FÖRSÄMRA INTE DET SVENSKA SKOLNÄTET


Gäst

/ #13

2012-03-27 00:11

Gränserna för skoldistrikten får inte vara så låsta, att en elev som bor mittemot skolan måste resa till en annan stadsdel!