FÖRSÄMRA INTE DET SVENSKA SKOLNÄTET

Quoted post

Tölöfar med småbarn

#4 Hej haloo?!

2012-03-26 14:54

Var är materialet vad gäller den här saken? Vad precis är förslaget i förslagen?

Hur vet jag att fallet är såsom Böök förklarar, och att förslagen strider emot vad jag tycker är bra? Nyligen ordnades ju informationstillfälle i Tölö. Ordnades inte det tillfället då för att höra invånarnas åsikter i saken FÖRE några beslut tagits?

Att skriva under en lista baserat på en så där kort förklaring är döfött och denna lista kommer ej att få så många namn om inte mera material ges ut...

Svar

Tölö-mamma

#9 Re: Hej haloo?!

2012-03-26 17:01:33

#4: Tölöfar med småbarn - Hej haloo?! 

 Hej haloo, Tölöpappa! Gå in på Fb-gruppen Väck SFP, rädda det svenska skolnätet i Helsingfors, så får du mer bakgrund än du vill ha. Eller läs insändarspalterna i de senaste månadernas Husis.


Gäst

#16 Re: Hej haloo?!

2012-03-27 09:37:29

#4: Tölöfar med småbarn - Hej haloo?! 

 Läs protokoll 02/08.03.2012 utbildningsnämndens svenska sektion, hittas på

www.hel.fi/hki/opev/sv/Beslutsfattande/Utbildningsn_mnden, högra kanten, protokoll from 16.8.2011

En ur de stora årskullarna

#23 Re: Hej haloo?!

2012-03-27 12:24:39

#4: Tölöfar med småbarn - Hej haloo?!

Jag rekommenderar att du (och alla andra) läser Mias Björnberg-Enkells insändare i HBL 2.2.2012. Den ger en klar bild om vad som håller på att ske. http://www.mariabjornberg-enckell.net/index.php?id=181

För övrigt förstår jag inte varför lågstadieelever inte kan vara under samma tak som högstadieelever. "De stora årskullarna" flyttade till läroverk (efter klass 3-4) som 9-10 åringar och åkte buss eller spårvagn tvärs över stan, t.ex. från Kottby till Haga (=Lärkan) eller Åggelby (=ÅSS). Bra gick det!