FÖRSÄMRA INTE DET SVENSKA SKOLNÄTET


Gäst

/ #15

2012-03-27 01:18

Ur nationell synpunkt är det aldrig bra att försämra skolutbildningen.
Denna försämringen av det svenska utbildningen har en politisk grund, där det populistiska i partierna får för stort styrande utrymme, i utbyte mot "viktigare" beslut.
De flesta ungdomar anser att svenska är viktigt för dem inom det nordiska, europeiska, och internationella kontakterna. Våra ungdomar är duktiga, de kan lära sig flera språk, mera än två.
Jag tycker att våra folkvalda beslutsfattare bör lyssna på sina väljare och låta sunda förnuftet segra.
Så att vi får slut på denna språkförföljelse, den ger bitter eftersmak.