. Inte ekonomer, inte politiker, inte utrymmesbrist eller tomma rum, inte administrativa vinstmaximeringar och inte statistik, så länge den misstolkas.
Hur kan utbildningsverket underkänna en del av den utbildning som Pedagogiska Fakulteten ger? Har de ens MANDAT att göra det? Hur kan man överhuvudtaget starta en dylik "utveckling" utan en betydande överläggning med Åbo Akademis lärarutbildning? Konkret konsekvensbedömning finns inte! Såvida man inte förlitar sig på att "det där ordnar sig nog sen".
Och hur kunde jag vara så blåögd, att tro att det går en GRÄNS vid bollande med barns trygghet? Jo, det har framgått, t.o.m sagts rakt ut under "informativa tillfällen" att denna trygghet bara är en del av ekvationen! Att helheten går före. Då säger vi som Wittgenstein: "Titta närmare!" (på helheten). Och en gräns vid ytterligare avveckling av den finlandssvenska skolkulturen i Helsingfors.
Alltså om man i maktposition inte ännu förstått att det finlandssvenska kulturkapitalet (jo, för oss finlandssvenskar är utbildning en stor del av detta) består av saker som byggts upp under många år, att de finlandssvenska skolorna klarar sig så bra som de gör, inte trots, utan tack vare det system vi har... så kan man gott "se över" sitt eget agerande och förhoppningsvis göra en korrekt konsekvensbedömning av läget.
Och slutligen, hur länge tänker Kulturfonden beskåda detta elände? Finns det utrymme för privata lösningar i detta på flit skapade låsta läge? Maikkaris svenska referat sponsrades ju och Min Morgon. Nu brinner det i knutarna på riktigt.
Artiklarna i husis

#31 Länk till artiklar i pressen :

2012-03-28 11:06

http://press.bragespressarkiv.fi/
skolnät, +skolor, +Helsingfors
Farmor

#32 Svenska skolor i fara

2012-03-28 11:09

Jag har barnbarn i en svensk skola och jag kommer att göra allt!!! för att rädda det svenska skolnätet. Kanske en stor demonstration?

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2012-03-28 11:12Gäst

#34

2012-03-28 11:57

Som gammal pedagog i Helsingfors anser jag det under all kritik att försämra det svenska skolnätet. Det är igen ett sätt att kringskära den svenskspråkiga befolkningens och speciellt barnens grundrättigheter. En satsning på barn och unga har varit politikernas löften i olika sammanhang. Nu är det upp till bevis ifall dessa löften igen har varit endast tomma ord.

Gäst

#35

2012-03-28 12:13

Tycker att mindre skolor är bättre ur barnens synvinkel, ftersom de är tryggare och trivsammare.
Undervisningen tror jag också gynnas av mindre skolor.
Skolvägens längd är också en viktig sak. Skoldagarna blir lätt långa på de högre klasserna och därför är det bra att skolvägen är kort och inte tidskrävande.

Gäst

#36

2012-03-28 15:11

Ytterst viktigt att den finlandssvenska solutbildningen
kan bibehålla nivån jämfört med den finskspråkiga.

Gäst

#37

2012-03-28 20:17

Kämpa på!

Gäst

#38

2012-03-28 21:14

heja!

Gäst

#39

2012-03-29 10:12

Föreslå borttagning
BirgerJ

#40 Helsingforsarrogans?

2012-03-29 13:37

Tycker nog att det i följetexten till petitionen (som jag dock undertecknat) kunde nämnas, att det är Helsingfors det gäller. Det är kanske inte en så stor självklarhet för alla...

Gäst

#41

2012-03-29 15:12

x
Markus Böök
Ansvarig för denna petition

#42 Re: Helsingforsarrogans?

2012-03-29 19:59

#40: BirgerJ - Helsingforsarrogans?

Helt sjävklart har Du rätt, jag lade till "i Helsingfors" i beskrivningen. Absolut inte arrogans, utan snarare korridorsynthet var orsaken.


Gäst

#43

2012-03-29 21:05

Kämpa!

Gäst

#44

2012-03-30 00:15

Det har kommit fram oräkneliga gånger vilken fördel det är att kunna tala svenska.I Nordiska sammanhang i all synnerhet, samt också i Finland. Svenskan underlättar dessutom förståelse av både tyska och holländska, man kan behjälpligt läsa tidningar t ex.

Gäst

#45

2012-03-30 13:58

hope it helps

Gäst

#46

2012-03-31 11:52

I dagens läge vill en stor del av allmänheten och våra politiker eliminera vårt andra nationalspråk, svenskan. Finland har också svenska rötter. Vi är helt beroende av de nordiska länderna. Där är svenskan ett MAJORITETSSPRÅK. Det är inte finskan. Vill du höra till Ryssland? Anammar du deras mänskliga rättigheter och miljötänkande? T.ex. radioaktivt avfall ligger helt under bar himmel på stora områden! Säkert? Hälsosamt? Deras kärnkraftsanläggningar säkra?
Jag har gjort mitt val. Svenska språket öppnar alla dörrar! I.o.m. att svensk service är så svårt att få i södra Finland är receptet hur enkelt som helst att få den finska befolkningen att tala svenska. SÄTT IN MERA SVENSKA I ETT TIDIGT SKEDE I ALLA SKOLOR. Obligatorisk svenska skall det vara. Svenska språket flyger inte in i munnen utan kunskaper. När skall våra politiker förstå det? Hur många politiker behärskar svenska? BONUSSVENSKA för alla! Marika

Gäst

#47

2012-04-01 05:30

Ser att nedgången i elevantalet verkar vara temporärt. Många yngre föräldrar väljer att stanna kvar i de centrala delarna av både Helsingfors, Åbo och andra städer. Inte minst för att bensinpriserna och skatterna stiger, de har ärvt sina lägenheter osv. Vad har vi att erbjuda dem om några år visavi skolnätet? Hur inverkar stängningar och nedskärningar ekonomiskt på längre sikt? Har inte vi föräldrar som målsmän bättre information om vad barnen/ de unga behöver? Vad är fördelarna med närskolor? Vad kostar det att lägga ner skolenheter och i stället transportera elever längre bort - för samhället för föräldrarna, för miljön? Borde man se aningen längre än på valperioden? Stoppa processen och tänk till.

Gäst

#48

2012-04-01 23:02

Svenska musikundervisningen måste behållas i Hfors, varifrån annars kommer framtidens framgångsrika musiker på svenska sidan i huvudstadsregionen? Tölö gymn har varit ett mycket tryggt och bra kollektiv för alla tre av våra barn, både som allmänutbildande gymnasium och som musiklinje - tack för det till den fantastiska lärarkåren! "You don't know what you've got until you loose it" J.Lennon
docenten

#49 Re:

2012-04-05 08:00

#48: -

Poängen med adressen är väl att kräva en ny, riktig och grundlig förberedning och inte att ställa de olika skolorna mot varandra. Alla behövs och det blir väldigt olyckligt om direktionerna och föräldrarna endast tänker på sina egna intressen i frågan. Då får sektionen och tjänstemännen carte blanche att böka om hur som helst och det förlorar vi alla på.


Gäst

#50

2012-04-05 09:47

För eleven är uppdelningen:
lågstadiet 1-6,högstadiet 7-9 + gymnasiet bäst
därför att lågstadie-eleverna ännu i allmänhet inte kommit i pubertäten och högstadie-eleverna som är i pubertäten bör ha någon att se upp till,en förebild:gymnasie-eleverna.