FÖRSÄMRA INTE DET SVENSKA SKOLNÄTET


Gäst

/ #25

2012-03-27 14:16

Brage/Sandels musikundervisning har under flera decennier haft stor betydelse för att utveckla kreativa barn. Nu när man har en specialanpassad byggnad för verksamheten finns det alla skäl att fortsätta satsningarna på just den här enheten.
- Däremot är det dags att avskaffa alla klåfingriga byråkrater som måste sysselsätta sig och skenbart uträtta något för sin lön och inte kan hitta på annat än "administrativa" dumheter.